Kurz ARTETERAPIE

Navazuje na zavedené studium arteterapie na Katedře psychologie PdF MU v Brně. V roce 2015 bylo studium v plném rozsahu přeneseno na Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Kurz Arteterapie trvá 4 semestry, je realizován pod záštitou Katedry sociální práce VŠPJ v rámci celoživotního vzdělávání.

Přihlášky do kurzu Arteterapie byly dne 12.4.2023 UZAVŘENY z důvodu naplnění kapacity. V případě uvolnění míst bude E-přihláška otevřena 28. srpna 2023.

E-PŘIHLÁŠKA DO KURZU

  • Komu je studium určeno?

Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou, pracovníkům v centrech volného času a nápravných zařízeních, speciálním pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, výtvarníkům i ostatním zájemcům.

  • Cíl studia

Odbornost pedagogů, délka, obsah i tradice kurzu jsou zárukou kvality výuky.
Absolventi budou využívat arteterapeutické metody a techniky práce ve vzdělávacích, poradenských, výchovných, charitativních, kulturních i volnočasových zařízeních.

  • Doba studia

Studium je organizováno v režimu akademického roku VŠPJ. Zahájení akademického roku začíná zpravidla v září a končí v červnu daného roku. Studium kurzu ARTETERAPIE probíhá po dobu 2 akademických roků, je realizováno zpravidla 1 víkend v měsíci.

  • Rozsah studia

Studium obsahuje 324 hodin přednášek, metodických seminářů, praktických cvičení, exkurzí aj. doplňkových akcí. Součástí studia je vykonání 16 hodin praxe (vždy 8 hodin v každém ročníku). Všechny studijní aktivity jsou vedeny vysokoškolskými akademickými pracovníky nebo externími odborníky z praxe. Výuka probíhá zpravidla jednou měsíčně v sobotu a v neděli v prostorách VŠPJ, Tolstého 16 v Jihlavě. Harmonogram výuky obdrží účastníci studia před zahájením studia. Praxe je zpravidla realizována ve smluvních zařízeních VŠPJ. Účastník je povinen splnit 80 % prezenční docházky (není-li garantem programu určeno jinak).

  • Obsah studia

První ročník studia je zaměřen na osvojení teoretických základů obecných disciplín tvořících východiska arteterapie (úvod do psychologie osobnosti a duševního vývoje, základy výtvarného myšlení v terapii uměním, přehled filozofie kultury, dějin umění aj.) a na zvládnutí praktických dovedností pro samostatnou aplikaci arteterapeutických postupů (výtvarné, grafické i keramické tvorby, muzikoterapii, pohybové výchově, terapii tancem aj.).


Druhý ročník studia je orientován na speciální poznatky k práci arteterapeuta (psychologie imaginativní výchovy, základy psychiatrie a psychoterapie, metodika práce arteterapeuta aj.) a rozšíření praktických dovedností v dalších oblastech léčby uměním (projektivní techniky, výchova dramatem, práce se skupinou, samostatná práce s pacienty aj.).

  • Ukončení studia

Studium je po splnění všech studijních povinností v rámci jednotlivých předmětů ukončeno závěrečnou zkouškou z psychologie, metodiky arteterapie a obhajobou závěrečné práce. Závěrečná práce má zpravidla rozsah 20 stran, z nichž 50 % je část teoretická a 50 % se zabývá praxí. Úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení.  

  • Cena kurzu

Cena kurzovného pro uchazeče v akademickém roce 2023/2024 činí 28 000 Kč za celé studium. Úhrada se provádí ve čtyřech splátkách – tzn. 7 000 Kč/semestr, a to vždy před zahájením každého semestru na základě instrukcí od organizátorů kurzu.

  • Přihlášení ke studiu

Přihlašování do nového kurzu je zahájeno zpravidla počátkem dubna daného roku prostřednictvím elektronické přihlášky.
Maximální kapacita jednoho ročníku studia je 20 studentů. O přijetí rozhoduje doba podání přihlášky a splnění podmínek ke studiu (ukončení maturitního studia). Studium kurzu ARTETERAPIE nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.
Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá