doporučený studijní plán

Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Winklerová
Business Economics P 1 2 2 5 Z,ZK Jánský
Český jazyk-u1 V 1 0 2 2 ZA
Finanční účetnictví 1 P 1 1 2 5 ZA Berková
Management P 1 2 2 6 Z,ZK Fiala
Management P 1 2 2 6 Z,ZK Fiala
Matematika 1/F1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Mathematics 1 for Finance and Management P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Mikroekonomie P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Hadrava
Podniková ekonomika P 1 2 2 5 Z,ZK Jánský
Úvod do účetnictví V 1 0 2 1 ZA Berková
Anglický jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Winklerová
Český jazyk-u2 V 2 0 2 2 ZA
Finanční účetnictví 2 P 2 2 2 6 Z,ZK Berková
Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Musil
Makroekonomie P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing auf Deutsch P 2 1 2 4 Z,ZK Rojík
Matematika 2 P 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Hadrava
Právo P 2 3 0 4 Z,ZK Prchalová
Úvod do ICT P 2 1 1 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Winklerová
Český jazyk-u3 V 3 0 2 2 ZA
Daně 1 P 3 2 2 6 ZK Rambousek
Financial Management and Investment Decision-making P 3 2 2 6 Z,ZK Jánský
Finanční řízení a investiční rozhodování P 3 2 2 6 Z,ZK Jánský
Německý jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Hadrava
Podniková informatika P 3 1 1 4 ZA Voráček
Statistics P 3 2 4 7 Z,ZK Dvořáková
Statistika P 3 2 4 7 Z,ZK Dvořáková
Anglický jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 5 Z,ZK Winklerová
Český jazyk-u4 V 4 0 2 2 ZA
Daně 2 P 4 1 2 4 ZA Rambousek
Financial Mathematics PV 4 1 2 3 ZA Stolín
Finanční analýza PV 4 1 2 3 ZA Jiříček
Finanční matematika PV 4 1 2 3 ZA Stolín
Managerské účetnictví P 4 2 2 6 Z,ZK Berková
Money, banks, fin.markets P 4 2 2 6 Z,ZK Jiříček
Německý jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 5 Z,ZK Hadrava
Peníze, banky a finanční trhy P 4 2 2 6 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení I PV 4 1 2 3 ZA Kuncová
Průmyslová logistika PV 4 1 2 3 ZA Tyráček
Regionální rozvoj PV 4 1 2 3 ZA Vystrčil
Veřejné finance P 4 2 1 5 Z,ZK Nečadová
Cenné papíry a finanční poradenství PV 5 1 2 4 Z,ZK Jiříček
Controlling a řízení nákladů PV 5 2 2 5 Z,ZK Berková
Daně pro podnikovou praxi PV 5 1 2 4 Z,ZK Lexová
Finance Services Center Management V 5 2 0 2 ZA
Human Resource Management P 5 2 1 5 Z,ZK Dostál
Management jakosti výrobků a služeb P 5 1 2 5 Z,ZK Klapalová
Pojišťovnictví a pojistná matematika PV 5 2 2 5 Z,ZK Stolín
Projektové řízení II. PV 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Quality Management of Products and Services P 5 1 2 5 Z,ZK Klapalová
Řízení kvality výrobních procesů PV 5 1 2 4 Z,ZK Tyráček
Řízení lidských zdrojů P 5 2 1 5 Z,ZK Měrtlová
Řízení výrobních procesů PV 5 2 2 5 Z,ZK Tyráček
Samospráva ve veřejné správě PV 5 1 2 4 Z,ZK Nečadová
Softwarová podpora projektů PV 5 1 2 4 Z,ZK Kuncová
Státní správa ve veřejné správě PV 5 2 2 5 Z,ZK Nečadová
Strategické řízení P 5 2 2 6 Z,ZK Fiala
Strategic Management P 5 2 2 6 Z,ZK Fiala
Diplomový seminář P 6 0 1 3 ZA Kuncová
Praxe FŘ P 6 0 0 26 ZA Frendlovská
Anglický jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Business Communication V 0 2 2 ZA Kratochvílová
Daňová evidence V 0 2 2 ZA Lexová
Databázové systémy pro ekonomy V 0 2 2 ZA Bureš
Decision-making in Management V 0 2 2 ZA Kuncová
Dějiny ekonomického myšlení V 0 2 2 ZA Nečadová
Einführung in moderne PR V 0 2 2 ZA Rojík
Ekonomická teorie V 2 0 2 ZA Musil
Ekonomika životního prostředí V 2 0 2 ZA Dvořák
Elektronické obchodování pro ekonomy V 0 2 2 ZA Frendlovská
Etika V 0 2 2 ZA Nečadová
Etiketa pro manažery V 0 2 2 ZA
Finanční právo V 1 1 2 ZA Prchal
Firemní vzdělávání a rekvalifikace dospělých V 0 2 2 ZA Berková
Foreign Trade V 0 2 2 ZA Měrtlová
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Fabešová
Fundamentals of Financial Accounting V 0 2 2 ZA Berková
Geography of the Czech Republic V 0 2 2 ZA Pachrová
Geopsychology V 0 2 2 ZA Janoušková
Handelskorrespondenz V 0 2 2 ZA Brychtová
Interactive Communication V 0 2 2 ZA Černá
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
International Business Week domácí V 0 2 2 ZA Chalupová
Introduction into PR V 0 2 2 ZA Chalupová
Italský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Kariérní poradenství V 2 0 2 ZA Měrtlová
Komunální a regionální politika V 2 0 2 ZA Novák
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Konverzace ve francouzském jazyce V 0 2 2 ZA Fabešová
Konverzace ve španělském jazyce V 0 2 2 ZA Tomanová
Konverzace v italském jazyce V 0 2 2 ZA Zažímalová
Konverzace v německém jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Konverzace v ruském jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Management lázeňství a wellness V 0 2 2 ZA Šedivá Neckářová
Manažerské rozhodování V 0 2 2 ZA Kuncová
Marketing Communication V 0 2 2 ZA Závodný Pospíšil
Matematický seminář 1/AP1 V 0 2 2 ZA Hanáček
Mediální komunikace V 0 2 2 ZA Chalupová
Měření v systémech managementu jakosti V 0 2 2 ZA Tyráček
Mzdová agenda v podnikové praxi V 0 2 2 ZA Měrtlová
Německý jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Nové trendy marketingové komunikace V 0 2 2 ZA Chalupová
Odborná anglická konverzace - Management jakosti výrobků a služeb V 0 0 2 ZA Klapalová
Operační výzkum V 0 2 3 ZA Kubišová
Personalistika a mzdy na PC V 0 2 2 ZA Měrtlová
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Frendlovská
Podniková ekonomika II V 0 2 2 ZA Jánský
Pracovní právo V 0 2 2 ZA Prchalová
Presentation Skills in English V 0 2 2 ZA Ostrowski
Project Management V 0 2 2 ZA Kuncová
První předlékařská pomoc V 0 2 2 ZA Cetlová
Psychologie a sociologie V 1 1 2 ZA Černá
Regionální ekonomie V 0 2 2 ZA Měrtlová
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Simulační manažerské hry V 0 2 2 ZA Lízalová
Společnost s ručením omezeným V 0 2 2 ZA Závodný Pospíšil
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Hokej Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Starting Business - Project V 0 2 2 ZA Činčalová
Sustainability in business V 0 2 2 ZA Závodný Pospíšil
Světová ekonomika V 0 2 2 ZA Musil
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Tomanová
Tvorba simulačních modelů V 0 2 2 ZA Kuncová
Tvorba WWW stránek V 0 2 2 ZA Smrčka
Úvod do filosofie pro ekonomy V 1 0 2 ZA Truplová
Úvod do Public Relations V 0 2 2 ZA Chalupová
Veřejná správa V 1 1 2 ZA Nečadová
Zahraniční obchod V 2 0 2 ZA Měrtlová
Založení malého podniku V 0 2 2 ZA Lízalová

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volitelných předmětů (VP). Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity, 4. semestr 2 kredity, 5. semestr 4 kredity.

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Předmět v cizím jazyce: V rámci studia musí student absolvovat jeden předmět v cizím jazyce, lze zvolit i alternativu k česky vyučovaným povinným předmětům (např. Microeconomics, Strategic Management, …). Pokud student tento povinný předmět již vystudoval v českém jazyce, nezapočítají se mu již žádné další kredity. V případě, že předmět ještě nevystudoval, započítají se kredity za povinný předmět a není tedy nutné studovat povinný předmět v českém jazyce. V případě, že student u povinného předmětu v českém jazyce neuspěje a zapíše si další semestr tentýž předmět jen v jiném jazyce, jedná se o opakování téhož, a tedy při neúspěšném ukončení předmětu následuje vyloučení ze studia.

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí:

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) -      student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdenní (semestrální praxe)      - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.

Státní závěrečná zkouška:

  • Odborná část z předmětů společného programového základu: Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance
  • Odborná část z oborových předmětů: Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Strategický management, Management jakosti výrobků a služeb, Řízení lidských zdrojů.
  • Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny tři předměty (povinně volitelné - PV), ze kterých specializace sestává. Lze si vybrat jednu z těchto pěti specializací:

  • Finance a daně (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
  • Finanční poradenství (Finanční matematika, Cenné papíry a finanční poradenství, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
  • Projektový management (Projektové řízení I., Projektové řízení II., Softwarová podpora projektů)
  • Řízení průmyslových procesů (Průmyslová logistika, Řízení výrobních procesů, Řízení kvality výrobních procesů)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá