Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 166
E-mail hana.vojackova@vspj.cz
Místnost 3N011

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
08:00 - 08:45 Po dohodě jsou konzultace možné i v jiném termínu.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2016

VOJÁČKOVÁ Hana, RUX Jaromír, CHALUPA Petr. Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 2016, 20, 2, s. 779-792. ISSN 1337-9453.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana, PRUKNAROVÁ Michaela. Voyeurismus v percepci široké veřejnosti. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2017, 8, 2, s. 138-152. ISSN 1804-3682.
VOJÁČKOVÁ Hana, CHALUPA Petr, KUNCOVÁ Martina, RUX Jaromír. Závislost získaných dat na vypočítaných datech ORP Kraje Vysočina. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2017, 8, 4, s. 95-108. ISSN 1804-3682.

2016

NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Sociální dopady života s pedofilií. Logos Polytechnikos, 2016, 7, 1, s. 126-136. ISSN 1804-3682.
NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Faktory ovlivňující pohled společnosti na osoby se sexuálními deviacemi. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2016, 7, 1, s. 154-168. ISSN 1804-3682.
VOJÁČKOVÁ Hana, NOVOTNÁ Jana. Fetišismus v percepci široké veřejnosti. Logos Polytechnikos, 2016, 7, 2, s. 114-125. ISSN 1804-3682.
RUX Jaromír, VOJÁČKOVÁ Hana. Potenciál kulturního cestovního ruchu v NUTS 2 (kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina). LOGOS POLYTECHNIKOS, 2016, 7, 3, s. 321-330. ISSN 1804-3682.

2015

MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Porovnání regionálních disparit v regionech České republiky. Logos Polytechnikos, 2015, 6, 3, s. 233-255. ISSN 1804-3682.
NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Disorders of sexual preference in the perception of the general public. GRANT journal, 2015, 4, 2, s. 46-48. ISSN 1805-062X.
KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE E-LEARNING USAGE ON THE STUDY RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2015, Vol. 8, 1, s. 24-34. ISSN 1803-1617.

2014

MĚRTLOVÁ Libuše, KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Vliv dopravních podmínek na zaměstnanost v Kraji Vysočina. AUSPICIA, 2014, XI, 2, s. 85-92. ISSN 1214-4967.
VOJÁČKOVÁ Hana. Znalostní modelování a jeho aplikace. Logos Polytechnikos, 2014, 5, 4, s. 92-113. ISSN 1804-3682.

2012

MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Porovnání kvality života v regionech České republiky. Logos Polytechnikos, 2012, 3., 4, s. 64-83. ISSN 1804-3682.
VOJÁČKOVÁ Hana. Computery Literacy and Motivation for Continued Education - research in 2011 by Comparison with 2010. Ad Alta : journal of interdisciplinary research, 2012, 2, 1, s. 89-96. ISSN 1804-7890.

2010

VOJÁČKOVÁ Hana, NOVOTNÝ Jakub, KUNCOVÁ Martina. The Analysis of the Market Environment of the Broadband Networks in the South-East Region of the Czech Republic. Logos Polytechnikos, 2010, 1. volume, 1, s. 14-27. ISSN 18043682.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2016

CHALUPA Petr, RUX Jaromír, VOJÁČKOVÁ Hana. Výpočet velikosti potenciálu kulturních památek. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Tištěná verze „print“. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 139-146. ISBN 978-80-88064-21-3.
MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Inovační faktory konkurenceschopnosti v regionech České republiky. In Konkurence. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: VŠPJ Jihlava. s. 241-254. ISBN 978-80-88064-25-1.

2015

KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Analysis of the Influence of the Moodle Usage on the Study Results of Combined Form of Study Students. In DisCo 2015. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Prague: Center for Higher Education Studies. s. 90-100. ISBN 978-80-86302-47-8.
ŠLECHTOVÁ Pavla, KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. LANGUAGE TEACHING/LEARNING WITH MOODLE IN HIGHER EDUCATION. In Efficiency and Responsibility in Education. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Praha: Czech University of Life Sciences Prague. s. 507-515. ISBN 978-80-213-2560-9.

2014

KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. INFLUENCE OF THE E-LEARNING AND FORM OF STUDY ON THE STUDY RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Praha: ČZU. s. 335-342. ISBN 978-80-213-2468-8.
KUNCOVÁ Martina, MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Economic Activity and Traffic Accessibility of the Vysocina Region Municipalities - Multi-criteria Comparison. In Current Trends in Public Sector Research. Tištěná verze „print“. Brno: Masarykova univerzita. s. 261-268. ISBN 978-80-210-6611-3.
VORÁČEK Jan, VOJÁČKOVÁ Hana, KUNCOVÁ Martina, ZAŽÍMAL David. Modelling and Improvement of Hospital Processes. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014. Tištěná verze „print“. Zabreb: VERN' University of Applied Sciences. s. 363-371. ISBN 978-1-910309-77-3.
VORÁČEK Jan, VOJÁČKOVÁ Hana, KUNCOVÁ Martina, ZAŽÍMAL David. Modelling, Visualization and Optimization of Hospital Emergency Department. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. Tištěná verze „print“. Olomouc: Palacký University. s. 1084-1089. ISBN 978-80-244-4209-9.

2013

KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Evaluation of the E-learning System at College of Poyltechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2013. Tištěná verze „print“. Praha: Czech University of Life Sciences Prague. s. 354-362. ISBN 978-80-213-2378-0.
KUNCOVÁ Martina, SEKNIČKOVÁ Jana, MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Comparison of selected municipalities of Vysocina region from the economic activity and traffic accessibility point of view using DEA model. In Proceedings of the 31st conference Mathematical Methods in Economics (MME) 2013. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: VSPJ Jihlava. s. 506-511. ISBN 978-80-87035-76-4.

2012

KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Students Evaluation of the E-learning Courses at College of Polytechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2012. Tištěná verze „print“. Prague: Czech University of Life Sciences Prague. s. 303-314. ISBN 978-80-213-2289-9.

2011

KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava a externí hodnocení opor.. In SCO 2011. Tištěná verze „print“. Brno: Masarykova univerzita. s. 187-192. ISBN 978-80-210-5528-5.
VOJÁČKOVÁ Hana, KUNCOVÁ Martina, BENEŠOVÁ Martina. Projekt of the e-learning support creation at VSP jihlava and its evaluation. In Efficieency and Responsibility in Education 2011. Tištěná verze „print“. Praha: Czech University of Life Sciences Prague. s. 322-330. ISBN 978-80-213-2183-0.
VOJÁČKOVÁ Hana. Computer Literacy and motivation for continued education on the part of adults over thirty. In Efficieency and Responsibility in Education 2011. Tištěná verze „print“. Praha: Czech University of Life Sciences Prague. s. 331-341. ISBN 978-80-213-2183-0.

Ostatní články ve sbornících

2016

NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Ženy a jejich pohled na sexuální deviace. In 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Tištěná verze „print“. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.. s. 30-35. ISBN 978-80-905696-3-8.
VOJÁČKOVÁ Hana, RUX Jaromír. Kulturní památky Moravy a Slezska a jejich potenciál pro cestovní ruch. In 5. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Karviná: Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě. s. 234-242. ISBN 978-80-7510-203-4.
KŘESŤANOVÁ Brigitta, NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Možnosti zapojení studentů humanitních oborů do výzkumných aktivit. In Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Elektronická verze „online“. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,. s. 160-165. ISBN 978-80-88206-00-2.

2015

NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Disorders of sexual preference in the perception of the general public. In Quaere. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Hradec Králové: Magnanimitas. s. 1019-1025. ISBN 978-80-87952-10-8.
KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Konkurenceschopnost LMS Moodle. In 7.ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: VŠPJ. s. 178-188. ISBN 978-80-88064-14-5.
ŠLECHTOVÁ Pavla, VOJÁČKOVÁ Hana, VORÁČEK Jan. Blended Learning: Promising Strategic Alternative in Higher Education. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elektronická verze „online“. Kypr: Elsevier. s. 1245-1254. ISSN 1877-0428.
NOVOTNÁ Jana, VOJÁČKOVÁ Hana. Parafilie v percepci studentů. In Sapere Aude. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Hradec Králové: Magnanimitas. s. 147-155. ISBN 978-80-87952-09-2.

2014

VORÁČEK Jan, VOJÁČKOVÁ Hana, KUNCOVÁ Martina, ZAŽÍMAL David. Modelování a vizualizace operací na oddělení urgentního příjmu nemocnice. In Konkurence. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 307-315. ISBN 978-80-87035-91-7.

2012

KUNCOVÁ Martina, MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Posouzení kvality života v regionech České republiky metodami WSA a TOPSIS. In Matematika v ekonomické praxi. Jihlava: VŠP Jihlava. s. 174-190. ISBN 978-80-87035-62-7.
VOJÁČKOVÁ Hana. Motivation for continued education - research in 2011 by comparison with 2010. In Sapere Aude 2012. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Hradec Králové: Magnanimitas. s. 122-131. ISBN 978-80-904877-9-6.
MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu. Jihlava: VŠP. s. 219-235. ISBN 978-80-87035-60-3.
KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. O projektu „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. In Tvorba e-learningových opor na VŠ. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: VŠPJ. s. 28-42. ISBN 978-80-87035-54-2.
MĚRTLOVÁ Libuše, VOJÁČKOVÁ Hana. Posouzení kvality života v regionech České republiky. In Matematika v ekonomické praxi. Jihlava: VŠP Jihlava. s. 155-174. ISBN 978-80-87035-62-7.

2011

VOJÁČKOVÁ Hana. Průzkum dotazníkového šetření počítačové gramotnosti u osob starších 30 let v roce 2011. In MMK 2011. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Hradec Králové: Magnanimitas. s. 76-85. ISBN 978-80-904877-7-2.
KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava. In MoodleMoot.cz 2011. Elektronická verze „online“. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita. s. 24. ISBN 978-80-248-2496-3.
VOJÁČKOVÁ Hana, KUNCOVÁ Martina. Projekt tvorby e-learningových opor na VŠP Jihlava a hodnocení opor studenty. In Alternativní metody výuky 2011. Tištěná verze „print“. Hradec Králové: GAUDEAMUS. s. 57. ISBN 978-80-7435-104-4.
KUNCOVÁ Martina, VOJÁČKOVÁ Hana. Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava – výsledky první fáze hodnocení. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle. Jihlava: VŠPJ. s. 34-49. ISBN 978-80-87035-39-9.

2010

VOJÁČKOVÁ Hana. Univerzita třetího věku při Vysoké škole polytechnické Jihlava v číslech. In Univerzita třetího věku. Tištěná verze „print“. Brno: MU Brno. s. 169-179. ISBN 9788021051584.
VOJÁČKOVÁ Hana. Dotazníkové šetření počítačové gramotnosti. In Konference ICTE - Junior. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 15-20.
VOJÁČKOVÁ Hana. Počítačová gramotnost a ochota vzdělávat se u osob starších 30 let. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Hadec Králové: Magnanimitas. s. 534-543. ISBN 978-80-86703-41-1.

Ostatní knihy a učební texty

2011

MIŠOVIČ Milan, VOJÁČKOVÁ Hana. Podniková informatika, e-opora pro systém Moodle. : , 2011.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Podpora vzdělávání doktorandů a karierní růst post-doktorandů

Upravit 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

Grant na podporu školení doktorandu nebo post doků proto, aby se tito lidé vzdělávali a byli motivovaní zůstat na škole. A současně navázali kontakty s dalšími lidmi z jiných škol. Následujících cílů bude dosaženo pomocí seminářů a přednášek. Každá ze zapojených vysokých škol uspořádá příslušný počet seminářů a přednášek pro ostatní vysoké školy.

Cíle projektu:

  • Zvýšení kvality a relevance akademických činností a dovedností u mladých akademických pracovníků a doktorandů - rozvoj manažerských, prezentačních a vyjednávacích schopností
  • Vytvoření podmínek pro osobnostní a kariérní růst ve vzdělávací a odborné činnosti
  • Finanční stabilizace mladých akademických pracovníků a doktorandů
  • Zvýšení kvality vědecké přípravy studentů doktorských studijních programů
  • Formování nových a perspektivních výzkumných týmů schopných komplexně řešit důležité téma z mnoha pohledů při širokém zaměření a zastoupení různých profesí
  • Prohloubení meziuniverzitní spolupráce a partnerství, zvýšení vzájemné informovanosti

Zúčastněné vysoké školy do projektu:

České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Celková částka: 15200000 CZK

Dotační titul: rozvojový projekt MŠMT

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá