Disciplinární komise

Disciplinární komise je samosprávným orgánem veřejné vysoké školy, který projednává disciplinární přestupky studentů školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.

Kompetence Disciplinární komise určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), jednání se řídí Disciplinárním řádem.

Členy Disciplinární komise jmenuje a odvolává rektor z řad členů akedemické obcé vysoké školy po předchozím souhlasu Akademického senátu. Polovinu členů Disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Funkční období členů Disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

Členové a funkční období

předseda

  • Ing. Marie Borská, akademická pracovnice Katedry ekonomických studií (13. 4. 2016 - 12. 4. 2018)

členové

  • PhDr. Lada Nováková, akademická pracovnice Katedry zdravotnických studií (13. 4. 2016 - 12. 4. 2018)
  • RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., akademický pracovník Katedry cestovního ruchu (4. 8. 2017 - 3. 8. 2019)
  • Kateřina Tlustošová, studentka oboru Porodní asistentka (4. 8. 2017 - 3. 8. 2019)
  • Magdaléna Vašátková, studentka oboru Porodní asistentka (13. 4. 2016 - 12. 4. 2018)
  • Renata Synková, studentka oboru Fiance a řízení (4. 8. 2017 - 3. 8. 2019)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz