Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
Jméno a příjmení Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Kabinet sportů
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 221
E-mail bohumir.machovec@vspj.cz
Místnost 3N002

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
13:00 - 14:00

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2015

Hurych, E., & Machovec, B. (2015). The Facultative System of Introduction Outdoor Courses as an Alternative of the Monothematic Course. Journal of Outdoor Activities, 9(2), 13-21.
Machovec, B. (2015). Mountain Bike Races – Outdoor Activity, or just a Competition?. Journal of Outdoor Activities, 2015(9), 35-46.

2014

Erbenová, P., & Machovec, B. (2014). Body image v komplexní přístupu léčby obezity. Studia Kinanthropologica, 2013(14), 165-177.

2013

Machovec, B. (2013). Metodika výuky lyžování na metrových lyžích v rámci lyžařských kurzů VŠPJ. Logos polytechnikos, 4(1), 231-242.
Machovec, B. (2013). Vybrané netradiční sportovní aktivity v rámci animací v cestovním ruchu. Studia turistica, 4(2), 34-43.

2012

Hurych, E., & Machovec, B. (2012). Poutnictví jako fenomén a jeho potenciální příspěvek k rozvoji turistiky a pohybových programů v přírodě na Jihlavsku. Logos Polytechnikos, 3(1), 207-219.

2011

Machovec, B. (2011). Biologický a kalendářní věk studentů programu “Životní styl seniorů” na U3V při VŠPJ. Logos Polytechnikos, 2.(1), 126-134.
Hurych, E., & Machovec, B. (2011). Spirituality and human movement. Studia Sportiva, 5(3), 211-216.

Ostatní články ve sbornících

2013

Machovec, B., & Erbenová, P. (2013). ŽIVOTNÍ STYL POHYBOVĚ AKTIVNÍCH STUDENTEK VŠPJ. In Sborník z mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl (121-128). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

2011

Machovec, B., & Kopřivová, J. (2011). Měření dynamické rovnováhy a aspekty, které mohou tyto hodnoty ovlivňovat.. In Scievcia Movens (307-311). Praha: UK v Praze, FTVS.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Sportujme s VŠPJ 2020

Upravit 01. 05. 2020 - 31. 05. 2020

Sportujme s VŠPJ 2020 bude již 5. ročníkem tradičně pořádané akce. Cílem je navázat na předchozí ročníky a pokračovat v úspěšně navázané komunikaci a spolupráci mezi studenty VŠ a studenty SŠ v Jihlavě, potažmo v Kraji Vysočina. Další opětovná účast
zaměstnanců spolupořádajících organizací, rodičů s dětmi a také zástupců starších věkových kategorií bude vítána. Cílem je nabídnout široké veřejnosti netradiční a méně dostupné volnočasové pohybové aktivity s možností si je osobně vyzkoušet, a to individuálně nebo
za asistence zkušených instruktorů. Akci chápeme jako místo setkání jednotlivců a skupin všech věkových kategorií za účelem vlastní pohybové aktivity nebo pouze za účelem informativním či společenským.

Vedoucí projektu: Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

Celková částka: 132000 CZK

Dotační titul: Kraj Vysočina

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Upravit 14. 02. 2020 - 31. 12. 2020

1. Systém podpory studentů - cílem je prostřednictvím tohoto dotačního programu vytvořit na půdě VŠPJ prostředí přívětivé pro vrcholové sportovce, kteří mají zájem spojit svojí sportovní kariéru se studiem na vysoké škole. Koordinátor projektu sestaví organizační tým, který se bude podílet na zabezpečení péče o studující sportovce. Zpracuje koncepci rozvoje sportu na VŠPJ a bude ji průběžně upravovat dle aktuálních potřeb vysoké školy.
Součástí systému podpory studentů bude nabídka poradenských a dalších podpůrných služeb při organizaci studijních povinností v průběhu studia, aby skloubení studia a sportovní přípravy bylo pro všechny zainteresované strany přijatelné a korektní.
Po sportovní stránce nabídneme nebo zprostředkujeme studentům aktivity, které budou přínosné pro všechny sportovce nezávisle na druhu sportu, který preferují a ve kterém se pohybují na vrcholové úrovni. Jedná se o do jisté míry doplňkové aktivity, které ocení každý sportovec a které lze využívat nezávisle na čase a místě konání hlavních speciálně zaměřených tréninkových jednotek. Chceme podpořit kvalitu sportovní přípravy a s ní spojenou zvýšenou potřebu regenerace prostřednictvím využití sportovních masáží, vodoléčby nebo saunování.
Ve spolupráci s odborníky z lékařské praxe v oblasti fyzioterapie a chiropraxe máme zájem o monitorování aktuálního zdravotního stavu a tělesné kondice a případnou redukci možných fyziologických nedostatků a anomálií. Povinností pro studenty bude absolvování odborného zátěžového testu. Součástí nabídky bude možnost pravidelného cvičení v posilovně s využitím služeb kondičního trenéra. Jako doplňková aktivita bude studentům k dispozici návštěva volitelných sportů z nabídky společné pro všechny studenty VŠPJ.
Studentům bude k dispozici také výživový poradce, který bude nápomocen v otázkách ideálního stravování a správné životosprávy. Coach, případně sportovní psycholog pomůže řešit nestandardní situace v závislosti na aktuální výkonnosti a formě sportovce.VŠPJ disponuje laboratoří, kde jsme schopni pomocí monitorovacího systému QUALISYS u sportovců diagnostikovat kvalitu pohybu a svalovou aktivitu v průběhu pohybových činností.
Povinností sportovců bude plnění stanovených cílů jak studijních tak sportovních, např. reprezentace VŠPJ na akademických hrách a mistrovstvích a případně na dalších soutěžích.
2. Hodnotící a kontrolní činnost- organizační tým bude hodnotit sportovce na základě stanovených kritérií. Bude se podílet na výběru sportovců, na stanovení cílů a bude dohlížet na jejich následné plnění.
3. Spolupráce s VSC – koordinátor bude rovněž spolupracovat s Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT, bude se účastnit pravidelných porad, plnit úkoly a zpracovávat pravidelný report.
4. Propagace - vlastní projekt, jeho průběh a z něj plynoucí benefity pro sportující studenty budou pravidelně prezentovány v rámci možností VŠPJ na webových stránkách, v médiích a prostřednictvím sociálních sítí. Další propagace bude probíhat prostřednictvím workshopů a seminářů organizovaných ve spolupráci organizačního týmu a zúčastněných sportovců.

 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

Celková částka: 450000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VSC MŠMT

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá