doporučený studijní plán

Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk pro informatiky CJ 1 0 4 3 ZA Dostálová
Diskrétní struktury P 1 2 2 5 Z,ZK Kuklišová Pavelková
Efektivní komunikace a prezentace PV B 1 0 3 2 ZA Černá
Matematický seminář PV B 1 0 2 2 ZA Hanáček
Matematika P 1 2 3 5 Z,ZK Stolín
Tvorba internetových stránek P 1 2 2 5 Z,ZK Smrčka
Úvod do počítačových sítí / Introduction into Computer Networks P 1 2 2 5 Z,ZK Přibyl
Základy strukturovaného programování / Fundamentals of Structural Programming P 1 2 2 5 Z,ZK Richta
Architektura počítačů P 2 2 2 4 ZA Bílek
Ekonomika podniku PV B 2 2 2 3 ZA Lízalová
Navazující odborná angličtina pro informatiky PV B 2 0 2 2 ZA Dostálová
Návrh uživatelských rozhraní P 2 2 2 4 Z,ZK Jelínek
Objektově orientované programování P 2 2 2 5 KZ Musil
Pokročilejší technologie počítačových sítí PV B 2 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Softwarové inženýrství / Software Engineering P 2 2 2 5 Z,ZK Richta
Statistika pro techniky P 2 2 2 5 Z,ZK Zámková
Úvod do databázových systémů / Introduction into Database Systems P 2 2 2 5 Z,ZK Bureš
Základy akademického psaní P 2 0 3 2 ZA Dostálová
Datové struktury a algoritmy P 3 2 2 5 Z,ZK Voráček
Elektronické obchodování PV B 3 2 2 3 KZ Frendlovská
Multimédia PV B 3 1 2 4 KZ Přibyl
Programování technických výpočtů PV A 3 1 2 3 KZ Šaclová
Programování v Javě PV A 3 1 2 4 KZ Musil
Řízení softwarových projektů P 3 1 3 4 KZ Voráček
Serverová a desktopová administrace PV A 3 2 2 4 ZA Přibyl
Vývoj a provoz bezpilotních systémů PV B 3 2 2 4 KZ Dvořák
Webové technologie PV A 3 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Bezpečnost a ochrana dat P 4 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Multimediální a studiová technika PV B 4 2 2 4 ZA Bureš
Návrh a implementace databázových systémů PV A 4 2 2 4 Z,ZK Bureš
Operační systémy P 4 2 2 5 Z,ZK Smrčka
Počítačová grafika a virtuální realita PV A 4 2 2 4 Z,ZK Jelínek
Podnikové informační systémy P 4 2 2 4 KZ Novotný
Programovací jazyky a překladače / Programming Languages and Compilers P 4 2 2 5 Z,ZK Voráček
Programování desktopových aplikací PV A 4 1 3 4 ZA Musil
Příprava na odbornou praxi PV B 4 0 0 2 ZA Jirsa
Odborná praxe P 5 0 0 22 ZA Jirsa
Seminář k bakalářské práci P 5 0 1 6 ZA Dostálová
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 PV B 5 2 2 4 KZ Zezulka
Vyhodnocení odborné praxe P 5 0 1 2 ZA Jirsa
Bakalářská práce P 6 0 1 6 ZA Kuklišová Pavelková
Geografické informační systémy PV B 6 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Pokročilé programovací techniky PV A 6 1 2 4 KZ Musil
Programování pro mobilní platformy PV A 6 1 2 4 KZ Musil
Umělá inteligence / Artificial Intelligence PV A 6 2 2 4 Z,ZK Kuklišová Pavelková
Zpracování signálu a obrazu PV B 6 2 2 4 Z,ZK Vondra

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Vysvětlivky:
Typ předmět
: P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk (povinný předmět - typ P), V - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu: ZA - zápočtem, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Struktura studia:

Student profesně zaměřeného bakalářského programu musí za celé studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 121 kreditů z povinných předmětů, 32 kreditů z povinně volitelných předmětů typu A a 12 kreditů z povinně volitelných předmětů typu B a zbývajících 15 kreditů musí student získat z volitelných nebo dalších povinně volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Bakalářská práce a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj.

Povinně volitelné předměty typu A:

 • Návrh a implementace databázových systémů
 • Počítačová grafika a virtuální realita
 • Pokročilé programovací techniky
 • Programování desktopových aplikací
 • Programování pro mobilní platformy
 • Programování technických výpočtů
 • Programování v Javě
 • Serverová a desktopová administrace
 • Umělá inteligence
 • Webové technologie

 Povinně volitelné předměty typu B:

 • Efektivní komunikace a prezentace
 • Ekonomika podniku
 • Elektronické obchodování
 • Geografické informační systémy
 • Matematický seminář
 • Multimédia
 • Multimediální a studiová technika
 • Navazující odborná angličtina pro informatiky
 • Pokročilejší technologie počítačových sítí
 • Technologie a standardy Průmyslu 4.0
 • Vývoj a provoz bezpilotních systémů
 • Zpracování signálu a obrazu

 

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu, reflektující zvolený obor vzdělávání a z obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, počítačové grafiky, návrhu uživatelských rozhraní, softwarového inženýrství, řízení projektů a informačních systémů. Tvoří tři obsahově ucelené bloky, navázané na jednotlivé předměty takto:

 1. Základy informatiky:
  1. Diskrétní struktury (ZT)
  2. Základy strukturovaného programování (PZ)
  3. Datové struktury a algoritmy (ZT)
  4. Operační systémy (ZT)
  5. Programovací jazyky a překladače (ZT)

 2. Tvorba aplikací:
  1. Úvod do počítačových sítí (PZ)
  2. Objektově orientované programování (PZ
  3. Tvorba internetových stránek (ZT)
  4. Úvod do databázových systémů (ZT)
  5. Softwarové inženýrství (PZ)
  6. Řízení softwarových projektů (PZ)
  7. Bezpečnost a ochrana dat (PZ)

 3. Uživatelsky orientované úlohy:
  1. Návrh uživatelských rozhraní (PZ)
  2. Webové technologie (PZ)
  3. Návrh a implementace databázových systémů (PZ)
  4. Podnikové informační systémy (PZ)
  5. Počítačová grafika a virtuální realita (PZ)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá