Obecné informace

Kdy se stávám studentem? Student/ka je z vás oficiálně okamžikem zápisu ke studiu. Zápis na VŠPJ je možný hned třemi způsoby: online, korespondenčně, osobně.

Musím někde oznámit, že jsem studentem/kou VŠPJ? VŠPJ nemá ohlašovací povinnost, takže informace o tom, že jste se stal/a studentem/kou, byste měl/a podat příslušným institucím (zdravotní pojišťovna, úřad práce, okresní správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatel apod.) sám/sama.

Mám status studenta i při kombinované formě studia? Ano, když se zapíšete ke kombinované formě studia, získáváte status studenta.

Co dělat, když potřebuju získat potvrzení o studiu? VŠPJ má pro Vás připravené ePotvrzení o studiu, které je k dispozici v IS/Studium/ePotvrzení o studiu, kde si jej můžete on-line vygenerovat. ePotvrzení je zapečetěno kvalifikovanou elektronickou pečetí s časovým razítkem - nové pečetění (tj. generování nového potvrzení v IS) je možné 1x za půl roku, nebo vždy při změně Vašich údajů uvedených na ePotvrzení. V IS budete mít k dispozici vždy poslední generovanou a pečetěnou verzi e-potvrzení. 

Může být potvrzení o studiu vystaveno ještě před začátkem výuky? Ano, máte jej k dispozici v IS ihned po Vašem zápisu ke studiu.

Jaká je platnost e-Potvrzení o studiu? Dané potvrzení je platné po celý aktuální akademický rok (pokud nedojde z Vaší strany ke změně uvedených údajů).

K čemu slouží QR kód na e-Potvrzení o studiu? Při jeho načtení budete přesměrování na stránky VŠPJ, kde se k danému datu zobrazí aktuální informace o studiu. Tímto způsobem můžete po celý akademický rok mít k dispozici e-potvrzení s aktuálními informacemi.

Je vystavení potvrzení zpoplatněno? Ne, není.

Je studium na VŠPJ omezeno věkem? Ne, není. Na naší vysoké škole rádi přivítáme každého, ať už je mu 20 nebo třeba 60 let. Rozhodující je zápal pro studium.

Musím někomu hlásit změny osobních údajů? Ano, veškeré změny týkající se studia (změna adresy trvalého pobytu, změna jména po sňatku, změna telefonního čísla, změna čísla účtu apod.) prosím bezodkladně nahlaste na studijním oddělení školním e-mailem nebo osobně.

Můžu komunikovat s VŠPJ ze svého soukromého e-mailu, který byl uveden v e-přihlášce? Ne. Student/ka je povinen/na komunikovat s VŠPJ výhradně ze školního e-mailu, který je vygenerován při podání e-přihlášky. Na dotazy ze soukromého e-mailu vám bohužel neodpovíme.

Jak se mohu přihlásit ke školnímu e-mailu? Ke školnímu e-mailu se můžete přihlásit na adrese https://login.microsoftonline.com. Nebo přes webové stránky VŠPJ, kde v horní liště vyberete záložku “pošta” a dále “pošta student”. Pro přihlášení stačí vyplnit adresu ve tvaru: TvujLogin@student.vspj.cz a zadat heslo z vaší e-přihlášky.

Zapomněl/a jsem heslo, co s tím? Nevadí. Zadejte is.vspj.cz a klikněte na odkaz “zapomenuté heslo” následně budete postupovat dle instrukcí.

Potřebuji studentskou kartu? Ano. Studentskou kartu potřebujete pro vstup do budovy, objednání obědů, ověřování totožnosti na studijním oddělení či v rámci výuky, v knihovně apod. Základní studentská karta je zdarma a její vydání zajišťuje správce ICT. S výzvou k zajištění karty vás budeme včas informovat. Kromě toho můžete využít také nabídku placené karty ISIC. O jejích výhodách se dozvíte více na internetu. Pokud studujete v kombinované formě studia, tak vám podobné výhody přinese karta ALIVE. Podrobné informace o studentských kartách máte k dispozici v IS/Osobní/ISIC, ALIVE, školní karta.

Co je důležité si nastudovat před začátkem studia? Pokud se chcete lépe zorientovat během prvních dnů na naší vysoké škole, určitě neuděláte chybu, když si před zahájením studia přečtete Studijní a zkušební řád VŠPJ a Metodický pokyn k organizaci výuky, který najdete v IS/Výuka. Důležité informace naleznete také v rozhodnutích a směrnicích vydávaných rektorem a prorektory VŠPJ.

Kde důležité dokumenty najdu? Ty nejdůležitější dokumenty najdete v IS/Studium/Důležité dokumenty. Další důležité dokumenty vám budou zasílány prostřednictvím e-mailu a naleznete je v IS/Studium/Vzkazy.

Zajišťuje VŠPJ pro studenty/ky ubytování a stravování? Ano, VŠPJ nabízí studentům/kám možnost ubytování na studentských kolejí i stravování v menze VŠPJ. Žádost máte k dispozici v IS/Koleje. Výsledek posouzení žádosti o ubytování bude uveden v IS do čtrnácti dnů po zaplacení kauce. Podrobné informace naleznete v důležitých dokumentech „rozhodnutí kvestora – kritéria pro ubytování a ceník služeb za ubytování.

Je možný přestup na VŠPJ z jiné školy? Ano. Nezapomeňte ale na to, že v době žádosti o přestup musíte mít stále status studenta, který je třeba doložit potvrzením o studiu a studijními výsledky. Bližší informace vám podají na studijním oddělení.

Je možné uznat předchozí studium z VŠPJ či jiné VŠ, případně VOŠ? Ano. Žádosti o uznání je možné podávat v průběhu celého roku prostřednictvím IS VŠPJ. Veškeré podmínky se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ a Metodickým pokynem k organizaci výuky. Doporučujeme žádosti o uznání podat co nejdříve po zápisu do studia.

Jsem student/ka se specifickými potřebami, jak mohu řešit možnosti svého studia? Obraťte se na Poradenské a kariérní centrum VŠPJ, kde Vám se vším ochotně pomůžou a vstřícně poradí.

Mohu v průběhu studia změnit studijní program nebo formu studia? Ano, za splnění určitých podmínek. Bližší informace o okolnostech a podmínkách této změny naleznete v Metodickém pokynu k organizaci výuky v IS VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá