doporučený studijní plán

Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Matematika 1 / Mathematics 1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Základy lineární algebry P 1 2 2 5 Z,ZK Gurka
Architektura počítačů P 2 2 2 4 ZA Bílek
Fyzika 1 / Physics 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Prokop
Matematika 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 3 2 ZA Černá
Elektronika 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Vondra
Numerické metody / Numerical Methods P 3 1 2 3 ZA Dvořáková
Statistika pro techniky P 3 1 2 4 Z,ZK Zámková
Dynamické systémy P 4 2 2 5 Z,ZK Pekař
Elektronika 2 PV 4 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Operační systémy P 4 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Programování desktopových aplikací PV 4 1 3 4 ZA Musil
Prostředky průmyslové automatizace P 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Senzory a měření 1 / Sensors and Measurement 1 P 4 2 2 5 Z,ZK Krejčí
Základy strojního inženýrství PV 4 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Bezpečnost a ochrana dat PV 5 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Odborná praxe P 5 0 0 20 ZA Jirsa
Semestrální projekt P 5 0 0 4 ZA Smrčka
Serverová a desktopová administrace PV 5 2 2 4 ZA Přibyl
Webové technologie 1 PV 5 2 2 4 ZA Smrčka
Zpracování signálu a obrazu P 5 2 2 5 Z,ZK Vondra
Multimediální a studiová technika PV 6 2 2 4 ZA Bureš
Projektový management P 6 2 2 4 Z,ZK Voráček
Seminář k bakalářské práci P 6 0 1 6 ZA Dostálová
Teorie řízení PV 6 2 2 4 Z,ZK Zezulka
Webové technologie 2 PV 6 2 2 4 ZA Smrčka

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 152 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 24 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – jeden PV předmět, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr tři PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Na jednání kolegia rektora VŠPJ konaného dne 10. června 2016 4/2016 bylo rozhodnuto, že studentům prezenční formy studia s nástupem od ZS 2016/2017 dva dodatečné kredity za volitelný předmět Odborná anglická/německá konverzace v případě absolvování odborného předmětu vyučovaného v anglickém/německém jazyce již udělovány nebudou.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta do oblasti vývoje elektroniky, do oblasti SW, HW a provozního IT, do oblasti multimédií a do oblasti automatizace a řídicích systémů. Pro oblast vývoje elektroniky se doporučují zejména předměty Elektronika 2, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Elektronika 3; pro oblast HW předměty Počítačové sítě 2, Bezpečnost a ochrana dat, Serverová a desktopová administrace, Webové technologie 1 a Webové technologie 2; pro oblast multimédií předměty Multimédia, Senzory a měření 2, Webové technologie 1 a Multimediální a studiová technika a pro oblast automatizace a řízení předměty Základy strojního inženýrství, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Teorie řízení.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru, tedy do semestru po absolvování praxe. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá