doporučený studijní plán

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Diplomový seminář I P 1 6 0 0 3 ZA Cetlová
Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení P 1 5 5 0 3 ZA Dvořáková
Kvalita a bezpečí v klinických postupech I P 1 10 0 0 3 ZA Pastucha
Kvalita a standardy v ošetřovatelské péči P 1 5 5 0 4 ZK Rezničenko
Marketing ve zdravotnických zařízeních P 1 5 5 0 3 ZA Růžičková
Odborná praxe I P 1 0 80 0 3 ZA Cetlová
Praxe založená na důkazech P 1 5 5 0 4 ZK Pokorná
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních I P 1 10 10 0 4 ZA Marx
Zdravotnická technika a metrologie P 1 10 5 0 3 ZA Mayer
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I P 2 5 5 0 3 ZA Pavelková
Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních P 2 12 0 0 3 ZA Rais
Diplomový seminář II P 2 6 0 0 3 ZK Cetlová
Ekonomika a financování zdravotnictví P 2 10 0 0 3 ZA Havlík
Etika ve zdravotnictví P 2 5 5 0 3 ZK Hudáková
Kvalita a bezpečí v klinických postupech II P 2 0 10 0 4 ZK Pastucha
Odborná praxe II P 2 0 80 0 3 ZA Cetlová
Odborná praxe - individuální P 2 0 120 0 3 ZA Cetlová
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních II P 2 10 10 0 4 ZK Marx
Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb P 2 5 5 0 3 ZA Pokorná
Zdravotní a sociální politika státu P 2 10 10 0 3 ZA
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II P 3 5 5 0 4 ZK Pavelková
Leadership a komunikace I P 3 10 10 0 3 ZA Filipčíková
Lidské zdroje a personalistika I P 3 10 10 0 3 ZA Pírková
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví I P 3 5 5 0 4 ZA Vlček
Odborná praxe III P 3 0 80 0 3 ZA Cetlová
Role manažera I P 3 10 10 0 4 ZA Cetlová
Statistika ve zdravotnictví P 3 5 10 0 3 ZA Pokorná
Zdravotnické právo I P 3 15 0 0 3 ZA Korečková
Leadership a komunikace II P 4 10 10 0 4 ZK Filipčíková
Lidské zdroje a personalistika II P 4 10 10 0 4 ZK Pírková
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II P 4 5 5 0 4 ZK Vlček
Odborná praxe IV P 4 0 80 0 4 ZK Cetlová
Role manažera II P 4 10 10 0 4 ZK Cetlová
Zdravotnické právo II P 4 10 0 0 4 ZK Korečková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá