Vnější vztahy

VŠPJ má zájem na udržování, prohlubování a rozvíjení vztahů s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskými subjekty, institucemi různých stupňů státní správy a samosprávy. VŠPJ jako součást nejvyššího článku vzdělávací soustavy kromě své hlavní vzdělávací činnosti přispívá k rozvoji společnosti na národní a regionální úrovni.

VŠPJ vznikla za podpory Kraje Vysočina a statutárního města Jihlavy. Vzájemná spolupráce se rozvíjí především při  realizaci projektů, studentských praxí a zadávání bakalářských/magisterských prací. Prostřednictvím studentských praxí, bakalářských/magisterských prací a projektových aktivit je navázána řada kontaktů s dalšími státními institucemi i se soukromými firmami. Na podporu rozvoje vysoké školy je  zřízen Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ, jehož cílem je získávat "hlavy do Jihlavy" a jehož zdroje pomáhají zkvalitňovat personální zajištění  akademických aktivit. Škola spolupracuje s mnohými českými i zahraničními vysokými školami a její zástupci jsou členy různých odborných sdružení a asociací. Na VŠPJ se pořádají akce určené široké veřejnosti (výstavy, přednášky, cestovatelská promítání apod.) a škola veřejnosti nabízí nejrůznější služby, např. ubytovací, stravovací, výzkumné aj.

Kontakty pro vnější vztahy

Máte zájem o spolupráci s námi, chcete nám něco sdělit nebo se nás na něco zeptat? Neváhejte a napište nám na emailovou adresu spoluprace@vspj.cz nebo se na nás obraťte na níže uvedených kontaktech.

Pokud máte nabídku práce, praxe, brigády apod. pro naše studenty, můžete  se obrátit přímo na Bc. Simonu Mertlovou z Poradenského a karierního centra pro studenty (tel. 567 141 104, e-mail: simona.mertlova@vspj.cz).

V ostatních případech kontaktujte:

Miloslav Vytasil, vedoucí Kanceláře rektora

tel.: 567 141 106, 775 766 384

e-mail: miloslav.vytasil@vspj.cz

Ing. Tomáš Obruba, vedoucí propagace

tel.: 567 141 153, 773 773 880

e-mai: tomas.obruba@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá