Vizitka akademického pracovníka

Fotografie doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Jméno a příjmení doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 225
E-mail hedija@vspj.cz
Místnost 3N067

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
13:00 - 14:00

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Hedija, V., & Němec, D. (2021). Gender diversity in leadership and firm performance: evidence from the Czech Republic. Journal of Business Economics and Management, 22(1), 156-180. doi: 10.3846/jbem.2020.13680
Hedija, V., & Kuncová, M. (2021). Relationship between efficiency and profitability: The case of Czech swine sector. Spanish Journal of Agricultural Research, 19(1), e0102.

2020

Hedija, V., & Musil, P. (2020). Wage Discrimination against Women in Baltic Countries. Ekonomický časopis, 68(7), 699-713. doi: 10.31577/ekoncas.2020.07.03
Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.
Činčalová, S., & Hedija, V. (2020). Firm characteristics and corporate social responsibility: The case of Czech transportation and storage industry. Sustainability, 12(5), nestrankovano. doi: 10.3390/su12051992

2019

Balcar, J., & Hedija, V. (2019). Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non-cognitive skills. Gender, Work & Organization, 26(5), 722-737. doi: 10.1111/gwao.12261
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863. doi: 10.1080/1331677X.2019.1655656
Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. doi: 10.5771/0949-6181-2019-3-447

2018

Hedija, V. (2018). Is the Rule of Law Significant for the Explanation of Differences in the Gender Pay Gap?. Prague Economic Papers, 27(6), 704-722. doi: 10.18267/j.pep.684

2017

Hedija, V. (2017). Sector-specific gender pay gap: evidence from the European Union Countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1804-1819. doi: 10.1080/1331677X.2017.1392886
Hedija, V. (2017). The Validity of Gibrat´s Law: Focus on Gender Composition of Top Management. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(1), 46-65.

2015

Hedija, V. (2015). The Effect of Female Managers on Gender Wage Differences. Prague Economic Papers, 24(1), 38-59.

2013

Hedija, V. (2013). Vhodnost přijetí jednotné měny euro v nových členských státech Evropské unie: aplikace teorie optimálních měnových oblastí. Journal of Economics, 3/2013(3), 235-250.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Musil, P., & Hedija, V. (2020). Investment incentives as instrument of motivation of firms and economic stabilization. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(2), 578-589. doi: 10.9770/jesi.2020.8.2(35)

2018

Hedija, V., & Kuncová, M. (2018). HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 42(1), 53-66.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022
Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

2015

Fiala, R., & Hedija, V. (2015). The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(5), 1639-1644. doi: 10.11118/actaun201563051639

2014

Hedija, V. (2014). Do Women Really Face Wage Discrimination on the Labour Market? An Analysis using Intra-household Specialization. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 62(6), 1279-1286. doi: 10.11118/actaun201462061279

2012

Hedija, V., & Musil, P. (2012). GENDER WAGE DIFFERENCES IN THE SELECTED CZECH PUBLIC SECTOR COMPANY. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, LX(12), 1-8.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2019

Hedija, V. (2019). ARE BANKRUPTCY MODELS A GOOD PREDICTOR OF FIRM FINANCIAL DISTRESS OF TRAVEL AGENTS IN THE CZECH REPUBLIC?. Journal of International Scientific Publications - Economy & Business, 13(1), 87-93.

2013

Musil, P., & Hedija, V. (2013). Diferenciace mezd mezi muži a ženami ve vybraných zemích. Logos polytechnikos, 4(3), 52-68.

2012

Hedija, V., & Musil, P. (2012). Jsou ženy v České republice mzdově diskriminovány? Závěry z vybraného podniku. Ekonomická revue, 15(1), 27-40.

2011

Musil, P., & Hedija, V. (2011). Gender Pay Gap – Application in the Specific Enterprise. Review of Economic Perspectives, 2011(4), 223-236.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Hedija, V., Kuncová, M., & Jablonský, J. (2020). Assessing the Efficiency of Czech Transportation Firms: The Case of Freight Trasport by Road. In Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION (126-133). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Kuncová, M., Fiala, R., & Hedija, V. (2020). Financial Health Assessment of Pig-breeding Companies in Slovakia –Altman’s Z-score and TOPSIS Results Comparison. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) (339-345). Brno: Mendel University in Brno.
Kuncová, M., & Hedija, V. (2020). FINANCIAL PERFORMANCE OF THE CZECH TOUR OPERATORS EVALUATION: COMPARISON OF DEA AND ELECTRE METHODS. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS - Multiple Criteria Decision Making XX (190-198). Bratislava, Slovensko: Letra Edu, s. r. o.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Testing the validity of Gibrat’s law in Slovakia: Quantile approach. In AIP Conference Proceedings (450015-1 - 450015-4). Rhodes: AIP Publishing.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). ASSESSING THE TRAVEL AGENCIES EFFICIENCY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (244-252). Jihlava: College of Polytechnic Jihlava.

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (209-215). Bratislava: Letra Interactive, s.r.o.
Hedija, V. (2016). The Validity of Gibrat´s Law in Individual Sectors of Czech Economy. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art SGEM 2016 (Conference Proceedings Book 2, Vol. 5) (897-904). Sofia: STEF92 Technology Ltd.

2015

Hedija, V. (2015). Gender Wage Differences in Czech Public Healthcare: Results from the Selected Hospital.. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research (214-222). Brno: ESF MU.
Fiala, R., & Hedija, V. (2015). Gibrat´s law and empirical studies. In 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions (254-262). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
Hedija, V., & Fiala, R. (2015). Vztah mezi velkosti a růstem cestovních kanceláří a agentur podnikajících v České republice. In 10. mezinárodní konference – Aktuální problémy cestovního ruchu (93-102). Jihlava: VŠPJ.
Hedija, V. (2015). Wage Differences in V4 Countries: An Analysis Using Intra-Household Specialization. In 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015 (225-230). Plzeň: University of West Bohemia.

2014

Hedija, V. (2014). Gender Pay Gap in Different Sectors of Czech Economy. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics (275-280). Olomouc: Palacký University.

2013

Hedija, V. (2013). Comparison the Gender Wage Differences in the Selected Czech Hospitals. In 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 (243-248). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

Ostatní články ve sbornících

2019

Fiala, R., & Hedija, V. (2019). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM SIZE AND FIRM GROWTH FOR PIG BREEDING SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC?. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (615-623). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd. doi: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2

2018

Fiala, R., & Hedija, V. (2018). FACTORS AFFECTING THE VALIDITY OF GIBRAT’S LAW. In Trendy v podnikání 2018 - Recenzovaný sborník příspěvků (nestrankovano). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Fiala, R., & Hedija, V. (2018). IS THE FIRM SIZE DETERMINANT OF FIRM GROWTH IN SLOVAKIA?. In 5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLUME 5 (563-568). Sofia: STEF92 Technology Ltd.
Hedija, V. (2018). WAGE DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN BALTIC COUNTRIES. In Book of Abstracts of the IISES 9th Economics & Finance Conference, London, UK (15-15). Praque: International Institute of Social and Economic Sciences.

2017

Hedija, V. (2017). Financal Health of Travel Agencies and Tour Operators in the Czech Republic: Evidence from Bankruptcy Models. In 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017 (325-330). Sofia: STEF92 Technology.
Kuncová, M., & Hedija, V. (2017). Finanční analýza českých cestovních kanceláří s využitím metod vícekriteriálního hodnocení. In Zborník zo seminára využitie kvantitatívnych metód vo vedecko–výskumnej činnosti a v praxi XII (118-126). Bratislava: Ekonóm.

2012

Hedija, V. (2012). Výuka mikroekonomie na VŠPJ. In KONKURENCE (210-224). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Odborná kniha

2014

Hedija, V. (2014). Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie. Praha: C. H. Beck.

Ostatní knihy a učební texty

2011

Musil, P., & Hedija, V. (2011). Ekonomická teorie. : .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá