doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Ryšková
Evropská ekonomická integrace P 1 6 4 0 3 Z,ZK Dvořák
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 4 3 0 4 Z,ZK Netolička
Management / Management P 1 8 6 0 6 Z,ZK Fiala
Marketing A / Marketing auf Deutsch / Marketing A P 1 8 3 0 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 1 pro CR / Mathematics 1 for TT P 1 6 8 0 5 ZA Gurka
Mikroekonomie / Microeconomics / Microeconomics P 1 8 4 0 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Brychtová
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Ryšková
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Cardová
Geografické a navigační systémy PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Smrčka
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Chalupa
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Makroekonomie / Macroeconomics / Macroeconomics P 2 8 4 0 5 Z,ZK Hedija
Marketing cestovního ruchu P 2 3 4 0 3 Z,ZK Šedivá Neckářová
Matematika 2 PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Drašarová
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Brychtová
Podniková ekonomika / Business Economics P 2 6 8 0 5 Z,ZK Jánský
Právo P 2 10 0 0 4 Z,ZK Prchalová
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Tomanová
Úvod do ICT P 2 3 4 0 4 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 0 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Ryšková
Aplikovaná statistika / Applied Statistics P 3 8 12 0 7 Z,ZK Zámková
Cestovní ruch 1 / Tourismus 1 P 3 6 8 0 6 Z,ZK Linderová
Finanční účetnictví pro cestovní ruch P 3 3 8 0 4 Z,ZK Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Cardová
Geografie cestovního ruchu 1 P 3 4 3 0 3 ZA Chalupa
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 3 8 0 4 Z,ZK Doležalová
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 0 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Tomanová
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 0 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 2 / Tourismus 2 P 4 6 8 0 6 Z,ZK Linderová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Cardová
Geografie cestovního ruchu 2 P 4 4 3 0 5 Z,ZK Chalupa
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Management ubytovacích zařízení P 4 6 0 0 5 Z,ZK Scholz
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 0 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Tomanová
Veřejné finance P 4 6 4 0 5 Z,ZK Nečadová
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 0 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Ryšková
Aplikovaná sociální psychologie P 5 3 8 0 4 Z,ZK Černá
Diplomový seminář P 5 1 0 0 2 ZA Linderová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Cardová
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu P 5 4 0 0 4 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Zažímalová
Management destinace P 5 6 4 0 5 Z,ZK Pachrová
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 0 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Tomanová
Trvale udržitelný cestovní ruch P 5 3 4 0 4 Z,ZK Pachrová
Praxe CR P 6 0 0 0 30 ZA Šimánková Hornová

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat min. 8 kreditů.
Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá