Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje vzdělání v tříletých bakalářských studijních programech, které jsou určeny pro zájemce se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Úspěšný absolvent získává titul bakalář (Bc.), dále poskytuje vzdělání v dvouletých navazujících magisterských studijních programech, které jsou určeny pro zájemce s ukončeným bakalářským stupněm studia v daném oboru. Úspěšný absolvent získává titul magistr (Mgr.)

Studium je nabízeno v prezenční (denní) formě studia u oborů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, a Zdravotně sociální pracovník nebo v kombinované formě studia (výuka 1 x týdně v sobotu) u oborů Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka a Všeobecná sestra a Komunitní péče v porodní asistenci v navazujícím magisterském studiu. Otevření výuky v kombinované formě je uvedeno v podmínkách přijímacího řízení pro příslušný akademický rok a studijní obor.  

Ke studiu se přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky, kde také po úspěšné registraci zájemce o studium obdrží pokyny k platbě za přijímací řízení.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je již absolvovaná maturitní zkouška na střední škole a prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky. Všichni studenti jsou po prokázání způsobilosti ke studiu přijímáni podmíněně až do doby, kdy předloží doklad o absolvování maturitní zkoušky (ověřená fotokopie maturitního vysvědčení). Tento doklad jsou přijatí uchazeči povinni předložit při zápisu ke studiu. Pro uchazeče, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku, budou vypsány termíny zápisu ke studiu po opravných maturitách v září příslušného roku.

Bližší informace o studijních oborech a podmínkách přijímacího řízení najdete u jednotlivých oborů.

Výuka probíhá v českém jazyce, některé předměty jsou nabízeny i v cizích jazycích. Povinnou součástí výuky jsou také několikatýdenní odborné praxe studentů v délce trvání od 12 do 32 týdnů dle jednotlivých oborů. Výuka ve standardní tříleté době studia je bezplatná, ale některé úkony spojené s přijímacím řízením, další nebo delší vysokoškolské studium jsou zpoplatněny, viz. poplatky spojené se studiem.

Škola sídlí ve vlastní budově s dobrou dopravní dostupností a potřebným studijním vybavením. K dispozici jsou specializované učebny (jazykové, počítačové, odborné učebny a laboratoře), bohatý knihovní fond včetně cizojazyčné literatury, wi-fi, e-learningové studijní opory a studijní materiály v elektronické podobě. Informace o možnostech ubytování, stravování, získání stipendia a další užitečné odkazy najdete ve službách pro studenty.

Cizinci mohou na VŠPJ absolvovat část studia v rámci výměnných studijních pobytů v programu ERASMUS.

Pokud nemáte zájem o získání vysokoškolského titulu, ale chcete si rozšířit vědomosti a dovednosti, podívejte se na nabídku celoživotního vzdělávání. Zájemcům nad 50 let věku je určena Univerzita třetího věku, která nabízí semináře a vzdělávací kurzy z různých oborů.

Zajímá Vás více a nemůžete nalézt odpověď? Nejčastěji kladené otázky najdete v souborech ke stažení, případně kontaktujte studijní oddělení.

Studijní oddělení

místnost č. 1N011

tel.: 567141181

e-mail: studijni@vspj.cz

Kontaktní hodiny

pondělí 9,00-11,00 hod. 13,00-15,00 hod.
úterý 8,00-11,00 hod.             -
středa 9,00-11,00 hod. 13,00-16,00 hod.
čtvrtek 8,00-11,00 hod.             -
pátek 9,00-11,00 hod.             -
sobota (v níže uvedených termínech) 8,00-11,30 hod. 12,00-14,00 hod.

Studijní oddělení je otevřeno vždy první výukovou sobotu v měsíci.

Widget

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá