doporučený studijní plán pro prezenční studium

Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 2 2 ZA
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 2 0 2 ZA
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 2 2 ZA
Obecná psychologie P 1 1 0 2 ZA
Praxe I. P 1 0 200 5 ZA
Sociální patologie P 1 2 1 4 Z,ZK
Sociální politika I. P 1 2 2 4 Z,ZK
Supervize praxe I. P 1 0 1 2 ZA
Teorie ošetřovatelství P 1 2 0 3 ZK
Úvod do filozofie / ZSP P 1 1 0 2 ZA
Základy anatomie a fyziologie P 1 2 0 2 ZA
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 2 2 ZA
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 2 2 ZA
Praxe II. P 2 0 200 5 ZA
První pomoc P 2 0 1 2 ZK
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 0 40 4 ZA
Sociální politika II. P 2 2 2 4 Z,ZK
Sociální psychologie P 2 1 1 2 ZK
Supervize praxe II. P 2 0 1 2 ZA
Teorie sociální práce P 2 2 2 4 Z,ZK
Základy hygieny a epidemiologie P 2 1 0 2 ZA
Základy zdravotnické legislativy P 2 1 1 3 ZK
Zdraví a nemoc P 2 1 0 2 ZA
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 2 2 ZA
Metody a techniky sociální práce P 3 2 2 4 Z,ZK
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 2 2 ZA
Praxe III. P 3 0 200 5 ZA
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 0 40 4 ZA
Sociologie P 3 2 0 2 ZA
Supervize praxe III. P 3 0 1 2 ZA
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 2 1 3 Z,ZK
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 2 0 3 Z,ZK
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 1 1 3 ZK
Vývojová psychologie P 3 2 0 2 Z,ZK
Základy informatiky P 3 0 3 2 ZA Přibyl
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK
Demografie P 4 1 1 2 ZA
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 2 2 4 Z,ZK
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK
Praxe IV. P 4 0 200 5 ZA
Psychologie osobnosti P 4 2 0 2 ZK
Supervize praxe IV. P 4 0 1 2 ZA
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 2 1 3 Z,ZK
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 1 1 3 ZK
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 2 1 3 ZK
Základy statistiky P 4 1 1 2 ZA Dvořáková
Komunitní a terénní sociální práce P 5 2 2 3 Z,ZK
Neziskový sektor ve zdravotně-sociální péči V 5 1 1 2 ZA
Praxe V. P 5 0 200 5 ZA
Problematika menšinových skupin P 5 2 1 4 Z,ZK
Seminář k bakalářské práci P 5 0 2 7 ZA
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 2 1 3 Z,ZK
Supervize praxe V. P 5 0 1 2 ZA
Úvod do kvalitativního výzkumu pro SP V 5 1 1 2 ZA
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 2 1 3 Z,ZK
Úvod do psychoterapie P 5 1 1 2 ZA
Veřejné zdravotnictví P 5 1 0 2 ZA
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 2 0 3 ZK
Vybrané kapitoly z teorií, metod a technik sociální práce V 5 2 0 2 ZA
Interactive Communication PV 6 0 2 2 ZA
Krizová intervence P 6 2 0 2 ZA
Nutrition and Diet PV 6 0 2 2 ZA
Poradenský proces P 6 2 1 4 Z,ZK
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 2 1 2 ZA
Sociální služby P 6 2 1 4 Z,ZK
Social Work in Health Care PV 6 0 2 2 ZA
Speciální pedagogika P 6 2 1 3 ZK
International Business Week PV 0 2 2 ZA
International Business Week domácí PV 0 2 2 ZA
Kurz rozvoje sociálních kompetencí V 0 24 2 ZA
Latinská terminologie V 1 1 2 ZA
Německý Jazyk V/u1 V 0 2 2 ZA
Odborný seminář - kazuistiky z oblasti sociální pomoci zdravotně postiženým a seniorům V 0 2 2 ZA
Ošetřovatelské postupy_ZSP V 0 2 2 ZA
Paliativní péče/ZSP V 1 1 2 ZA
Plánování a projektování V 1 1 2 ZA
Sociální práce se závislými osobami V 2 0 2 ZA
Speciální terapie v sociální práci V 1 1 2 ZA
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA
Sport - Sebeobrana Vs 0 2 1 ZA
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA
Úvod do psychosociální rehabilitace V 1 1 2 ZA
Videotrénink interakcí V 1 1 2 ZA
Vybrané kapitoly ze sociální politiky V 0 2 2 ZA
Vybrané kapitoly z práva V 1 1 2 ZA
Vybrané kapitoly z psychologie V 1 1 2 ZA
Vybrané techniky a metody sociální práce V 0 2 2 ZA
Základy managementu V 2 0 2 ZA
Znakový jazyk V 0 2 2 ZA

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá