Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Ing. Radek Bělík
Jméno a příjmení Ing. Radek Bělík
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Projektové centrum
Telefon +420 567 141 171
E-mail radek.belik@vspj.cz
Místnost 1N065

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí projektových pracovníků, resp. osob zapojených do projektového procesu v rámci VŠ, včetně klíčového prvku, kterým je přenos a aplikace zkušeností a dobré praxe dovnitř zapojených VŠ. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci aplikace legislativních pravidel, dotačních pravidel pro efektivní využívání dotačních zdrojů.

 Výstupy ze společných odborných školení a interních seminářů (know-how, postupy, procesy, pravidla, které bude uchováno ve formě analýz, zápisů a jiné formy dokumentace), databáze hodnotitelů a mapa dotačních příležitostí bude přístupné i po skončení realizace projektu a rovněž dále využíváno pro interní potřeby každé zapojené VŠ jako nástroj pro uchování znalostí a know-how, zefektivnění a plnění požadavků legislativy, pravidel poskytovatelů a dalších předpisů.

Výstupy projektu:

1.Tématická školení, odborné diskusní bloky - 4x - Vzdělávání zástupců VŠ včetně diskusních kulatých stolů s odborníky v relevantních oblastech pro realizaci dotačních projektů (pracovně-právní problematika, dotační pravidla, kontroly a audity, evidence majetku a výstupů projektu, veřejné zakázky apod.)

2. Mapa dotačních příležitostí - dotační mapa a přehled dosud využitých dotačních a grantových schémat napříč všemi zapojenými VŠ. Možnost individuálního rozšíření pro každou zapojenou VŠ a využití. 

3. Interní semináře a školení - 2x - Implementace pravidel, legislativy a procesů uvnitř VŠ

4. Společný elektronický nástroj pro sdílení výstupů a výměnu dobré praxe - Sdílené komunikační prostředí a vytvořené dokumenty

Vedoucí projektu: Ing. Radek Bělík

Celková částka: 149000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá