doporučený studijní plán

Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 2 0 1 ZA Procházka
Matematika 1 / Mathematics 1 P 1 6 8 0 6 Z,ZK Gurka
Základy lineární algebry P 1 6 8 0 5 Z,ZK Gurka
Architektura počítačů P 2 4 8 0 4 ZA Bílek
Fyzika 1 / Physics 1 P 2 6 8 0 5 Z,ZK Prokop
Matematika 2 P 2 6 8 0 5 Z,ZK Gurka
Elektronika 1 P 3 8 4 0 4 Z,ZK Vondra
Numerické metody / Numerical Methods P 3 4 4 0 3 ZA Dvořáková
Statistika pro techniky P 3 4 4 0 4 Z,ZK Zámková
Dynamické systémy P 4 6 8 0 5 Z,ZK Pekař
Elektronika 2 P 4 4 8 0 4 Z,ZK Krejčí
Operační systémy P 4 0 12 0 4 Z,ZK Smrčka
Prostředky průmyslové automatizace P 4 0 12 0 5 Z,ZK Zezulka
Senzory a měření 1 / Sensors and Measurement 1 P 4 4 8 0 5 Z,ZK Krejčí
Základy efektivní komunikace a prezentace P 4 0 4 0 2 ZA Černá
Bezpečnost a ochrana dat PV 5 4 8 0 4 Z,ZK Přibyl
Odborná praxe P 5 0 0 0 20 ZA Jirsa
Semestrální projekt P 5 0 0 0 4 ZA Smrčka
Webové technologie 1 PV 5 0 12 0 4 ZA Smrčka
Zpracování signálu a obrazu P 5 0 12 0 5 Z,ZK Vondra
Multimediální a studiová technika P 6 0 12 0 4 ZA Bureš
Programování desktopových aplikací PV 6 0 12 0 4 ZA Musil
Projektový management P 6 0 12 0 4 Z,ZK Voráček
Seminář k bakalářské práci P 6 0 2 0 6 ZA Dostálová
Teorie řízení PV 6 4 8 0 4 Z,ZK Zezulka
Základy strojního inženýrství PV 6 8 4 0 4 Z,ZK Dvořák

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) předmětů a nejméně 12 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů. Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 5. semestr jeden PV předmět, 6. semestr dva PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe v prezenční formě zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Předmět praxe lze i uznat na základě doložených pracovních zkušeností, což je častým případem u studentů kombinované formy studia. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá