doporučený studijní plán

Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 2 1 3 ZA Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Straňák
Biofyzika P 1 1 0 2 ZA Prokop
Filosofie P 1 1 0 2 ZA Juhásová
Komunikace 1 / Kommunikation 1 P 1 0 1 2 ZA Hudáková
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Nevrklová
Obecná psychologie P 1 1 0 2 ZK Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 1/PA P 1 0 150 2 ZA Dvořáková
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 1 0 2 ZA Hudáková
Ošetřovatelská péče v gynekologii P 1 3 1 3 Z,ZK Herboltová
Ošetřovatelské postupy 1/PA P 1 0 6 3 ZA Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 1 0 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 1 2 ZK Cetlová
Základy teorie porodní asistence P 1 1 0 2 ZA Dvořáková
Anatomie 2 P 2 1 1 3 ZK Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 1 P 2 0 3 3 ZA Dvořáková
Fyziologie P 2 2 1 3 Z,ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 1 1 ZA Vojáčková
Komunikace 2 / Kommunikation 2 P 2 0 1 2 ZA Hudáková
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 1 2 ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/PA P 2 0 300 2 ZA Dvořáková
Odborná praxe 2/PA P 2 0 300 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelské postupy 2/PA P 2 0 3 3 ZK Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 1 0 3 ZK Cetlová
Porodnická a klinická propedeutika P 2 1 1 2 ZK Roztočil
Porodnictví 1 P 2 3 0 3 ZA Roztočil
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Straňák
Biochemie a hematologie P 3 1 1 2 ZA Popelová
Dovednosti v porodní asistenci 2 P 3 0 3 3 ZA Dvořáková
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 1 1 2 Z,ZK Wasserbauer
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 3/PA P 3 0 300 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 2 1 3 ZA Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 2 1 3 ZA Hrstková
Patologie P 3 2 0 3 Z,ZK Kaštan
Porodnictví 2 P 3 4 0 4 ZK Roztočil
Seminář k bakalářské práci P 3 1 0 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 1 0 2 ZA Fabián
Vývojová psychologie/PA P 3 2 0 2 Z,ZK Oranyová
Výzkum v porodní asistenci P 3 1 1 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 3 P 4 0 3 3 ZA Dvořáková
Edukační činnost v porodní asistenci / Educational activities in the work of midwives P 4 0 2 2 ZA Görnerová
Farmakologie P 4 1 1 2 ZA Slíva
Historie porodnictví P 4 1 0 2 ZA Dvořáková
Konceptuální modely P 4 1 0 2 ZA Juhásová
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 2/PA P 4 0 300 2 ZA Dvořáková
Odborná praxe 4/PA P 4 0 300 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech P 4 2 1 3 Z,ZK Bělina
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 2 1 3 ZK Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 2 1 3 Z,ZK Hrstková
Výživa a dietetika P 4 1 0 2 ZA Görnerová
Zdravotnická a sociální psychologie P 4 2 1 3 Z,ZK Černá
Dovednosti v porodní asistenci 4 P 5 0 3 3 ZK Dvořáková
Etika P 5 2 0 2 ZA Hudáková
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 1 0 2 ZA Cetlová
Management ve zdravotnictví P 5 1 1 3 Z,ZK Cmuntová
Odborná praxe 5/PA P 5 0 300 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče v neonatologii P 5 2 1 3 Z,ZK Hrstková
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 1 1 2 ZA Škoda
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 1 1 2 ZA Zajícová Špinarová
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech P 5 2 1 3 ZK Cvrček
Porodní asistentka v primární a komunitní péči P 5 0 2 2 ZK Görnerová
Radiologie a nukleární medicína P 5 1 1 2 ZA Neubauer
Veřejné zdravotnictví P 5 2 0 2 ZA Wasserbauer
Výchova k reprodukčnímu zdraví P 5 1 0 2 ZA Dvořáková
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 1 0 3 Z,ZK Lízalová
Embryologie P 6 1 0 2 ZA Báča
Genetika P 6 1 1 2 ZA Hořínová
Multikulturní ošetřovatelství P 6 1 1 2 Z,ZK Juhásová
Odborná praxe 6/PA P 6 0 350 4 ZK Dvořáková
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky P 6 0 1 2 ZA Görnerová
Rehabilitace v porodní asistenci P 6 1 1 2 ZA Dvořáková
Základy balneologie P 6 1 0 2 ZA Hudáková
Základy ultrazvukové diagnostiky P 6 1 0 2 ZA Roztočil
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 2 0 3 ZA Prchal

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 1 volitelný předmět během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá