Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení profesor
Telefon +420 567 141 139
E-mail chalup10@vspj.cz
Místnost 2N095

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
08:45 - 09:45

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2016

Vojáčková, H., Rux, J., & Chalupa, P. (2016). Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 20(2), 779-792.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Chalupa, P., & Veselovský, J. (2018). Peru-dežela potomcev Inkov. Geografski obzornik, 3-4(65), 42-51.

2017

Janoušková, E., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 8(mimořádné), 33-37.
Vojáčková, H., Chalupa, P., Kuncová, M., & Rux, J. (2017). Závislost získaných dat na vypočítaných datech ORP Kraje Vysočina. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 95-108.

2016

Chalupa, P., & Novák, S. (2016). Změny kubánské ekonomiky jako podmínka rozvoje cestovního ruchu. Biologie-chemie-zeměpis, 25(3), 139-145.

2015

Chalupa, P. (2015). Quo vadis, Cuba?. Studia Turistica, 6(2), 79-88.
Chalupa, P., & Schlixbierová, I. (2015). Latinská Amerika se mění. Biologie-Chemie-Zeměpis, 24(1), 42-50.
Rux, J., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2015). Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 19(2), 117-126. doi: 10.17846/GI.2015.19.2.117-126
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2015). Vybraná demografická specifika České republiky. Geografické informácie, XVIII(1), 69-82.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 6(1), 40-48.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 6(2), 90-93.

2014

Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, 56(1), 5-18.
Chalupa, P., & Rux, J. (2014). INTERAKCE PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PODMÍNEK JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH ČESKÉ REPUBLIKY. Logos Polytechnikos, 5(3), 141-153.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 5(2), 47-55.
Chalupa, P., Rux, J., & Prokop, M. (2014). Usage of cluster analysis for assessing the quality of life in the european union member countries‘ capitals. Studia Turistica, 5(2), 15-25.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2014). SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos, 5(3), 101-116.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2014). Vybraná demografická specifika České republiky. Geografické informácie, 18(1), 69-81.
Chalupa, P., & Rux, J. (2014). CURRENT ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON TOURISMM IN THE CZECH REPUIBLIC. Geografická revue, 10(1), 5-16.
Chalupa, P. (2014). Latinská Amerika se mění. Geografia, 22(2), 40-46.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2014). Venezuela není jen ropa. Studia Turistica, 5(1), 55-66.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2014). Dominikánská republika – cestovní ráj v kolébce španělské kolonizace Ameriky. Studia Turistica, 5(2), 57-67.

2013

Chalupa, P., & Hübelová, D. (2013). Nárůst vybraných sociálně patologických jevů v České republice. Geografické informácie, 17(2), 40-49.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2013). Chile – nejvzdálenější americká země. Studia Turistica, 4(2), 44-59.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2013). Dvacetiletá symbiotická propojenost ekonomického a populačního vývoje. Logos Polytechnikos, 4(2), 3-18.
Chalupa, P., & Rux, J. (2013). Regionalization of Tourism in the Czech Republic. Geografické informácie, 17(2), 69-77.
Chalupa, P., Prokop, M., & Rux, J. (2013). Use of the Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential. Littera Scripta, 6(2), 59-68.

2012

Janoušková, E., & Chalupa, P. (2012). .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS, III(2), 9-16.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2012). Globální recese - lidské zdroje a regionální rozvoj České republiky. Geografické informácie, 16(1), 106-115.
Chalupa, P. (2012). Studentská expedice katedry cestovního ruchu VŠPJ „Cuba 2013“. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 98-100.

2011

Chalupa, P., & Hübelová, D. (2011). Peru, jak dnes žijí potomci Inků.. Geografia, XVIII.(2), 44-54.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2011). Bolívarská republika Venezuela. Geografia, XVIII.(2), 54-62.

2010

Chalupa, P., & Dana, H. (2010). Cyklický ekonomický vývoj a současná recese v České republice. Geografické informácie, 14(1), 74-85.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2010). Dominikánská republika – kolébka španělské kolonizace Ameriky. Geografia, časopis pre základné, stredné a vysoké školy, GEO-Servis, Bratislava, 21. ročník(1), 4-11.

2009

Chalupa, P., & Hübelová, D. (2009). Globální krize.. BIOLOGIE - CHEMIE - ZEMĚPIS, 18. ročník(3. pravidelné), 141-146.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2017

Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Srovnání velikosti potenciálu cestovního ruchu v Jihočeském a Jihomoravském kraji. In TOPICAL ISSUES OF TOURISM: TOURISM AS A CROSSROADS OF KNOWLEDGE (420-426). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Chalupa, P., Rux, J., & Vojáčková, H. (2016). Výpočet velikosti potenciálu kulturních památek. In Aktuální problémy cestovního ruchu (139-146). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2017

Chalupa, P., Pavlík, I., Hubelová, D., Ulmann, V., & Bartoš, M. (2017). Bovine tuberculosis in Cuba: current situation and the risks posed by potentially pathogenic mycobacteria occurring in the environment. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (642 - 653). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2015

Chalupa, P. (2015). Politická, ekonomická situace Kuby a její vliv na cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu: CESTOVNÍ RUCH: VÝVOJ - ZMĚNY - PERSPEKTIVY (130-139). Jihlava: VŠPJ.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra (112-124). Prešov: Bookman, s.r.o.
Janoušková, E., Rux, J., & Chalupa, P. (2015). Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (103-111). Jihlava: VŠPJ.

2014

Chalupa, P., Prokop, M., & Rux, J. (2014). UŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY K HODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU. In Aktuální problémy cestovního ruchu (67-74). Jihlava: VŠPJ.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2014). SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU A EKONOMICKÁ SITUACE. In Aktuální problémy cestovního ruchu (61-66). Jihlava: VŠPJ.

2013

Chalupa, P., & Hübelová, D. (2013). Ekonomická situace České republiky-regionální rozvoj-cestovní ruch z pohledu geografa.. In Aktuální problémy cestovního ruchu (91-97). Jihlava: VŠPJ.

2011

Chalupa, P., & Janoušková, E. (2011). Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (60-72). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2011). Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. (34-38). Brno: ESF MU.

Ostatní knihy a učební texty

2018

Chalupa, P., & Cimala, J. (2018). Zeměpis 7. Brno: Nová škola.

2015

Chalupa, P., Horník, S., & Demek, J. (2015). Česká republika.. Praha: SPN.
Chalupa, P., & Demek, J. (2015). Lidé hospodaří na Zemi. II. Praha: SPN.

2013

Chalupa, P., & Hübelová, D. (2013). Lidé a hospodářství. Brno: Nová škola.
Chalupa, P., Janoušková, E., & Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2013). Evropa. Brno: Nová škola.
Chalupa, P. (2013). Putování po Evropě - vlastivěda. Praha: Alter.
Chalupa, P. (2013). Naše vlast - vlastivěda. Praha: Alter.
Chalupa, P. (2013). Putování po České republice - vlastivěda. Praha: Alter.

2012

Chalupa, P. (2012). Člověk a jeho svět. Naše vlast.. Praha: Alter Praha.
Chalupa, P. (2012). Člověk a jeho svět. Putování po Evropě. Praha: Alter Praha.
Chalupa, P., & Hübelová, D. (2012). Latinská Amerika v přehledu a cvičeních.. Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Chalupa, P. (2012). Člověk a jeho svět. Putování po České republice. Praha: Alter Praha.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2016

Chalupa, P., Rux, J., & Hubelová, D. (2016). Cestovní ruch a ekonomická situace v České republice. Geografické informacie, 20(2), 485-494. doi: 10.17846/GI.2016.20.2.485-493

2014

Chalupa, P., Rux, J., & Prokop, M. (2014). POTENTIAL OF TOURISM IN SOME CZECH TOWNS LISTED ON UNESCO LIST. Auspicia, 11(3), 77-85.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá