doporučený studijní plán

Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Ryšková
Český jazyk-u1 V 1 0 2 2 ZA
Evropská ekonomická integrace P 1 1 1 3 Z,ZK Dvořák
Gramatický seminář CR - AJ1 V 1 0 2 2 ZA Ryšková
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 1 1 4 Z,ZK Netolička
Management P 1 2 2 6 Z,ZK Fiala
Management P 1 2 2 6 Z,ZK Fiala
Marketing A P 1 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing A P 1 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 1 pro CR P 1 2 2 5 ZA Gurka
Mathematics 1 for TT P 1 2 2 5 ZA Gurka
Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Mikroekonomie P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Brychtová
Úvod do účetnictví V 1 0 2 1 ZA Berková
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Ryšková
Business Economics P 2 2 2 5 Z,ZK Jánský
Český jazyk-u2 V 2 0 2 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Fabešová
Geografické a navigační systémy PV 2 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch PV 2 2 2 4 Z,ZK Chalupa
Gramatický seminář CR - AJ2 V 2 0 2 2 ZA Ryšková
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Zažímalová
Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Musil
Makroekonomie P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing cestovního ruchu P 2 1 1 3 Z,ZK Linderová
Matematika 2 PV 2 2 2 4 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti PV 2 2 2 4 Z,ZK Rux
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Brychtová
Podniková ekonomika P 2 2 2 5 Z,ZK Jánský
Právo P 2 3 0 4 Z,ZK Prchalová
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Tomanová
Úvod do ICT P 2 1 1 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 0 3 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Ryšková
Aplikovaná statistika P 3 2 4 7 Z,ZK Dvořáková
Applied Statistics P 3 2 4 7 Z,ZK Dvořáková
Cestovní ruch 1 P 3 2 2 6 Z,ZK Linderová
Český jazyk-u3 V 3 0 2 2 ZA
Finanční účetnictví pro cestovní ruch P 3 1 2 4 Z,ZK Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Fabešová
Geografie cestovního ruchu 1 P 3 2 1 3 ZA Janoušková
Gramatický seminář CR - AJ3 V 3 0 2 2 ZA Ryšková
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Zažímalová
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 1 1 4 Z,ZK Doležalová
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 0 3 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Tomanová
Tourismus 1 P 3 2 2 6 Z,ZK Šedivá Neckářová
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 0 3 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 2 P 4 2 2 6 Z,ZK Pachrová
Český jazyk-u4 V 4 0 2 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Fabešová
Geografie cestovního ruchu 2 P 4 2 1 5 Z,ZK Janoušková
Gramatický seminář CR - AJ4 V 4 0 2 2 ZA Ryšková
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Zažímalová
Management ubytovacích zařízení P 4 2 1 5 Z,ZK Scholz
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 0 3 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Tomanová
Tourismus 2 P 4 2 2 6 Z,ZK Šedivá Neckářová
Veřejné finance P 4 2 1 5 Z,ZK Nečadová
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 0 3 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Ryšková
Aplikovaná sociální psychologie P 5 1 1 4 Z,ZK Černá
Diplomový seminář P 5 0 2 2 ZA Chalupa
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Fabešová
Gramatický seminář CR - AJ5 V 5 0 2 2 ZA Ryšková
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu P 5 1 2 4 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Zažímalová
Management destinace P 5 2 1 5 Z,ZK Pachrová
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 0 3 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Tomanová
Trvale udržitelný cestovní ruch P 5 1 1 4 Z,ZK Pachrová
Praxe CR P 6 0 0 30 ZA Scholz
Anglický jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Animace v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA Pachrová
Animation in Tourism V 0 2 2 ZA Pachrová
Background Studies of The Czech Republic V 0 2 2 ZA Mallinu
Banking Services for Travelling and Tourism V 0 2 2 ZA Jiříček
Business Communication V 0 2 2 ZA Kratochvílová
Communication and Other Soft Skills V 2 0 2 ZA Straňák
Dějiny cestovního ruchu V 0 2 2 ZA Rux
Ecommerce in Hospitality and Tourism V 0 2 4 ZA
Ecommerce v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Etika V 0 2 2 ZA Nečadová
Financial Mathematics V 1 2 3 ZA Stolín
Finanční matematika V 1 2 3 ZA Stolín
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Fabešová
Gastronomie a stolničení V 0 2 2 ZA Linderová
Geography of the Czech Republic V 2 0 2 ZA Pachrová
Geopsychology V 0 2 2 ZA Janoušková
Handelskorrespondenz V 0 2 2 ZA Brychtová
Interactive Communication V 0 2 2 ZA Černá
Intercultural Communication V 0 2 2 ZA Brtník
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
International Marketing for Hospitality and Tourism V 0 2 2 ZA Šedivá Neckářová
Interpretace místního dědictví V 0 2 2 ZA Šedivá Neckářová
Italský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Kariérní poradenství V 2 0 2 ZA Měrtlová
Komunální a regionální politika V 2 0 2 ZA Novák
Kongresová turistika V 0 2 2 ZA
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Konverzace ve francouzském jazyce V 0 2 2 ZA Fabešová
Konverzace ve španělském jazyce V 0 2 2 ZA Tomanová
Konverzace v italském jazyce V 0 2 2 ZA Zažímalová
Konverzace v německém jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Konverzace v ruském jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Kulturní dědictví a cestovní ruch B V 0 2 2 ZA Netolička
Management lázeňství a wellness V 0 2 2 ZA Šedivá Neckářová
Matematický seminář 1/AP1 V 0 2 2 ZA Hanáček
Multimediální tvorba I V 0 3 3 ZA Přibyl
Německý jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Operační výzkum V 0 2 3 ZA Kubišová
Péče o kulturní dědictví V 0 2 2 ZA Netolička
Planning and Regional Development of Tourism V 0 2 2 ZA Čihák
Plánování a regionální rozvoj CR V 0 2 2 ZA
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Frendlovská
Pracovní právo V 0 2 2 ZA Prchalová
Presentation Skills in English V 0 2 2 ZA Ostrowski
Projektový management v cestovním ruchu V 2 0 2 ZA Jeřábek
Psychologie kultury V 0 2 2 ZA
Psychologie osobnosti V 2 0 2 ZA Škoda
Rovnost pohlaví-úvod do gender studies V 0 2 2 ZA Půlkrábková
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Sales Foundations V 0 2 2 ZA
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů V 0 2 2 ZA Půlkrábková
Simulační manažerské hry V 0 2 2 ZA Lízalová
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Hokej Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Sebeobrana Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Strategické řízení hotelu V 0 2 2 ZA
Šetrné formy cestovního ruchu V 2 0 2 ZA Pachrová
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Tomanová
Turistické zajímavosti ČR V 0 2 2 ZA Netolička
Tvorba produktů cestovního ruchu V 0 2 2 ZA Doležalová
Úvod do geografie V 0 2 2 ZA Rux
Úvod do metodologie výzkumu V 0 1 2 ZA Linderová
Úvod do rekreologie V 2 0 2 ZA
Veřejné vystupování V 0 2 2 ZA Černá
Využití Internetu v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA Vojáčková
Wirtschaftsdeutsch V 0 2 2 ZA Brychtová

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá