Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení Ing. Radek Bělík
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje
Telefon +420 567 141 171
E-mail radek.belik@vspj.cz
Místnost 1N031

Externě financované projekty

Název projektu: Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!!
Dotační titul: rozvojový projekt MŠMT
Období realizace: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Stav projektu: podaný
Anotace:

Navázat na předchozí projekt CRP "Partnerství projektového partnerství", rozšířit stávající síť spolupracujících VŠ.

 1. Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice projektových procesů pro kontrétní téma/výzvu.
 2. Vytvořit čtyři odborné bloky tvořené pracovními skupinami projektových a jiných oddělení dotčných projektovými procesy.
 3. Podpořit jednotné komunikační prostředí pro síť spolupracujících center VŠ.
 4. Posílit individuální nastavení efektivního řízení projektového a dotačního managementu v zapojených VŠ

Výstupy:

 1. Projektová setkání - účast na 4 setkáních po 2-3 pracovnících VŠ, networking a kulaté stoly
 2. Komunikační platforma - společné komunikační prostředí (chat, dokumenty, FAQ apod.)
Vedoucí projektu: Ing. Radek Bělík
Celková částka: 99000 CZK
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Název projektu: PPP (Partnerství projektového prostředí)
Dotační titul: rozvojový projekt MŠMT
Období realizace: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Stav projektu: v realizaci
Anotace:

Vytvoření aktivní sítě specifických pracovišť vysokých škol v ČR, která zajišťují servis v oblasti dotačních programů – projektová oddělení, oddělení pro vědu a výzkum, servisní centra CŽV, kanceláře mezinárodních vztahů a centra transferu technologií. Projekt má 2 hlavní cíle:

 1. Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice vyhledávání vhodných dotačních programů, životního cyklu projektu, komunikačních tocích uvnitř univerzit ve vztahu k projektům
 2. Navázání spolupráce ke sdílení konkrétních kapacit – vzájemné vzdělávání se v projektové problematice se zaměřením na specifickém prostředí univerzitního typu, např. analýzy výzev a specifických podmínek u operačních programů, společná konzultační činnost s řídicími orgány (pochopení zadávací dokumentace, definice cílové skupiny, jednotnost formulářů příloh atd.), sdílení překladů zadávací dokumentace zahraničních dotačních fondů apod.
 3. Nastavit efektivní způsob řízení projektového a dotačního managementu ve vlastní instituci

Výspupy:

 1. Projektová setkání - účast na 4 setkáních po 2-3 pracovnících VŠ, networking a kulaté stoly
 2. Job shadowing - stáže formou stínovaní na konkrétním pracovišti zajišťující univerzitní servis v oblasti projektových dotací: projektové kanceláře, centra transferu technologií, kanceláře vědy a výzkumu, international office, CŽV servisní centra apod.
 3. Komunikační platforma - společné komunikační prostředí (chat, nástěnka, dokumenty, FAQ apod.)
Vedoucí projektu: Ing. Radek Bělík
Celková částka: 132000 CZK
Partneři: VŠPJ a další

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá