doporučený studijní plán

Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk /PSAI-u1 CJ 1 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Český jazyk-u1 V 1 0 2 2 ZA
Ekonomika podniku 1 P 1 2 2 4 Z,ZK Lízalová
Matematický seminář 1/AP1 V 1 0 2 2 ZA Hanáček
Matematika 1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Programování 2 P 1 2 2 5 Z,ZK Richta
Teoretické základy informatiky P 1 2 2 5 Z,ZK Bureš
Základy lineární algebry P 1 2 2 5 Z,ZK Pultarová
Anglický jazyk /PSAI-u2 CJ 2 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Architektura počítačů P 2 2 2 4 ZA Bílek
Český jazyk-u2 V 2 0 2 2 ZA
Matematický seminář 2/AP2 V 2 0 2 2 ZA Hanáček
Matematika 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Multimedia P 2 1 2 4 ZA Bureš
Multimédia P 2 1 2 4 ZA Bureš
Optimalizační metody V 2 2 2 4 ZA Stolín
Programování 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Richta
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 3 2 ZA Černá
Základy elektrotechniky P 2 3 2 6 Z,ZK Vondra
Anglický jazyk /PSAI-u3 CJ 3 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Computer Networks 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Český jazyk-u3 V 3 0 2 2 ZA
Číslicové systémy PV 3 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Database systems 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Bureš
Databázové systémy 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Bureš
Datové struktury a algoritmy P 3 2 2 4 Z,ZK Voráček
Digital Systems PV 3 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Geografické informační systémy PV 3 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Numerical Methods P 3 1 2 3 ZA Pultarová
Numerické metody P 3 1 2 3 ZA Pultarová
Počítačové sítě 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Statistika pro techniky P 3 1 2 4 Z,ZK Dvořáková
Webové technologie 1 P 3 2 2 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk /PSAI-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Český jazyk-u4 V 4 0 2 2 ZA
Databázové systémy 2 P 4 1 2 4 Z,ZK Bureš
Ekonomika podniku 2 PV 4 2 2 4 Z,ZK Lízalová
Financial Mathematics V 4 1 2 3 ZA Stolín
Finanční matematika V 4 1 2 3 ZA Stolín
Multimediální tvorba I V 4 0 3 3 ZA Přibyl
Operační systémy P 4 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Počítačové sítě 2 P 4 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Programování desktopových aplikací PV 4 1 3 4 ZA Musil
Programování maker v MS Office V 4 0 2 2 ZA Smrčka
Prostředky průmyslové automatizace PV 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Příprava na praxi PV 4 0 0 4 ZA Přibyl
Softwarové inženýrství P 4 2 2 4 Z,ZK Richta
Webové technologie 2 PV 4 2 2 4 ZA Smrčka
Bezpečnost a ochrana dat P 5 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Informační systémy 1 P 5 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Mikroprocesorová technika PV 5 1 2 4 ZA Krejčí
Návrh uživatelských rozhraní PV 5 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Odborná praxe P 5 0 0 20 ZA Přibyl
Pokročilé programovací techniky P 5 1 2 4 Z,ZK Musil
Programování webových aplikací PV 5 1 2 4 ZA Smrčka
Řízení softwarových projektů P 5 1 3 4 ZA Voráček
Semestrální projekt P 5 0 0 4 ZA Smrčka
Serverová a desktopová administrace PV 5 2 2 4 ZA Přibyl
Umělá inteligence PV 5 2 2 4 Z,ZK Voráček
Zpracování signálu a obrazu PV 5 2 2 5 Z,ZK Vondra
Informační systémy 2 PV 6 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Multimediální a studiová technika PV 6 2 2 4 ZA Bureš
Právo v technické praxi P 6 2 0 2 ZA Prchalová
Programovací jazyky a překladače P 6 2 2 5 Z,ZK Voráček
Programování pro mobilní platformy PV 6 1 2 4 ZA Musil
Projektový management P 6 2 2 4 Z,ZK Voráček
Seminář k bakalářské práci P 6 0 1 6 ZA Smrčka
Daně pro technické obory V 1 1 2 ZA Lexová
Elektronické obchodování PV 2 2 4 Z,ZK Frendlovská
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
Měření v systémech managementu jakosti V 0 2 2 ZA Tyráček
Počítačová grafika PV 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Počítačové řídicí systémy PV 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Frendlovská
Psychologie V 0 2 2 ZA Černá
Simulační manažerské hry V 0 2 2 ZA Lízalová
Společnost s ručením omezeným V 0 2 2 ZA Závodný Pospíšil
Sport - Aerobic Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Hokej Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Sebeobrana Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Tvorba simulačních modelů V 0 2 2 ZA Kuncová
Základy účetnictví V 1 2 2 ZA Berková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 156 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 20 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – dva PV předměty, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr jeden PV předmět.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Na jednání kolegia rektora VŠPJ konaného dne 10. června 2016 4/2016 bylo rozhodnuto, že studentům prezenční formy studia s nástupem od ZS 2016/2017 dva dodatečné kredity za volitelný předmět Odborná anglická/německá konverzace v případě absolvování odborného předmětu vyučovaného v anglickém/německém jazyce již udělovány nebudou.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj. Pro oblast vývoje SW se doporučují předměty Programování desktopových aplikací, Webové technologie 2, Návrh uživatelských rozhraní, Programování webových aplikací a Programování pro mobilní platformy; pro oblast podnikového IT a informačních systémů předměty Webové technologie 2, Ekonomika podniku 2, Serverová a desktopová administrace, Umělá inteligence a Informační systémy 2.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, softwarového inženýrství, informačních systémů, řízení projektů a elektrotechnického základu.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Datové struktury a algoritmy, Programovací jazyky a překladače, Databázové systémy 1, Počítačové sítě 1, Softwarové inženýrství, Operační systémy, Základy elektrotechniky, Pokročilé programovací techniky, Řízení softwarových projektů, Informační systémy 1.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá