KLUB ABSOLVENTŮ

+

Ludmila Řídká

Ludmila Řídká (2015)

Finance a řízení

Ludmila Řídká

Polytechna byla ve všech ohledech super a hrozně ráda na ni vzpomínám. Třeba na sebe jako vyjukaného prváka, co hledá jednu z prvních hodin a splete si patro a učebnu a vleze jinam🙈. Nebo na závěrečnou zkoušku, kde jsem si vytáhla téma a obor, o kterém jsem mluvila hrozně dlouho a na které jsem se vlastně ani moc neučila, protože už jsem přesně toto dělala v práci 😉. Na svou skvělou vedoucí u bakalářky, na promoci, na vtipné hodiny psychologie, na studentské večery, ... Vzpomínek mnoho, zážitků taky tak. Buďte pořád tak super "rodinná" škola, protože takovou vysokou prostě nejde nemilovat.

Jáchym Hruška

Jáchym Hruška (2019)

Aplikovaná informatika

Jáchym Hruška

Podal jsem si 2 přihlášky ke studiu - na MU v Brně a na VŠPJ. Dostal jsem se na obě školy a dlouho jsem váhal, pro kterou se nakonec rozhodnout. Všichni moji spolužáci ze střední hanili VŠPJ, když zjistili, že jsem se jako premiant třídy rozhodl právě pro tuto školu - "pojď do Brna" říkali. Pro VŠPJ jsem se však rozhodl zejména kvůli možnosti absolvovat praxi během studia, která na brněnských univerzitách úplně chybí. Praxe mi umožnila enormně si prohloubit znalosti v užší oblasti mého oboru, o kterou se zajímám nejvíce. Na jeden celý semestr (konkrétně 4. semestr studia) jsem si vyzkoušel, jaké to je pracovat v oboru - a zjistil jsem, že to je pro mě to pravé. V práci jsem po praxi pokračoval během posledního roku studia. Zároveň jsem hned po praxi dostal díky osobnímu přístupu učitelů a jejich kontakty s dřívějšími absolventy pracovní nabídky do známých IT firem. VŠPJ mě skrze praxi skvěle připravila na pracovní trh, za což velice děkuji!

Ing. Michal Wasserbauer

Ing. Michal Wasserbauer (2008)

Finance a řízení

Ing. Michal Wasserbauer

Jsem spoluzakladatelem a výkonným ředitelem konzultantské společnosti Cekindo Business Group se sídlem v Jakarte, Indonesie. Cekindo má dnes vice jak 110 zaměstnanců v Indonésii (Jakarta, Bali, Semarang), Singaporu a Vietnamu. Studium na VŠPJ mi pomohlo získat odborné znalosti v oblasti financi a připravilo mě na pokračující magisterské studium.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Komunitní péče v porodní asistenci

Absolvent 2017

Studium hodnotím velmi pozitivně, ve svém oboru jsem se nejenom zdokonalila, ale i velmi rozšířila teoretické znalosti, které nadále budu uplatňovat ve své soukromé praxi.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Komunitní péče v porodní asistenci

Absolvent 2017

S odstupem necelých dvou měsíců od SZZ můžu s klidným svědomím říct, že mi vyhovovalo téměř vše. Ve srovnání s kombinovaným studiem na JČU v Českých Budějovicích, pro mě byla velkým plusem vzdálenost a velice milé bylo i prospěchové stipendium. Velmi kladně hodnotím i všechny vstřícné a ochotné pedagogy (jak externí tak interní), tak i další zaměstnance. Nikdy jsem neměla problém kdekoliv se s kýmkoliv domluvit. Praxi chápu jako nutnou součást studia zdravotnických oborů, ale sama za sebe musím uznat, že někdy je složité skloubit zaměstnání, studium, rodinu, péči o domácnost a ještě praxi. Pracuji již 13. rokem jako porodní asistentka v nemocnici a zůstávám zde i po dokončení magisterského studia. Práce mě baví, ale v současné době rozesílám také žádosti na zdravotnické školy, neboť by mě bavilo učit. Ale nejraději bych obě profese skloubila dohromady - učit a zároveň zůstat na částečný úvazek v nemocnici a "nevypadnout" z praxe".

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Zdravotně sociální pracovník

Absolvent 2016

Studium na VŠPJ mi dalo spoustu znalostí, zkušeností, zážitků a poznání lidí, kterých si vážím, proto jací jsou. Velmi ráda vzpomínám na supervize, výcvik a kantory, kteří se nám snažili předat cenné informace. Co se týče praxí, oceňuji možnost vlastní volby organizace, kde bude praxe vykonána.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Zdravotně sociální pracovník

Absolvent 2017

Na studiu na VŠPJ oceňuji kvalitní vedení a přípravu na další studium, příjemnou spolupráci a dobré možnosti praxe v rámci studia. Pokračuji v navazujícím magisterské studium v Českých Budějovicích.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Zdravotně sociální pracovník

Absolvent 2017

Studium na Vysoké škole polytechnické hodnotím velmi pozitivně, dalo mi plno nových poznatků a dovedností, zároveň i zkušeností ve spolupráci s akademickými pracovníky školy. Ráda vzpomínám na přednášky z práva, jelikož přednášející jsou úžasní. Povinné praxe mi pomohly sjednotit si teorii s praxí, za což jsem velmi ráda. Kladně hodnotím i možnost vlastního výběru praxe. Nyní dále studuji na MUNI FSS.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Všeobecná sestra

Absolvent 2016

Především hodnotím pozitivně zaměření na praxi, skvělou komunikace s vedením a přednášejícími, akce pořádané školou (sportovní den, jihlavské zdravotnické dny, a různé zajímavé přednášky). Absolvování této školy, ať už ze studijní stránky či ze společenské, je to velmi dobrá příprava na budoucí život a povolání. Nadále pokračuji ve studiu na magisterském oboru „Specializace v intenzivní péči“.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Všeobecná sestra

Absolvent 2016

Studium Všeobecné sestry mi dalo do života mnoho, jak teoretické tak i praktické zkušenosti, které ve svém zaměstnání využiji a mimo jiné i mnoho přátel. Pracuji v nemocnici na dětském oddělení a praxe na VŠPJ mi umožnila zkušenost s dětským oddělením ještě před nástupem do zaměstnání.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Všeobecná sestra

Absolvent 2016

Škola mi dala spoustu zkušeností, nových informací a poznání nových lidí. Praxe během studia byla časově náročná vzhledem k tomu, že jsem studovala kombinovanou formou při celém úvazku. Byla jsem velmi ráda, že jsem si praxi mohla plnit v místě bydliště, hodně mi to pomohlo k úspěšnému zvládnutí studia.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Všeobecná sestra

Absolvent 2017

Hodnotím školu velice kladně, budu na ni (a celkově na Jihlavu) vzpomínat v dobrém. Milí profesoři a profesorky, milí spolužáci a spolužačky, výborné jídlo v menze za výbornou cenu, velké množství volitelných předmětů. Sice jsme měli občas školní praxe "plné zuby", ale dalo nám to moc. Do budoucna se bude dohromady 32 týdnů praxe určitě hodit. Nyní pracuji v Praze na ambulanci plastické chirurgie v Lékařském domě v Holešovicích na pozici všeobecné sestry, která asistuje zkušeným plastickým chirurgům při jejich práci na ošetřovně (převazy, odběry krve). Dále se zabývám administrativou (vyřizuji telefonáty, odpovídám na emaily). Na naši ambulanci navíc přijímáme i zahraniční klientelu - Německo, Anglie, tudíž uplatním zkušenosti z předmětu Anglický jazyk, kde jsme se naučili spoustu lékařských frází. Plastická chirurgie mi zatím není úplně známá, protože jsem se s tímto oddělením během školní praxe nesetkala. Mám ale v práci velice milé kolegyně a kolegy, kteří mi se vším pomáhají a radí s jakýmkoli problémem. Věřím, že se do světa plastiky rychle dostanu a budu moci pohotově reagovat na jakékoli dotazy klientů.

Absolvent 2013

Absolvent 2013

Finance a řízení

Absolvent 2013

Před pár lety bych řekla, že půl roku ve škole navíc kvůli praxi mě fakt netěší. Ale teď jsem za ni opravdu vděčná. Studium na VŠPJ mě naučila spoustu věcí a to nejen z povinných předmětů. To co se na přednáškách a cvičeních učí je na všech školách stejného oboru dost podobné. Podstatné je co se naučíte i mimo ně. Předměty Vás nikdy nenaučí to, co ve skutečném světě pak potřebujete. Naučí Vás to Vaše okolí. Lidé, se kterými se setkáváte a se kterými se bavíte. A já jsem opravdu vděčná za to, co mě lidé se kterými jsem se setkala, naučili. Ať už to byli učitelé, studenti, zaměstnanci školy nebo i jen náhodní přednášející či kolemjdoucí.

Absolvent 2014

Absolvent 2014

Finance a řízení

Absolvent 2014

Naučila jsem se samostatnosti a velmi kladně hodnotím informace, které jsme získávaly v rámci chování na přijímacích pohovorech. Získané vědomosti jsem uplatnila při svém prvním pohovoru na mou stávající práci v bankovním sektoru a zjistila jsem, že opravdu vše, co nám bylo řečeno na přednáškách, fungovalo i v praxi. Povinná praxe pro mne byla velkým přínosem, protože svou bakalářskou práci jsem měla zaměřenou na firmu, která mi umožnila vše sledovat a získávat potřebné informace. V přípravě na zaměstnání mi praxe umožnila nahlédnout právě do bankovního sektoru a díky tomu jsem si v budoucnu mohla udělat přibližnou představu o tom, co obnáší práce klientských pracovníků. Ráda bych také zmínila sportovní katedru, na kterou mám hezké vzpomínky. Naučila jsem se pravidelně sportovat a díky sportovním pobytům mám spoustu veselých historek a zážitků. Aktuálně jsem již druhým rokem zaměstnancem v bankovním sektoru jako klientský pracovní II. Vzhledem k tomu, že jsem studovala obor Finance a řízení mohu říci, že mé zaměření na škole odpovídá i mé náplni práce. Od října 2016 jsem se vrátila do školních lavic v rámci navazujícího magisterského studia na České zemědělské univerzitě v oboru Veřejná správa. Navazuji tak na mnou studovaný podobor v rámci Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Finance a řízení

Absolvent 2015

Studium mi přineslo spoustu nových přátel, možnost podívat se a studovat v zahraničí, velice rád na studium ve škole vzpomínám.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Finance a řízení

Absolvent 2015

Studium na VŠPJ mi přineslo především zdokonalení v cizím jazyce - němčině. Tato škola má dobré jméno a dala mi solidní základ v oblasti teoretických (ekonomie, finance), ale i praktických znalostí (manažerské dovednosti). To, co jsme měla možnost získat studiem na VŠPJ představovalo dobrý vklad pro mé budoucí zaměstnání. Jsem přesvědčena, že absolventi VŠPJ se v životě jistě neztratí.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Finance a řízení

Absolvent 2015

Škola mi dala zkušenosti, teoretické poznatky, praxi ve firmě, ve které se dále rozvíjím jak v zaměstnání, tak v kombinované formě studia na VUT Brno.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Finance a řízení

Absolvent 2016

Studium na Vysoké škole Polytechnické mi dalo především drahocenné zkušenosti, ať už studijní, tak i osobní v tom smyslu, že jsem v Jihlavě 3 roky žila a našla si tu spoustu přátel. Povinnou praxi chválím, nemyslím si, že by mělo být studium na VŠ pouze o tom, že se student naučí látku, kterou po chvíli zapomene. Bez problémů jsem se dostala na navazující studium. V nynější době jsem si přes prázdniny zaplatila kurzy angličtiny a uvažuji nad Au-pair v Irsku spojenou se studiem angličtiny.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Finance a řízení

Absolvent 2016

Bydlím přesně v polovině cesty mezi Prahou a Jihlavou. Rozhodováni o studiu na VŠPJ bylo tedy podle mých pocitů. Líbilo se mi "malé" prostředí, osobni přistup, zaměření na praxi a praxe mi dala hodně. Trošku mě mrzí, že všichni uznávají vysoké školy ve velkých městech. Ale pro mě to byla nejlepší volba. Kdo by chtěl být jedním z tisíce na velké vysoké škole, když tady může bez obav projevit svou osobnost a být v osobním kontaktu s učiteli.Po úspěšném absolvování VŠPJ jsem začala pracovat na pozici asistentky jednatele a nyní jsem postoupila na pozici osobni bankéřky v bance Moneta.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Finance a řízení

Absolvent 2016

Získala jsem spoustu vědomostí a zkušeností za které jsem velmi vděčná a plánuji zahájit vlastní podnikání, které bude odpovídat mému vzdělání.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Finance a řízení

Absolvent 2016

Po absolvování VŠPJ mám určitě hodně znalostí z oboru ekonomie a angličtiny a velmi oceňuji praxi při studiu. Momentálně pokračuji v kombinovaném studiu na jedné z českých universit a přitom pracuji jako copywriter odborných textů.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Finance a řízení

Absolvent 2016

Získala jsem nespočet znalostí v oblasti ekonomiky a anglického jazyka. Ráda vzpomínám na atmosféru VŠPJ a výhody plynoucí z menšího počtu studentů. Jako dojíždějící studentka jsem velmi uvítala umístění školy v centru města poblíž autobusového nádraží. Praxe hodnotím jako velmi užitečné, jednalo se u mě o první příležitost, kdy jsem mohla využít své znalosti také v praxi. Dále studuji na Masarykově univerzitě - obor Podniková ekonomika a management.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Finance a řízení

Absolvent 2017

Díky studiu jsem se lépe připravila na povolání, které bych v budoucnu chtěla dělat. Praxe byly super, umožnily mi vyzkoušet si studiem získané teorie v praxi.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Finance a řízení

Absolvent 2017

Studium na této škole mi vyhovovalo díky své poloze a oboru, který nabízí. Profesoři byli příjemní a vstřícní, velmi kladně hodnotím psaní seminárních prací skoro do každého předmětu - to nás velmi připravilo na psaní bakalářské práce. Pracuji v logistické a developerské společnosti jako personální referentka. Než jsem nastoupila na toto oddělení, pracovala jsem na účetním oddělení, což mi pomohlo při zvládání ekonomických předmětů. V magisterském studiu budu pokračovat na VŠE na fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Finance a řízení

Absolvent 2017

Do svého životopisu jsem si díky VŠPJ kromě získaného diplomu zapsala dvě zahraniční zkušenosti, a to Erasmus a International Business Week a půl roční praxi v prestižní společnosti. Díky získaným znalostem jsem se dostala na všechny navazující studia, na která jsem se hlásila. Pokračuji ve studiu na VŠE v Praze v oboru Mezinárodní obchod.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Finance a řízení

Absolvent 2017

Kdybych měl hodnotit VŠPJ, řekl bych, že je to škola na úrovni a určitě bych ji doporučil dalším studentům. Škola mi dala plno nových znalostí, zkušeností a povinná praxe je výhodou pro budoucí zaměstnání. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví obor Finance.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Finance a řízení

Absolvent 2017

Studium na VŠPJ mi dalo mnohem širší rozhled, nové znalosti a zkušenosti. Velmi mi vyhovovalo, že VŠPJ je menší škola a tedy ze strany některých vyučujících jsem se setkala s osobním přístupem. Nelituji ani času stráveného v Jihlavě, kde jsem 3 roky byla ubytována s kamarády na bytě a mohla se tak osamostatnit a získat nové přátele. Velmi kladně hodnotím povinné praxe, díky kterým jsem ještě před ukončením studia získala práci. Po ukončení praxe jsem dostala nabídku na DPP a následně na práci na plný úvazek. Myslím si, že je to pro mě nejen super start do života, ale především v budoucnu ocením zkušenosti a získanou praxi.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Finance a řízení

Absolvent 2017

Studium mi dalo spoustu nových zkušeností a přátel. Nejlepší formou studia pro mě byla specializace, kdy jsme během výuky každý týden měli nové téma, z kterého pak byl zadaný úkol, a ten jsme další týden společně hodnotili a debatovali jsme o něm, např.: průmyslové procesy. Velmi kladně hodnotím možnost IBW pro studenty VŠPJ. Je to pro každého studenta jistě přínos, možnost se jazykově posunout a zhodnotit svůj výkon oproti stejně či podobně starým studentům ze zahraničí. Nyní je to pro mě velké plus při hledání zaměstnání, že takovouto zkušenost mohu zmínit. Praxe jsou pro studenty jistě výhodou. Podpora praxí funguje velmi dobře. Z hlediska přípravy na zaměstnání je to velká výhoda, pokud se student poctivě na praxi dostavuje a snaží se získat nějaké dovednosti navíc.

Absolvent 2014

Absolvent 2014

Cestovní ruch

Absolvent 2014

Studium na VŠPJ doporučuji, škola pořádá spoustu zajímavých akcí a možností jak si studium zpestřit. Velký důraz je kladen na praxi. Oproti jiným školám jsou zde praxe povinné a mohou Vám být velmi nápomocné při vašem dalším pracovním rozvoji. Záleží jen na Vás, jak své studium uchopíte a kolik nabízejících se možností využijete

Absolvent 2014

Absolvent 2014

Cestovní ruch

Absolvent 2014

Jednoznačně musím vyzdvihnout profesionální přístup mezinárodního oddělení, díky němuž jsem vyjel do Finska, Dánska a Belgie. Lidé, kteří pracují na tomto oddělení zkrátka vědí, co dělají a jsou na správném místě. Co se týče výuky ekonomických předmětů, konkrétně předmětů Finanční účetnictví, DPH a Daňová evidence, tak jsem byl také maximálně spokojen. Vyučující těchto předmětů měli sami účetní firmy. Tyto předměty byly prakticky zaměřeny na reálné použití účetních metod v praxi. Po ukončení mého studia jsem byl přijat na magisterské stadium oboru Strategické podnikání na dánské univerzitě “University of Southern Denmark” na kampusu ve městě Kolding. V současné době pracuji jako marketingový specialista pro neziskovou organizaci “One World Institute“ v Norsku. Díky poznatkům z mých zahraničích pobytů během mého studia na VŠPJ jsem byl dostatečně jazykově vybaven na to, abych mohl studovat magisterské studium v anglickém jazyce. Díky tomu vlastně i dnes pracuji v Norsku. Díky VŠPJ a mým zahraničním pobytům mám certifikát CAE z angličtiny na úrovni C1 a mohu tety pracovat v jakékoliv mezinárodní organizaci.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Cestovní ruch

Absolvent 2015

Co mi studium na VŠPJ dalo - rozhodně dobrou přípravu na vykonávání budoucího povolání, rozvinutí komunikačních a organizačních schopností, chuť pracovat a i dále studovat, ale hlavně skvělou partu kamarádů z celé republiky. Nadále studuji na Masarykově univerzitě Regionální rozvoj a správu a pracuji jako průvodce ve sdružení VOC.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Cestovní ruch

Absolvent 2015

Poznala jsem spoustu nových lidí, získala zkušenosti nejen z profesního hlediska, ale i v soukromém životě. Naučila se hospodařit s penězi a již během studia jsem začala pracovat v cestovní kanceláři.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Cestovní ruch

Absolvent 2015

Před začátkem studia se mi VŠPJ dle "recenzí" jiných moc nepozdávala. Říkalo se, jak je to tam jednoduché, jak vezmou každého apod. Když se na to podívám s odstupem času a také když mám srovnání s navazujícím magisterským studium, tak musím VŠPJ hodnotit velice dobře. Ať se to týká kvality vyučujících, používaných metod, dostupných studijních materiálů apod. Myslím si, že po absolvování VŠPJ je člověk velice dobře připraven na budoucí povolání - i co se týká praxí. Rozhodně tam člověk nedostane nic zadarmo a musí se studiu věnovat.

Absolvent 2015

Absolvent 2015

Cestovní ruch

Absolvent 2015

Praxe pro mě byly přínosem, byla to skvělá zkušenost v daném oboru. Nejraději vzpomínám na ostatní studenty, škola mi dala přátele na celý život. Pracuji v oboru logistiky a zabývám se náborem a řízením lidí, plánovaním akcí a čerpám z toho, že škola mi dala sebejistotu a umění komunikovat.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Mám praktické i teoretické zkušenosti v cestovním ruchu a díky terénním praxím jsem se podívala na krásná místa jako je Řím, Florencie a Tivoli nebo Švýcarsko. Praxe byly poučné a zábavné. Dále oceňuji zkušenosti z praxe v zahraničí, díky které jsem si zlepšila znalost angličtiny. Ráda vzpomínám na různé akce s přáteli, které jsme v Jihlavě podnikali. Poznala jsem spoustu skvělých lidí včetně velmi přátelských vyučujících. Myslím, že jsem dobře připravena na budoucí povolání.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

VŠPJ mě naučila jisté samostatnosti, nespoléhat se na ostatní. Ráda vzpomínám na učitele, jejichž zapálení pro věc bylo bezkonkurenční. Praxe pro mě byla velmi užitečná, čerpala jsem z ní zkušenosti i během učení se na státnice, případně i na zkoušky. Po státnicích jsem se dostala na MUNI v Brně a to hned na dva obory - podniková ekonomika a management a humanitní environmentalistika, z nich jsem si nakonec vybrala podnikovou ekonomiku. V rámci dalšího pracovního uplatnění využívám především získané komunikační dovednosti a znalost yield managementu při rezervacích. V současné době se také vzdělávám v oblasti letectví a pracuji na letišti v Brně na informačním a rezervačním centru.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Na VŠPJ jsem získala mnoho odborných znalostí, které v životě uplatním a díky praxi mnoho užitečných kontaktů. Na škole se mi líbila možnost zúčastnit se různých sportovních aktivit a kurzů. Nyní pokračuji v navazujícím studiu na VŠE a pracuji na recepci hotelu a v turistickém informačním centru.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Získal jsem bohaté zkušenosti z workshopů ze zahraničí. Nejvíce oceňuji skvělou spolupráci s vyučujícími na projektu Výzkum, vývoj, Vysočina a především uvědomění si vlastní seberealizace. Pracuji jako noční manager v hotelu, kde využívám informace a zkušenosti, které jsem získal v předmětu Hospitality management.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Přiznám se, že ke studiu na této škole jsem se dostal na poslední chvíli, šel jsem zde spíše proto, abych studoval vysokou školu a nemusel jít na rok pracovat, než kvůli cestovnímu ruchu, bral jsem to tak, že to zkusím, a když tak se připravím na jinou školu. Už po prvním semestru jsem ovšem byl odhodlaný školu dokončit, nadchla mě, skvělí lidé jak mezi studenty, tak mezi akademickými pracovníky. Nejlepší na celém studiu byly jednoznačně terénní praxe. Více týdenní praxe považuji také za velmi přínosné, člověk většinou dělá na nižších pozicích v oblasti cestovního ruchu, ale abychom jednou byli úspěšní odborníci z oboru, musíme si projít celým pracovním koloběhem od základu, nikdo nespadne rovnou do ředitelského křesla a jestli ano, pak mu to bez praxe je k ničemu. Mám-li to shrnout, školu bych doporučil a šel na ní znovu. Po absolvování studia na VŠPJ pokračuji v navazujícím studiu cestovního ruchu na VŠE v Praze. Mohu říci, že škola dokázala bezpečně připravit na přijímací zkoušky. Jsem zatím na začátku studia na VŠE a poznatky získané na škole využívám na brigádách při studiu, které si hledám záměrně v oboru.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Studium na VŠPJ mi dalo mnoho zkušeností především díky praxím, které jsem absolvovala. Je to určitě velká výhoda, člověk se pak po škole lépe a rychleji zařadí do "pracovního procesu". Také oceňuji širokou nabídku kurzů a sportů, které škola nabízí. Po škole jsem začala pracovat jako marketingová specialistka v jedné z nejlepších IT firem v ČR. Do budoucna bych ráda dálkově ve studiu marketingu pokračovala.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Studium na VŠPJ hodnotím velmi pozitivně. Malá škola s velmi osobitým přístupem ke studentům, nabízí možnost získat kvalitní vzdělání a také praxi v oboru, celou řadu nových zkušeností a možností jako je například Erasmus, International Business Week a mnoho dalších jako jsou různé vzdělávací semináře, přednášky či kurzy pořádané na různá témata. Studium se netýká pouze teoretické stránky, ale také praktické části, což studentům dle mého názoru zajišťuje snadnější nástup do profesního života. Na školu a zážitky spojené s ní vzpomínám velmi ráda!! V případě kdybych se měla rozhodovat znova, zvolila bych opět tuto školu. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultu mezinárodních vztahů obor cestovní ruch. Své získané poznatky se snažím i nadále rozšiřovat.

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Cestovní ruch

Absolvent 2016

Na studium na VŠPJ velmi ráda vzpomínám. Studium mě bavilo, je zde spousta velmi zajímavých a kvalitních učitelů, kteří jsou lidmi na svém místě. Ne vždy bylo studium procházkou "růžovým sadem", ale po každé splněné zkoušce přišla satisfakce v podobě dobrého a úspěšného pocitu ze sebe sama. VŠPJ na mne působí přátelsky, v některých případech až rodinně, možná je to velikostí školy, ale určitě také jejími zaměstnanci. Dále ráda vzpomínám na proběhlé praxe v zahraničí, které byly vždy velkým zážitkem a určitě i přínosem pro budoucí zaměstnání. V současné době studuji kombinovaně na UTB ve Zlíně ekonomiku v podnikání se specializací na CR a současně působím jako asistentka studijního oddělení na Univerzitě aplikovaného managementu v Brně.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Cestovní ruch

Absolvent 2017

Jsem ráda, že jsem absolvovala během studia praxi, kterou považuji za velmi užitečnou. V současné době studuji navazující magisterské studium na VŠE v Praze obor Cestovní ruch.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Cestovní ruch

Absolvent 2017

Získala jsem široké znalosti nejen z cestovního ruchu, ale i z oblasti ekonomiky, bez problémů jsem byla přijata na navazující magisterské studium ekonomického směru na VUT v Brně. Povinné praxe mi daly dostatek zkušeností pro nový začátek v zaměstnání.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Cestovní ruch

Absolvent 2017

Erasmus, business week, sportovní akce a turnaje - nejlepší co na škole je. Pracuji jako delegátka na Sicílii a odborné znalosti získané při studiu využívám každý den.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Cestovní ruch

Absolvent 2017

Studium na VŠPJ mi dalo odlišný pohled na cestovní ruch. Poznala jsem spoustu nových kamarádu, skvělých vyučujících, navštívila v rámci studia několik evropských zemí, seznámila se zahraničními studenty. Jako největší plus beru osobní přístup, velké množství praxe a odbornost vyučujících. Ve studiu pokračuji na Mendelově univerzitě, obor regionální rozvoj. Poznatky, které jsem získala studiem, využívám při své práci na recepci hotelu. Škola mě opravdu maximálně připravila, jak v rámci rezervačních systémů, tak zákonů, které denně využívám při styku se zákazníky.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Cestovní ruch

Absolvent 2017

Povinné praxe během studia jsem měla již na střední škole, takže to pro mě nebylo nic nového, ale oceňuji celosemestrální praxi, která je dostatečně dlouhá na to, aby se tam student něco naučil. Líbilo se mi velké množství dobrovolných přednášek, kurzů a jiných aktivit, kterým se student může věnovat. Díky těmto možnostem jsem se, v rámci IBW, podívala do Finska a zúčastnila se Expedice Cuba 2015. Z obojího mám zážitky na celý život a ráda na to vzpomínám. Studium na VŠPJ nebylo jednoduché, stálo to hodně úsilí, učení a nervů, ale o to víc mám pocit, že jsem získala diplom zaslouženě.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Cestovní ruch

Absolvent 2017

Co se informací a kvality studia týče, hlavní předměty našeho studijního programu jsou na kvalitní a reprezentativní úrovni. Rád bych vyzdvihl předmět Aplikovaná statistika. VŠPJ je malá "rodinná" škola, za což jsem byl během všech těch let opravdu rád, protože jsem si díky tomu našel stálé kamarády a i vztah s profesory byl mnohdy více osobní než na větších školách. Věc, za kterou jsem asi nejvíce rád a moc si této příležitosti vážím, byl program Erasmus+. Celkově jsem si ty 4 roky užil i navzdory stresu z výuky a zkoušek. V současné době podnikám v obchodním odvětví a oboru a pokračuji v Brně na prezenčním studiu Ekonomika a management

Absolvent 2016

Absolvent 2016

Aplikovaná informatika

Absolvent 2016

Menší počet studentů dával při studiu i při praxích více prostoru pro individuálnější přistup. Pokračuji v navazujícím studiu a pracuji jako Analytik IT.

Absolvent 2017

Absolvent 2017

Aplikovaná informatika

Absolvent 2017

Super byl předmět počítačové sítě, který má podle mého názoru velmi vysoký přínos pro praxi. Přestože jsem z povinných praxí moc radost neměl, daly mi z hlediska přípravy na zaměstnání myslím celkem dost.