Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje vzdělání v tříletých bakalářských studijních programech, které jsou určeny pro zájemce se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Úspěšný absolvent získává titul bakalář (Bc.), dále poskytuje vzdělání v dvouletých navazujících magisterských studijních programech, které jsou určeny pro zájemce s ukončeným bakalářským stupněm studia v daném oboru. Úspěšný absolvent získává titul magistr (Mgr.)

Studium je nabízeno v prezenční (denní) i kombinované (výuka 1 x týdně v sobotu) formě studia u oborů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství, Cestovní ruch, Finance a řízení, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, a Zdravotně sociální pracovník. Dále pak pouze v kombinované formě studia v navazujícím magisterském studiu obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví.  

Ke studiu se přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky, kde také po úspěšné registraci zájemce o studium obdrží pokyny k platbě za přijímací řízení.

Podmínkou pro přijetí ke studiu bakalářského oboru je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole.

Bližší informace o studijních oborech a podmínkách přijímacího řízení najdete u jednotlivých oborů.

Výuka probíhá v českém jazyce, některé předměty jsou nabízeny i v cizích jazycích. Povinnou součástí výuky jsou také několikatýdenní odborné praxe studentů v délce trvání od 12 do 46 týdnů dle jednotlivých oborů. Výuka ve standardní době studia je bezplatná, ale některé úkony spojené s přijímacím řízením, další nebo delší vysokoškolské studium jsou zpoplatněny.

Škola sídlí ve vlastní budově s dobrou dopravní dostupností a potřebným studijním vybavením. K dispozici jsou specializované učebny (jazykové, počítačové, odborné učebny a laboratoře), bohatý knihovní fond včetně cizojazyčné literatury, wi-fi, e-learningové studijní opory a studijní materiály v elektronické podobě. Informace o možnostech ubytování, stravování, získání stipendia a další užitečné odkazy najdete ve službách pro studenty.

Studenti mohou na VŠPJ absolvovat část studia v rámci výměnných studijních pobytů v programu ERASMUS.

Pokud nemáte zájem o získání vysokoškolského titulu, ale chcete si rozšířit vědomosti a dovednosti, podívejte se na nabídku celoživotního vzdělávání. Zájemcům nad 50 let věku je určena Univerzita třetího věku, která nabízí semináře a vzdělávací kurzy z různých oborů.

Zajímá Vás více a nemůžete nalézt odpověď? Kontaktujte studijní oddělení:

Studijní oddělení

místnost č. 1N011

tel.: 567141181

e-mail: studijni@vspj.cz

Widget

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá