Jak můžeme spolupracovat?

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) má zájem na oboustranně výhodné dlouhodobé i jednorázové spolupráci, která podpoří plnění hlavního poslání vysoké školy.

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, námět na společný projekt, anebo nám chcete sdělit svůj postřeh, kontaktujte nás na e-mailové adrese spoluprace@vspj.cz. Vzájemné možnosti i formu spolupráce (např. darovací smlouvou, smlouvou o spolupráci či o reklamě) s Vámi rádi projednáme.

Možné oblasti spolupráce:

 • nabídka praxí pro studenty VŠPJ
 • realizace společných projektů
 • návrhy na témata bakalářských/magisterských prací studentů
 • finanční podpora konkrétních aktivit VŠPJ (vydávání odborných časopisů, dar, příspěvek či dotace do Fondu pro rozvoj lidských zdrojů VŠPJ, atd.), věcné dary (software, hardware, učební pomůcky, atd.), cílená finanční podpora studentů
 • partnerství s námi (pozice partnera či hlavního partnera VŠPJ)

VŠPJ nabízí také služby v oblasti celoživotního vzdělávání, ECDL testovánípronájem prostor, pronájem reklamních ploch, stravovací služby a ubytovací služby.

Možnosti protiplnění ze strany VŠPJ v případě partnerství:

 • uvedení Vašeho loga na vhodném a důstojném místě v budově školy
 • uvedení Vašeho loga na webových stránkách školy včetně úvodní stránky
 • uvedení Vašeho loga v tištěných materiálech školy
 • Vaše prezentace v publikacích a periodikách VŠPJ
 • umístění Vašich reklamních panelů při konání konferencí či seminářů
 • přednostní výběr výstavní plochy na dni firem JOBStart

Konkrétní možnosti protiplnění mohou být předmětem jednání. Spolupráce s partnery se uskutečňuje na základě písemné smlouvy. 

V případě, že Vás nabídka partnerství či spolupráce s jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina zaujala, kontaktujte nás na e-mailové adrese spoluprace@vspj.cz nebo na kontaktech níže:

Kancelář rektora:
Miloslav Vytasil, vedoucí Kanceláře rektora

tel.: 567 141 106, 775 766 384
e-mail: miloslav.vytasil@vspj.cz

Oddělení marketingu a propagace:
e-mail: propagace@vspj.cz

Mgr. Vendula Marešová, tel.: 567 141 153

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá