UKONČENÍ KURZU

Harmonogram:

 1. Zadání tématu závěrečné práce, osobní domluva s budoucím vedoucím práce (konzultantem). Termín zadání ZP–⁠ kdykoliv v průběhu kurzu, nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku.
 2. Odevzdání formuláře „Zadání závěrečné práce“ elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu). Termín odevzdání: nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku. Následné konzultace účastníka k závěrečné práci s vedoucím práce probíhají individuálně po vzájemné dohodě.
 3. Odevzdání závěrečné práce v elektronické podobě – vedoucímu práce prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu) - nejpozději 10 pracovních dnů před konáním obhajoby (cca leden 2024).
 4. Termín obhajob závěrečných prací stanoví garant vzdělávacího programu ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání. Termín objahob je sdělen účastníkům kurzu písemnou cestou.
 5. Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží absolvent výstupní dokument – mikrocertifikát, elektronickou cestou. Mikrocertifikát bude opatřen pečetní známkou.

Formulář ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

Šablona ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

 

Rozsah ZP:

 • Rozsah práce 5-10 stran – v závislosti na charakteru práce, vybraném tématu a domluvy s vedoucím práce.

 

Struktura ZP:

 • Je dána šablonou ZP

 

Nabízená témata pro závěrečné práce:

 • Témata závěrečné práce z oblasti Komunikační standardy Průmyslu 4.0 (Ing. Jan Jirsa)

Esej na vybrané téma v dané oblasti

Seminární práce na téma míra digitální transformace podniku

Seminární práce na téma možnosti a benefity digitalizace v našem podniku

Vývoj digitálního stínu vybraného průmyslového zařízení

 

 • Témata závěrečné práce z oblasti Zpracování obrazu a počítačové vidění (Ing. Lucie Šaclová, Ph.D.)

Esej na vybrané téma dané oblasti

Detekce přítomnosti lidského subjektu

Detekce pozice objektů pro účely robotické manipulace

 

 • Témata závěrečné práce z oblasti Umělá inteligence (Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.)

Esej na vybrané téma dané oblasti

Tvorba modelu pro klasifikaci vlastních dat

Návrh neuronové sítě pro zadanou úlohu

 

 • Témata závěrečné práce z oblasti Robotika (Ing. Jan Jirsa)

Esej na vybrané téma dané oblasti

Vývoj řídícího programu pro mobilní robotickou platformu Robotino

Vývoj řídícího algoritmu průmyslového robotu za použití obrazových dat

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá