Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Jméno a příjmení Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 166
E-mail vojackova@vspj.cz
Místnost 3N011

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pátek
08:00 - 08:45 Po dohodě jsou konzultace možné i v jiném termínu, na konzultaci je třeba se dopředu domluvit na vojackova@vspj.cz.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Zárybnická, L., Dvořák, K., Dostálová, Z., & Vojáčková, H. (2020). Study of Different Printing Design Type Polymer Samples Prepared by Additive Manufacturing. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 64(2), 255-264. doi: 10.3311/PPch.13991
Horák, Z., Dvořák, K., Zárybnická, L., Vojáčková, H., Dvořáková, J., & Vilímek, M. (2020). Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate. Materials, 13(20), 4560. doi: 10.3390/ma13204560

2016

Vojáčková, H., Rux, J., & Chalupa, P. (2016). Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 20(2), 779-792.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2020). Inovační prostředí v krajích ČR. Logos Polytechnikos, 2020/11/3(3), 46-59.

2018

Vojáčková, H., & Novotná, J. (2018). Exhibicionismus v percepci široké veřejnosti. Logos Polytechnikos, 9(2), 213-224.

2017

Novotná, J., Vojáčková, H., & Pruknarová, M. (2017). Voyeurismus v percepci široké veřejnosti. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 138-152.
Vojáčková, H., Chalupa, P., Kuncová, M., & Rux, J. (2017). Závislost získaných dat na vypočítaných datech ORP Kraje Vysočina. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 95-108.

2016

Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Sociální dopady života s pedofilií. Logos Polytechnikos, 7(2), 126-136.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Faktory ovlivňující pohled společnosti na osoby se sexuálními deviacemi. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(1), 154-168.
Rux, J., & Vojáčková, H. (2016). Potenciál kulturního cestovního ruchu v NUTS 2 (kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina). LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 321-330.
Vojáčková, H., & Novotná, J. (2016). Fetišismus v percepci široké veřejnosti. Logos Polytechnikos, 7(2), 114-125.

2015

Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2015). Porovnání regionálních disparit v regionech České republiky. Logos Polytechnikos, 6(3), 233-255.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE E-LEARNING USAGE ON THE STUDY RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 8(1), 24-34.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2015). Disorders of sexual preference in the perception of the general public. GRANT journal, 4(2), 46-48.

2014

Měrtlová, L., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). Vliv dopravních podmínek na zaměstnanost v Kraji Vysočina. AUSPICIA, XI(2), 85-92.
Vojáčková, H. (2014). Znalostní modelování a jeho aplikace. Logos Polytechnikos, 5(4), 92-113.

2012

Vojáčková, H. (2012). Computery Literacy and Motivation for Continued Education - research in 2011 by Comparison with 2010. Ad Alta : journal of interdisciplinary research, 2(1), 89-96.
Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Porovnání kvality života v regionech České republiky. Logos Polytechnikos, 3.(4), 64-83.

2010

Vojáčková, H., Novotný, J., & Kuncová, M. (2010). The Analysis of the Market Environment of the Broadband Networks in the South-East Region of the Czech Republic. Logos Polytechnikos, 1. volume(1), 14-27.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Měrtlová, L., Vojáčková, H., & Nečadová, V. (2020). MAPOVÁNÍ INOVAČNÍCH FAKTORŮ V KRAJI VYSOČINA. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (304-316). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

2017

Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Srovnání velikosti potenciálu cestovního ruchu v Jihočeském a Jihomoravském kraji. In TOPICAL ISSUES OF TOURISM: TOURISM AS A CROSSROADS OF KNOWLEDGE (420-426). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2016). Inovační faktory konkurenceschopnosti v regionech České republiky. In Konkurence (241-254). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Chalupa, P., Rux, J., & Vojáčková, H. (2016). Výpočet velikosti potenciálu kulturních památek. In Aktuální problémy cestovního ruchu (139-146). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2015

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). Analysis of the Influence of the Moodle Usage on the Study Results of Combined Form of Study Students. In DisCo 2015 (90-100). Prague: Center for Higher Education Studies.
Šlechtová, P., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). LANGUAGE TEACHING/LEARNING WITH MOODLE IN HIGHER EDUCATION. In Efficiency and Responsibility in Education (507-515). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling and Improvement of Hospital Processes. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014 (363-371). Zabreb: VERN' University of Applied Sciences.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling, Visualization and Optimization of Hospital Emergency Department. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014 (1084-1089). Olomouc: Palacký University.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2014). Economic Activity and Traffic Accessibility of the Vysocina Region Municipalities - Multi-criteria Comparison. In Current Trends in Public Sector Research (261-268). Brno: Masarykova univerzita.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). INFLUENCE OF THE E-LEARNING AND FORM OF STUDY ON THE STUDY RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings (335-342). Praha: ČZU.

2013

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2013). Evaluation of the E-learning System at College of Poyltechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 (354-362). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Kuncová, M., Sekničková, J., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2013). Comparison of selected municipalities of Vysocina region from the economic activity and traffic accessibility point of view using DEA model. In Proceedings of the 31st conference Mathematical Methods in Economics (MME) 2013 (506-511). Jihlava: VSPJ Jihlava.

2012

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2012). Students Evaluation of the E-learning Courses at College of Polytechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2012 (303-314). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2011

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava a externí hodnocení opor.. In SCO 2011 (187-192). Brno: Masarykova univerzita.
Vojáčková, H. (2011). Computer Literacy and motivation for continued education on the part of adults over thirty. In Efficieency and Responsibility in Education 2011 (331-341). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Vojáčková, H., Kuncová, M., & Benešová, M. (2011). Projekt of the e-learning support creation at VSP jihlava and its evaluation. In Efficieency and Responsibility in Education 2011 (322-330). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

Ostatní články ve sbornících

2016

Vojáčková, H., & Rux, J. (2016). Kulturní památky Moravy a Slezska a jejich potenciál pro cestovní ruch. In 5. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE (234-242). Karviná: Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Ženy a jejich pohled na sexuální deviace. In 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (30-35). Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
Křesťanová, B., Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Možnosti zapojení studentů humanitních oborů do výzkumných aktivit. In Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (160-165). Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,.

2015

Novotná, J., & Vojáčková, H. (2015). Parafilie v percepci studentů. In Sapere Aude (147-155). Hradec Králové: Magnanimitas.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2015). Disorders of sexual preference in the perception of the general public. In Quaere (1019-1025). Hradec Králové: Magnanimitas.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). Konkurenceschopnost LMS Moodle. In 7.ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence (178-188). Jihlava: VŠPJ.
Šlechtová, P., Vojáčková, H., & Voráček, J. (2015). Blended Learning: Promising Strategic Alternative in Higher Education. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (1245-1254). Kypr: Elsevier. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.238

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelování a vizualizace operací na oddělení urgentního příjmu nemocnice. In Konkurence (307-315). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2012

Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (219-235). Jihlava: VŠP.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2012). O projektu „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (28-42). Jihlava: VŠPJ.
Vojáčková, H. (2012). Motivation for continued education - research in 2011 by comparison with 2010. In Sapere Aude 2012 (122-131). Hradec Králové: Magnanimitas.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Posouzení kvality života v regionech České republiky metodami WSA a TOPSIS. In Matematika v ekonomické praxi (174-190). Jihlava: VŠP Jihlava.
Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Posouzení kvality života v regionech České republiky. In Matematika v ekonomické praxi (155-174). Jihlava: VŠP Jihlava.

2011

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava. In MoodleMoot.cz 2011 (24). Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita.
Vojáčková, H. (2011). Průzkum dotazníkového šetření počítačové gramotnosti u osob starších 30 let v roce 2011. In MMK 2011 (76-85). Hradec Králové: Magnanimitas.
Vojáčková, H., & Kuncová, M. (2011). Projekt tvorby e-learningových opor na VŠP Jihlava a hodnocení opor studenty. In Alternativní metody výuky 2011 (57). Hradec Králové: GAUDEAMUS.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava – výsledky první fáze hodnocení. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (34-49). Jihlava: VŠPJ.

2010

Vojáčková, H. (2010). Počítačová gramotnost a ochota vzdělávat se u osob starších 30 let. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (534-543). Hadec Králové: Magnanimitas.
Vojáčková, H. (2010). Univerzita třetího věku při Vysoké škole polytechnické Jihlava v číslech. In Univerzita třetího věku (169-179). Brno: MU Brno.
Vojáčková, H. (2010). Dotazníkové šetření počítačové gramotnosti. In Konference ICTE - Junior (15-20). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Borůvková, J., Dvořáková, S., & Vojáčková, H. (2021). Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2011

Mišovič, M., & Vojáčková, H. (2011). Podniková informatika, e-opora pro systém Moodle. : .

Projekty

Interní grantová soutěž

Návodné materiály pro tvorbu jednotlivých činností v LMS Moodle

Upravit 01.03.2021 - 31.12.2021

Anotace

Jedním ze strategických záměrů Vysoké školy polytechnické je vybudování kvalitního online vzdělávání s využitím LMS Moodle. Vzhledem k této ambici je velmi důležité, aby akademičtí pracovníci byli schopni s tímto nástrojem efektivně pracovat a uměli využít veškeré dostupné funkcionality včetně těch, které jsou na naší škole unikátní (jedná se zejména o doprogramované moduly a propojení s IS). Výstupem by tedy měl být ucelený návod na práci s LMS Moodle na VŠPJ.

Vzhledem k tomu, že na internetu je dostupné velké množství různých návodů k LMS Moodle, je jedním z cílů předkládaného projektu provést rešerši dostupných informací na internetu k tématům, která vzejdou z analýzy našich potřeb. K tématům, která se nepodaří pokrýt s využitím již existujících zdrojů, budou postupně natočeny vlastní videotutoriály. Tento projekt si klade za cíl vytvořit návody v podobě 6 až 10 videí včetně návodů ve formátu PDF vhodných k vytištění. Po pilotním ověření uživateli (akademickými pracovníky s minimální zkušeností s LMS Moodle) bude možné v následujícím roce navázat na tento projekt a v přípravě tutoriálů tohoto formátu pokračovat.

Zdůvodnění potřebnosti

V průběhu posledních cca 2 let, poté, co na všech katedrách byli ustanoveni metodici e-learningu, se ukázala potřeba předávání zejména technických rad a informací akademickým pracovníkům, kteří tvoří elektronické kurzy pro své předměty. Jednoznačně se ukázalo, že akademičtí pracovníci neznají všechny možnosti systému, a proto je ve svých kurzech nemohou využívat. Běžný kurz zpravidla obsahuje jen několik základních modulů nezbytných pro výuku, nicméně pro dosažení všech vytýčených výukových cílů jsou takto připravené kurzy nedostačující. Proto je jedním z cílů i vytvoření struktury takto pojatého vzdělávání, jakýsi seznam možností LMS Moodle, který může být návodným a umožní vyučujícím seznámit se se všemi možnostmi, které lze při přípravě kurzu využít.

Výhodou takto pojatého vzdělávání je zejména to, že akademický pracovník si tutoriály bude moci nastudovat v době, kdy bude potřebovat odpověď na otázky, které si v souvislosti s tvorbou svého elektronického kurzu klade, a v čase, který mu nejlépe vyhovuje. V neposlední řadě tyto materiály budou přínosné i pro nově příchozí akademické pracovníky, kterým umožní seznámit se s možnostmi LMS Moodle a začít jich plně využívat.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Řešení projektu bude obsahovat tyto dílčí cíle:

 1. Vytvoření seznamu témat (jednotlivých činností a modulů v LMS Moodle a propojení na školní informační systém VŠPJ) a výběr nejpotřebnějších na základě zkušeností metodiků e-learningu s technickou podporou na katedrách
 2. Podrobná rešerše již existujících videí, tutoriálů a návodů dostupných např. na YouTube, která bude tvořit stěžejní část projektu. Cílem je k nejpotřebnějším tématům stanoveným v předchozím kroku dohledat vhodná videa a současně odhalit témata, ke kterým videa nebudou k dispozici (zejména se bude jednat o práci s námi vytvořenými moduly a o propojení LMS Moodle na náš IS).
 3. Vytipování cca 6–10 nejdůležitějších témat, pro která budou následně vytvořeny vlastní video tutoriály případně i jiné návodné materiály. Takto připravené materiály budou následně pilotně ověřeny uživateli LMS Moodle.

Výstupem projektu tedy bude cca 10 video tutoriálů k nejdůležitějším tématům včetně návodů ve formátu PDF vhodných k vytištění

Použité metody a nástroje

Celé řízení projektu a týmu se využije pomocí aplikací Office 365, konkrétně Planner na řízení jednotlivých činností projektu a Teams na komunikaci týmu a sdílení podkladový a dalších materiálů na jednom místě. Využití, těchto nástrojů je z hlediska počtu členů realizačního týmu potřebné, ne-li nutné. Mimo jiné pro ukládání a sdílení videí v projektu využijeme školního OwnCloudu.

Pro vlastní pořizování jednotlivých videí bude použit SW Camtasia a budou využity stávající licence, které VŠPJ nakoupila v předchozích letech. Počet těchto licencí rozšíříme nákupem jedné licence, aby do natáčení a stříhání videí mohlo být zapojeno co nejvíce členů týmu.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

Plánované aktivity odpovídají jednotlivým dílčím cílům:

 1. Vytvoření seznamu témat a výběr nejdůležitějších:
 • Řešitel projektu připraví seznam témat (do konce března – je již rozpracováno)
 • Metodici e-learningu na základě svých zkušeností s technickou podporou na katedrách ohodnotí jednotlivá témata (duben)
 • Porada za účasti řešitel + prorektor pro studium + metodici e-learningu – vyhodnocení a stanovení priorit, rozdělení práce pro další aktivity (začátek května)
 1. Rešerše existujících materiálů:
 • Podrobná rešerše již existujících videí, tutoriálů a návodů a dohledání vhodných videí (květen, červen)
 • Porada za účasti řešitel + prorektor pro studium + metodici e-learningu – stanovení témat, ke kterým bude nutné vytvořit vlastní videa (konec června)
 1. Tvorba tutoriálů:
 • Vytipování cca 6–10 nejdůležitějších témat, pro která budou vytvořeny vlastní video tutoriály případně i jiné návodné materiály – porada řešitel + prorektor pro studium (začátek července)
 • Zpracování obsahu jednotlivých videí, natáčení videí, příprava PDF návodů (červenec až říjen)
 • Pilotní ověření uživateli LMS Moodle (srpen až listopad)
 • vyhodnocení a zpracování zprávy (prosinec)

 

 Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Řešitel: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. (KTS; administrace, příprava podkladů, koordinace prací na projektu, technická i jiná podpora)

Spoluřešitelé:

- Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (KM; rešerše, příprava podkladů, natáčení a úprava videí)

- Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. (KM; natáčení a úprava videí)

- Mgr. Zdeňka Dostálová (KTS; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. (KCR; rešerše, kontrola připravených materiálů)

- RNDr. Jitka Ryšková (KCR; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Jana Gabrielová, PhD. (KSP; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Pavla Šlechtová (KSP; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (KES; metodicko-didaktická činnost)

- Ing. Marie Slabá, Ph.D. (KES; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. (KES; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Milan Straňák (KZS; rešerše, příprava podkladů)

- Bc. Vlastimil Vala (OKRIS; technická podpora s LMS Moodle)

- Bc. Jáchym Hruška (OKRIS; technická podpora s LMS Moodle)

- Lukáš Mikula (CKES; pomoc s finalizací tištěných materiálů)

- RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. (prorektor pro studium, supervize)

 

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.1, 2.3 b), c), e) dokumentu „Vyhlášení prvního kole interní grantové soutěže pro rok 2021“:

- zvýšení rozsahu, účinnosti nebo kvality pedagogické práce

- modernizace a inovace výukových metod a metod ověřování výsledků učení

- rozvoj distanční výuky

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Odměny řešitelského týmu

 •  rešerše                                               20 000
 • natáčení a úpravu videí                         20 000
 • příprava tištěných materiálů                  15 000
 • administrace a řízení projektu                 5 000

Celkem                                                           60 000

Zakoupení jedné licence software Camtasia v celkově částce 6 000 Kč

Kancelářské potřeby 1 000 Kč.

Zdůvodnění:

Náklady jsou tvořeny především odměnami řešitelského týmu. Do řešení projektu bude zapojeno 16 pracovníků VŠPJ, průměrná odměna na jednoho pracovníka je po odečtení nákladů na odvody méně než 3 000 Kč.

1 licence SW Camtasia – umožní zapojení většího počtu členů týmu do natáčení a stříhání videí

Kancelářské potřeby nutné pro přípravu tištěných materiálů

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Celková částka: 89 000,00 CZK

Dotační titul: Převod IGS

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá