Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Ivan Krejčí, CSc.
Jméno a příjmení Ing. Ivan Krejčí, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 113
E-mail ivan.krejci@vspj.cz
Místnost 3N026

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
14:00 - 15:30 Laboratoř ROB.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Krejčí, I., & Krejčí, D. (2018). Measurement of Relative Humidity Using Electrochemical Sensors. Sensors and Transducers Journal, Vol. 220(2/2018), 1 - 8.

2017

Krejčí, I., & Hedl, M. (2017). The Use of Electrochemical Sensors for the Measurement of Relative Humidity. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 32-39.

2014

Krejčí, I. (2014). StellarisLab – výuková platforma pro předmět Mikroprocesorová technika. Logos Polytechnikos, 4(4), 7.
Krejčí, I., & Vopálenský, M. (2014). The Use of Single Turn Absolute Magnetic Sensors in 3D Reconstruction of Objects.. Logos Polytechnikos, 5(4), 71-76.

2013

Zezulka, F., Drauschke, A., Bureš, Z., Krejčí, I., Balcar, J., & Procházka, M. (2013). PHYSICAL LUNG SIMULATOR FOR EX VIVO MEASURING OF AEROSOL DEPOSITION IN LUNGS. Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013(Vol. 19, 2013), 1-7.
Krejčí, I. (2013). The Physical Lung Model – the Sensor Network. 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2013, 2013(Volume12, Issue PART 1, 2013), 341-346.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2014

Krejčí, I., Musil, M., & Břoušek, A. (2014). Impedance Spectrometer for Food Quality Control. In 1st IMEKOFOODS (108). Rome (Italy): Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development.

Ostatní články ve sbornících

2020

Krejčí, I., & Dvořák, K. (2020). Adaptive Optical Sensors. In SENSORCOMM 2019 The Thirteenth International Conference on Sensor Technologies and Applications (7 - 12). Nice, Francie: International Academy, Research, and Industry Association (IARIA).

2017

Krejčí, I., & Hedl, M. (2017). Electrochemical Sensors for the Measurement of Relative Humidity and Their Signal Processing. In NetWare 2017 (58-61). Řím: IARIA Conferences.

2015

Krejčí, I., Musil, M., & Smetana, P. (2015). Impedance Spectrometer for Application in Biology and Food Quality Control. In IMEKO XXI World Congress (2221-2226). Praha: Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement.

2014

Krejčí, I., & Vopálenský, M. (2014). Single Turn Absolute Magnetic Sensors Application in 3D Reconstruction of Objects. In 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (36). Vídeň: TU Wien.
Vopálenský, M., & Krejčí, I. (2014). Optimized Circuitry for AMR Magnetometer. In 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (25). Vídeň: TU Wien.

Patent

2021

Krejčí, I., & Dvořák, K. (2021). Zařízení pro bezkontaktní měření šířky průsvitného pásového materiálu pro jeho rozměrovou úpravu.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

Krejčí, I. Jednotka rychlého čtyřkanálového magnetického snímače polohy pro vyhodnocení a 3D rekonstrukci objektu snímaného stereoskopickou kamerou. Zhotoveno pro firmu Antonín Majer, Volyně..

2020

Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

Projekty

Interní grantová soutěž

Inovace výukových materiálů a pomůcek pro nově vytvořené předměty Smart materiály a Aditivní technologie výroby

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Anotace

V rámci nové žádosti o udělení akreditace magisterského oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi byly vytvořeny mj. dva nové předměty, a to Smart materiály a Aditivní technologie výroby, které jsou předmětem žádosti tohoto projektu. Jelikož se jedná svým charakterem o nové směry v rámci výuky na škole, je potřeba pro ně adekvátně připravit podklady, dovybavit laboratoře pro potřeby studentů. V rámci obou předmětů budou probíhat jak přednášky, tak cvičení. Z hlediska přednášek je cílem připravit studijní opory, dokoupit studijní literaturu. V rámci cvičení, která budou probíhat formou vypracování projektů, je potřeba dovybavit laboratoře o vybavení pro piezo-experimenty, 3D tisk apod. Absolvování zmíněných předmětů poskytne studentům jak znalosti z oblasti materiálů, tak z oblasti jejich aplikace v rámci 3D tisku, který je v dnešní době v praxi rozšířen.

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity pro VŠPJ

Na KTS VŠPJ jsou v rámci žádosti o udělení akreditace magisterského oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi vytvořeny mj. předmět Smart materiály a Aditivní technologie výroby, které jsou v porovnání s ostatními VŠ poskytujícími podobně zaměřené obory srovnatelné. Je potřebné připravit studenty do praxe komplexně, využití znalostí v oblasti materiálů nebo aditivních technologií později využijí na různorodých pozicích v průmyslu, vývoji a rozšíří jejich možnosti uplatnění.

 

Měřitelné cíle a jejich stručné charakteristiky

Hlavním cílem projektu je zavedení nových předmětů Smart materiály a Aditivní technologie výroby pro obor Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v prezenční/ kombinované formě v rámci magisterského studia.

 

Plánované výstupy

-          podklady pro cvičení

-          příprava laboratorních úloh

-          dovybavení laboratoře pro studenty

 

Současný stav řešeného problému

Jedná se o nově vznikající předměty, které svým obsahem navazují na předměty bakalářského oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství – Nauka o materiálech I a II, Technická dokumentace a CAD, Základy konstruování.

 

Použité metody a nástroje

Zpracování opor bude probíhat prostřednictvím běžně dostupného statistického a publikačního SW (MS Excel, Word, Powerpoint - součást SW standardu VŠPJ).

Tvorba 3D digitálních modelů, tiskových predecessorů a příslušné analýzy referenčních výzkumných vzorků jsou realizovány v CAx (CAD, CAE) aplikaci Siemens NX 11, 12, který je na KTS VŠPJ k dispozici v dostatečném počtu licencí pro výukové a výzkumné účely.

Příprava ISO – G kódů tiskových postprocessorů pro vlastní kontrolní a srovnávací tisk nových vybraných polymerních materiálů je realizována v nástrojích Slice3r, Cura Ultimaker, Voxelizer nebo Kisslicer.

 

 

Popis plánovaných aktivit v průběhu projektu:

Časový plán řešení projektu:

1-2 / 2021 – Zahájení řešení projektu,

3–7 / 2021 – Tvorba podkladů pro výuku, cvičení, dovybavení laboratoře,

8-11 / 2021 – Tvorba opor na moodlu VSPJ,

12 / 2021 – Administrativa projektu, ukončení projektu.

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D., Katedra technických studií – koordinace projektu, příprava podkladů pro oba předměty, tvorba opor na moodle VSPJ, příprava podkladů pro cvičení

 

Spoluřešitelé:

Ing. Radek Kolman, Ph.D., Katedra technických studií – podílení se na tvorbě opor na moodle VSPJ, příprava podkladů pro cvičení v rámci předmětu Smart materiály a Aditivní technologie výroby

 

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Katedra technických studií – podílení se na tvorbě opor na moodle VSPJ, příprava podkladů pro cvičení v rámci předmětu Aditivní technologie výroby

 

Ing. Ivan Krejčí, CSc. Katedra technických studií – spolupráce s tvorbou podkladů pro cvičení předmětu Smart materiály

 

 

Podpis řešitele Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.

Podpis a stanovisko přímého nadřízeného doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Podpis a stanovisko garanta doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Podpis a stanovisko kvestora Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Podpis a stanovisko rektora prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.

Celková částka: 98 000,00 CZK

Dotační titul: Převod IGS

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá