doporučený studijní plán pro prezenční studium

Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 2 2 ZA Šlechtová
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 2 0 2 ZA Fabián
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 2 2 ZA Hadrava
Obecná psychologie P 1 1 0 2 ZA Černá
Praxe I. P 1 0 200 5 ZA Dubnová
Sociální patologie P 1 2 1 4 Z,ZK Pavelová
Sociální politika I. P 1 2 2 4 Z,ZK Urban
Supervize praxe I. P 1 0 1 2 ZA Tomka
Teorie ošetřovatelství P 1 2 0 3 ZK Cetlová
Úvod do filozofie v SP P 1 1 0 2 ZA Fabián
Základy anatomie a fyziologie P 1 2 0 2 ZA Báča
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 2 2 ZA Šlechtová
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 2 2 ZA Hadrava
Praxe II. P 2 0 200 5 ZA Dubnová
První pomoc P 2 0 1 2 ZK Cetlová
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 0 40 4 ZA Tomka
Sociální politika II. / Sociální politika II. P 2 2 2 4 Z,ZK Urban
Sociální psychologie P 2 1 1 2 ZK Černá
Supervize praxe II. P 2 0 1 2 ZA Tomka
Teorie sociální práce P 2 2 2 4 Z,ZK Fabián
Základy hygieny a epidemiologie P 2 1 0 2 ZA Dubnová
Základy zdravotnické legislativy P 2 1 1 3 ZK Prchal
Zdraví a nemoc P 2 1 0 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 2 2 ZA Šlechtová
Metody a techniky sociální práce P 3 2 2 4 Z,ZK Pavelová
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 2 2 ZA Hadrava
Praxe III. P 3 0 200 5 ZA Dubnová
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 0 40 4 ZA Tomka
Sociologie P 3 2 0 2 ZA Fabián
Supervize praxe III. P 3 0 1 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 2 1 3 Z,ZK Prchalová
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 2 0 3 Z,ZK Škoda
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 1 1 3 ZK Nováková
Vývojová psychologie P 3 2 0 2 Z,ZK Škoda
Základy informatiky P 3 0 3 2 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Šlechtová
Demografie P 4 1 1 2 ZA Dubnová
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 2 2 4 Z,ZK Hanáček
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Černá
Praxe IV. P 4 0 200 5 ZA Dubnová
Psychologie osobnosti P 4 2 0 2 ZK Škoda
Supervize praxe IV. P 4 0 1 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 2 1 3 Z,ZK Prchal
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 1 1 3 ZK Hrstková
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 2 1 3 ZK Řezníková
Základy statistiky P 4 1 1 2 ZA Dvořáková
Komunitní a terénní sociální práce P 5 2 2 3 Z,ZK Dubnová
Praxe V. P 5 0 200 5 ZA Dubnová
Problematika menšinových skupin P 5 2 1 4 Z,ZK Gabrielová
Seminář k bakalářské práci P 5 0 2 7 ZA Černá
Social Determinants of Health PV 5 0 2 2 ZA Šlechtová
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 2 1 3 Z,ZK Gabrielová
Supervize praxe V. P 5 0 1 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 2 1 3 Z,ZK Prchalová
Úvod do psychoterapie P 5 1 1 2 ZA Řezníková
Veřejné zdravotnictví P 5 1 0 2 ZA Urban
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 2 0 3 ZK Bělina
Interactive Communication PV 6 0 2 2 ZA Černá
Krizová intervence P 6 2 0 2 ZA Pavelová
Nutrition and Diet PV 6 0 2 2 ZA Šlechtová
Poradenský proces P 6 2 1 4 Z,ZK Tomka
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 2 1 2 ZA Fabián
Sociální služby P 6 2 1 4 Z,ZK Dubnová
Social Work in Health Care PV 6 0 2 2 ZA Gabrielová
Speciální pedagogika P 6 2 1 3 ZK Zápotočná
International Business Week PV 0 2 2 ZA Chalupová
International Business Week domácí PV 0 2 2 ZA Chalupová
Mezinárodní týden sociální práce PV 0 3 3 ZA Urban

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá