doporučený studijní plán

Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie P 1 15 5 0 3 ZK Kachlík
Biofyzika P 1 5 0 0 2 ZA Prokop
Etika P 1 10 0 0 2 ZA
Filosofie P 1 4 4 0 2 ZA Juhásová
Komunikace 1 / Kommunikation 1 P 1 5 5 0 2 ZA Hudáková
Obecná psychologie P 1 6 0 0 2 ZA
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 5 0 2 ZA Nevrklová
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 10 0 0 2 ZA Hudáková
Ošetřovatelská péče v gynekologii P 1 15 10 0 3 Z,ZK
Ošetřovatelské postupy 1/PA P 1 0 10 0 3 ZA
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 10 5 0 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 6 0 2 ZK Cetlová
Základy teorie porodní asistence P 1 14 0 0 3 ZA
Dovednosti v porodní asistenci 1 P 2 0 12 0 3 ZA
Fyziologie P 2 10 5 0 3 Z,ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 5 0 2 ZA Vojáčková
Komunikace 2 / Kommunikation 2 P 2 0 5 0 2 ZA Hudáková
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 5 0 2 ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/PA P 2 0 150 0 2 ZA
Odborná praxe 1/PA P 2 0 50 0 2 ZA
Ošetřovatelské postupy 2/PA P 2 0 10 0 3 ZK
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 5 5 0 3 ZK Cetlová
Porodnická a klinická propedeutika P 2 5 5 0 2 ZA
Porodnictví 1 P 2 10 5 0 3 ZA Roztočil
Biochemie a hematologie P 3 5 5 0 2 Z,ZK Popelová
Dovednosti v porodní asistenci 2 P 3 0 12 0 3 ZA
Edukační činnost v porodní asistenci P 3 5 6 0 2 ZK
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 6 0 0 2 Z,ZK Wasserbauer
Multikulturní ošetřovatelství P 3 0 5 0 3 Z,ZK Cetlová
Odborná praxe 2/PA P 3 0 50 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 10 5 0 3 ZA Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 10 5 0 3 ZA Hrstková
Patologie P 3 10 5 0 3 Z,ZK Kaštan
Porodnictví 2 P 3 10 5 0 4 ZK Roztočil
Seminář k bakalářské práci P 3 5 0 0 2 ZA
Sociologie P 3 5 4 0 2 ZA Fabián
Vývojová psychologie/PA P 3 6 5 0 2 Z,ZK Oranyová
Výzkum v porodní asistenci P 3 5 3 0 2 Z,ZK
Dovednosti v porodní asistenci 3 P 4 0 12 0 3 ZA
Farmakologie P 4 5 0 0 2 ZA Slíva
Historie porodnictví P 4 6 0 0 2 ZA
Konceptuální modely P 4 5 3 0 2 ZA Juhásová
Odborná praxe individuální 2/PA P 4 0 150 0 2 ZA
Odborná praxe 3/PA P 4 0 50 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech P 4 10 5 0 3 Z,ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 10 5 0 3 ZK Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 5 5 0 3 Z,ZK
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 P 4 10 0 0 3 ZA
Výživa a dietetika P 4 6 0 0 2 ZA Görnerová
Zdravotnická a sociální psychologie P 4 6 5 0 3 Z,ZK Černá
Dovednosti v porodní asistenci 4 P 5 0 12 0 3 ZK
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 12 0 0 2 ZA Cetlová
Odborná praxe 4/PA P 5 0 50 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče v neonatologii P 5 10 10 0 3 Z,ZK
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 4 5 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 5 5 0 2 ZA Zajícová Špinarová
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 P 5 6 6 0 3 ZK
Porodní asistentka v primární a komunitní péči P 5 5 5 0 2 ZA
Radiologie a nukleární medicína P 5 6 5 0 2 ZA Neubauer
Rehabilitace v porodní asistenci P 5 6 6 0 3 ZA
Veřejné zdravotnictví P 5 10 0 0 2 ZA Urban
Výchova k reprodukčnímu zdraví P 5 0 5 0 2 ZA
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 3 3 0 3 Z,ZK Lízalová
Embryologie P 6 6 0 0 3 ZA Báča
Genetika P 6 5 0 0 3 ZA Hořínová
Management ve zdravotnictví P 6 5 5 0 3 Z,ZK Dejmková
Odborná praxe 5/PA P 6 0 100 0 4 ZK
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky P 6 4 4 0 2 ZA
Základy balneologie P 6 6 0 0 2 ZA Hudáková
Základy ultrazvukové diagnostiky P 6 3 2 0 3 ZA
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 5 3 0 3 ZA

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá