doporučený studijní plán

Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie P 1 15 5 0 4 Z,ZK Kachlík
Biofyzika P 1 5 0 0 2 ZA Prokop
Etika P 1 5 0 0 2 ZA Hudáková
Filosofie P 1 4 4 0 2 ZA Juhásová
Komunikace 1 / Kommunikation 1 P 1 5 5 0 2 ZA Hudáková
Obecná psychologie P 1 6 0 0 2 Z,ZK Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 5 0 2 ZA Nevrklová
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 10 0 0 2 ZA Hudáková
Ošetřovatelské postupy 1/VS P 1 0 10 0 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 10 5 0 3 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 6 0 2 ZK Cetlová
Teorie ošetřovatelství P 1 14 0 0 4 ZK Cetlová
Fyziologie P 2 10 5 0 4 Z,ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 5 0 2 ZA Vojáčková
Klinická propedeutika P 2 10 5 0 4 Z,ZK Lenertová
Komunikace 2 / Kommunikation 2 P 2 0 5 0 2 ZA Hudáková
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 5 0 2 ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/VS P 2 0 150 0 2 ZA Görnerová
Odborná praxe 1/VS P 2 0 50 0 2 ZA Görnerová
Ošetřovatelské postupy 2/VS P 2 0 10 0 4 Z,ZK Görnerová
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 5 5 0 3 ZK Cetlová
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry / Basics of pedagogy and educational activities of a nurse P 2 5 6 0 3 Z,ZK Hudáková
Biochemie a hematologie P 3 5 5 0 2 ZA Popelová
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 6 0 0 2 Z,ZK Wasserbauer
Multikulturní ošetřovatelství P 3 0 5 0 3 ZA Cetlová
Odborná praxe 2/VS P 3 0 50 0 2 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 P 3 10 5 0 3 ZA Bělina
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 10 5 0 3 ZA Točík
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL P 3 5 10 0 2 ZA Moravec
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 10 5 0 3 ZA Hrstková
Patologie P 3 10 5 0 3 Z,ZK Kaštan
Seminář k bakalářské práci P 3 5 0 0 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 5 4 0 2 ZA Fabián
Vývojová psychologie/VS P 3 6 5 0 2 Z,ZK Škoda
Výzkum v ošetřovatelství P 3 5 3 0 2 Z,ZK Juhásová
Farmakologie P 4 5 0 0 2 ZA Slíva
Konceptuální modely P 4 5 3 0 2 ZA Juhásová
Odborná praxe individuální 2/VS P 4 0 150 0 2 ZA Görnerová
Odborná praxe 3/VS P 4 0 50 0 2 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 P 4 10 5 0 4 ZK Bělina
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 10 5 0 4 ZK Točík
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví P 4 10 5 0 3 Z,ZK Herboltová
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 10 5 0 3 Z,ZK Hrstková
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 P 4 0 10 0 3 ZA Cvrček
Výživa a dietetika P 4 6 0 0 2 ZA Görnerová
Zdravotnická a sociální psychologie P 4 6 5 0 3 Z,ZK Černá
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 12 0 0 4 ZK Cetlová
Odborná praxe 4/VS P 5 0 50 0 4 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami P 5 10 5 0 3 Z,ZK Slavíček
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 4 5 0 2 ZA Škoda
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 5 5 0 2 ZA Zajícová Špinarová
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 P 5 6 6 0 3 Z,ZK Cvrček
Paliativní péče P 5 3 3 0 2 ZA Hudáková
Primární, komunitní a domácí péče P 5 5 3 0 2 ZA Görnerová
Radiologie a nukleární medicína P 5 6 5 0 2 ZA Neubauer
Rehabilitační ošetřovatelství P 5 6 6 0 2 ZA Hudáková
Veřejné zdravotnictví P 5 10 0 0 2 ZA Urban
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 3 3 0 3 Z,ZK Lízalová
Genetika P 6 5 0 0 3 ZA Hořínová
Management ve zdravotnictví P 6 5 5 0 3 Z,ZK Dejmková
Odborná praxe 5/VS P 6 0 80 0 5 ZK Görnerová
Ošetřovatelská péče o seniory P 6 10 5 0 3 ZA Hudáková
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii P 6 3 2 0 2 ZA Nevoralová
Ošetřovatelská péče ve stomatologii P 6 3 2 0 2 ZA Vaněk
Ošetřovatelská péče v oftalmologii P 6 3 2 0 2 ZA Báčová
Základy balneologie P 6 6 0 0 2 ZA Hudáková
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 5 3 0 3 ZA Prchal

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 4 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Státní závěrečná zkouška:
Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 5
2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá