doporučený studijní plán

Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Akademické psaní P 1 1 1 2 ZA Slabá
Anglický jazyk 1/FŘ-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Winklerová
Management / Management (AJ) P 1 2 2 5 Z,ZK Fiala
Matematika / Mathematics P 1 2 2 6 Z,ZK Stolín
Mikroekonomie / Microeconomics P 1 2 2 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FŘ-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Stránská
Podniková ekonomika 1 P 1 2 2 5 Z,ZK Suchánek
Základy účetnictví P 1 1 2 4 ZA Berková
Anglický jazyk 1/FŘ-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví P 2 2 2 5 Z,ZK Berková
Makroekonomie / Macroeconomics P 2 2 2 5 Z,ZK Hedija
Marketing / Marketing / Marketing (auf Deutsch) P 2 2 2 4 Z,ZK Slabá
Matematické metody v ekonomii P 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FŘ-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Stránská
Podniková ekonomika 2 / Business Economics 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Jánský
Úvod do ICT P 2 1 1 3 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1/FŘ-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Winklerová
Manažerské účetnictví P 3 2 2 5 Z,ZK Závodná
Německý jazyk 1/FŘ-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Stránská
Podniková informatika P 3 1 2 5 Z,ZK Novotný
Řízení lidských zdrojů / Human Resource Management P 3 2 2 4 Z,ZK Dostál
Statistika / Statistics P 3 2 2 6 Z,ZK Děchtěrenko
Anglický jazyk 1/FŘ-u4 CJ 4 0 3 5 Z,ZK Winklerová
Daně P 4 2 2 5 Z,ZK Lexová
Ekonomika veřejného sektoru PV I 4 2 2 5 Z,ZK Hyánek
Finanční řízení podniku / Financial Management P 4 2 2 6 Z,ZK Suchánek
Německý jazyk 1/FŘ-u4 CJ 4 0 3 5 Z,ZK Stránská
Praktikum z účetnictví na PC PV II 4 0 2 3 ZA Novotná
Právo P 4 3 0 4 ZA Prchalová
Projektové řízení 1 / Project Management I PV I 4 1 2 3 ZA Kuncová
Průmyslová logistika PV I 4 1 2 4 ZA Tyráček
Simulační manažerské hry PV II 4 0 2 3 ZA Lízalová
Strategický management / Strategic Management P 4 2 2 5 Z,ZK Fiala
Cvičná firma PV II 5 0 2 3 ZA Berková
Daně pro podnikovou praxi PV I 5 2 2 4 Z,ZK Lexová
Management kvality P 5 2 2 5 Z,ZK Olivková
Manažerská etika PV II 5 2 1 3 ZA Činčalová
Marketingová komunikace P 5 2 2 5 Z,ZK Chalupová
Peníze, banky a finanční trhy / Money, banks, fin.markets P 5 2 2 5 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení 2 PV I 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Psychologie a sociologie PV II 5 1 2 3 ZA Černá
Zpracování bakalářské práce 1 P 5 0 1 6 ZA Fiala
Praxe FŘ P 6 0 0 24 ZA Frendlovská
Zpracování bakalářské práce 2 P 6 0 1 6 ZA Fiala

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou                                                                                                                                                                     

Poznámky:

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Povinnost vystudovat 1 předmět v cizím jazyce: Student musí během studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky. V cizím jazyce jsou nabízeny i některé z povinných předmětů (např. anglicky vyučované Management, Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, německy vyučovaný Marketing auf Deutsch). Pokud si student zvolí předmět v cizím jazyce z povinných předmětů, po absolvování splní povinnost studia předmětu v cizím jazyce a získává kredity za povinný předmět. Studiem téhož předmětu v českém jazyce student již další kredity nezíská.

Povinně volitelné předměty jsou složeny ze dvou bloků, každý student musí splnit minimálně 1 předmět z každého bloku. Ze všech povinně volitelných předmětů (blok 1, blok 2) musí každý student získat 12 kreditů.

PV-blok I            

  • Projektové řízení 1
  • Ekonomika veřejného sektoru
  • Průmyslová logistika
  • Projektové řízení 2                                                                                                            
  • Daně pro podnikovou praxi

PV-blok II           

  • Praktikum z účetnictví na PC
  • Simulační manažerské hry
  • Cvičná firma
  • Manažerská etika
  • Psychologie a sociologie                                                                                            

Z volitelných předmětů musí každý student získat minimálně 8 kreditů (za sporty max. 2 kredity). Doporučené rozložení je toto: 4 kredity ve 3.semestru, 2 kredity ve 4.semestru, 2 kredity v 5.semestru

Předmět Praxe FŘ odpovídá 15 týdnům praxe ve firmě či organizaci. Student praxi vykonává v 6.semestru studia.

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a z obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, financí a podnikové ekonomiky a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů
takto:                                                                                                                                                                         

1)       Ekonomie:                               

          Mikroekonomie (ZT)               

          Makroekonomie (ZT)                                                                                                                                                                

2)       Finanční řízení podniku:

          Základy účetnictví (ZT)          

          Finanční účetnictví (PZ)               

          Finanční řízení podniku (PZ)        

          Manažerské účetnictví (PZ)         

          Daně (PZ)                                        

           Peníze, banky a finanční trhy (PZ)    

           Podniková ekonomika 1,2 (PZ)                                                                                                                                                             

3)       Management:                                  

          Management (ZT)             

          Strategický management (PZ)     

          Management kvality (PZ)

          Řízení lidských zdrojů (PZ)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá