doporučený studijní plán

Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

Název předmětuTyp *Sem.Před.Cvič.Kred.Ukon.*Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 12 2 ZA Šlechtová
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 10 0 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 12 2 ZA Vymazalová
Obecná psychologie P 1 8 0 2 ZA
Praxe I. P 1 0 80 5 ZA Dubnová
Sociální patologie P 1 10 5 4 Z,ZK Pavelová
Sociální politika I. P 1 10 5 4 Z,ZK Pavelová
Supervize praxe I. P 1 0 8 2 ZA Tomka
Teorie ošetřovatelství P 1 8 0 3 ZK Cetlová
Úvod do filozofie P 1 5 0 2 ZA
Základy anatomie a fyziologie P 1 10 0 2 ZA Báča
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 12 2 ZA Šlechtová
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 12 2 ZA Vymazalová
Praxe II. P 2 0 80 5 ZA Dubnová
První pomoc P 2 0 8 2 ZK
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 0 40 3 ZA Tomka
Sociální politika II. P 2 10 5 4 Z,ZK Pavelová
Sociální psychologie P 2 5 3 2 ZK Černá
Supervize praxe II. P 2 0 8 2 ZA Tomka
Teorie sociální práce P 2 10 5 4 Z,ZK Novotná
Základy hygieny a epidemiologie P 2 8 0 2 ZA Černá
Základy zdravotnické legislativy P 2 8 3 3 ZK Prchal
Zdraví a nemoc P 2 5 0 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 12 2 ZA Šlechtová
Metody a techniky sociální práce P 3 10 10 4 Z,ZK Pavelová
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 12 2 ZA Vymazalová
Praxe III. P 3 0 80 5 ZA Dubnová
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 0 40 3 ZA Tomka
Sociologie P 3 8 0 2 ZA Hanzl
Supervize praxe III. P 3 0 8 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 8 5 3 Z,ZK Prchalová
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 5 3 3 ZK Škoda
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 5 3 3 ZK Souček
Vývojová psychologie P 3 8 0 2 ZK Čačka
Základy informatiky P 3 0 10 2 ZA Přibyl
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 12 2 Z,ZK Šlechtová
Demografie P 4 5 3 2 ZA
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 10 5 4 Z,ZK Hanzl
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 12 2 Z,ZK Vymazalová
Praxe IV. P 4 0 80 5 ZA Dubnová
Psychologie osobnosti P 4 8 0 2 ZK Čačka
Supervize praxe IV. P 4 0 8 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 8 5 3 Z,ZK Prchal
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 5 3 3 ZK Hrstková
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 8 3 3 ZK Knížková
Základy statistiky P 4 5 5 2 ZA Borůvková
Komunitní a terénní sociální práce P 5 10 5 3 Z,ZK Pavelová
Praxe V. P 5 0 80 5 ZA Dubnová
Problematika menšinových skupin P 5 8 5 3 Z,ZK Gabrielová
Seminář k bakalářské práci P 5 5 0 7 ZA Černá
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 8 3 3 Z,ZK Gabrielová
Supervize praxe V. P 5 0 8 2 ZA Tomka   
Úvod do kvalitativního výzkumu pro SP V 5 4 4 2 ZA Řezníková
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 8 5 3 Z,ZK Prchalová
Veřejné zdravotnictví P 5 8 0 2 ZA
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 8 0 3 ZK Bělina
Vybrané kapitoly z práva V 5 4 4 2 ZA Prchal
Krizová intervence P 6 8 0 2 ZA Pavelová
Poradenský proces P 6 8 5 4 Z,ZK Tomka
Psychoterapie P 6 5 3 2 ZA Tomka
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 5 3 2 ZA Novotná
Sociální služby P 6 10 5 4 Z,ZK Dubnová
Speciální pedagogika P 6 5 3 2 ZA Trávníková
Videotrénink interakcí P 6 5 8 3 ZA Antonů
Kurz rozvoje sociálních kompetencí V 0 24 2 ZA Tomka
Latinská terminologie V 5 3 2 ZA Hemelík   
Ošetřovatelské postupy_ZSP V 0 8 2 ZA Adamová   
Paliativní péče/ZSP V 5 3 2 ZA Kourková   
Plánování a projektování V 5 3 2 ZA Dubnová   
Sociální práce se závislými osobami V 8 0 2 ZA Pavelová   
Speciální terapie v sociální práci V 5 3 2 ZA Pavelová   
Úvod do psychosociální rehabilitace V 5 3 2 ZA Dubnová   
Vybrané kapitoly z psychologie V 5 3 2 ZA Haubertová   
Vybrané techniky a metody sociální práce V 0 8 2 ZA Novotná   
Základy managementu V 8 0 2 ZA Černá   
Znakový jazyk V 0 8 2 ZA Vaňásková   

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu nesplnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

4 týdny

4 týdny

4 týdny

4 týdny

4 týdny

0

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

0

Garant odborné praxe:

Mgr. Markéta Dubnová, PhD., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 237, +420 773 737 383

Referent odborné praxe:

Markéta Stejskalová, e-mail: marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 199

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá