doporučený studijní plán

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk /ATP-u1 P 1 0 2 0 2 ZA Dostálová
Architektura počítačů P 1 4 8 0 4 ZA Bílek
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 3 0 1 ZA Procházka
Části a mechanismy strojů P 1 7 5 0 4 Z,ZK Kolman
Management jakosti výrobků a služeb P 1 6 4 0 4 Z,ZK Tyráček
Matematika 0 PV 1 0 14 0 2 ZA Dvořáková
Nauka o materiálech P 1 8 0 0 2 ZK Zárybnická
Optika a optické systémy P 1 6 0 0 2 ZK Prokop
Průmyslová logistika P 1 6 4 0 3 ZA Tyráček
Technická dokumentace a CAD P 1 3 6 0 4 ZA Dvořák
Výrobní technologie I P 1 6 4 0 3 ZA Kameník
Anglický jazyk /ATP-u2 P 2 0 2 0 2 ZA Dostálová
Matematika 1 / Mathematics 1 P 2 6 8 0 6 Z,ZK Gurka
Projektové řízení 1 / Project Management I P 2 4 6 0 3 ZA Kuncová
Výrobní technologie II P 2 8 3 0 4 Z,ZK Kameník
Základy konstruování / Fundamentals of Design P 2 4 6 0 3 ZA Dvořák
Základy lineární algebry P 2 6 8 0 5 Z,ZK Gurka
Základy programování v automatizaci P 2 4 8 0 4 KZ Jirsa
Anglický jazyk /ATP-u3 P 3 0 2 0 2 ZA Dostálová
Matematika 2 P 3 6 8 0 6 Z,ZK Gurka
Mechanika I P 3 8 8 0 5 Z,ZK Vilímek
Programování technických výpočtů P 3 2 6 0 3 KZ Šaclová
Projekt P 3 0 10 0 4 ZA Dvořák
Pružnost a pevnost P 3 8 8 0 5 Z,ZK Horák
Základy elektrotechniky P 3 6 4 3 4 Z,ZK Vondra
Základy PLC P 3 4 8 0 3 ZA Venkrbec
Anglický jazyk /ATP-u4 P 4 0 2 0 2 Z,ZK Dostálová
Dynamické systémy P 4 8 4 0 4 Z,ZK Pekař
Elektronika 1 P 4 6 5 3 5 Z,ZK Vondra
Mechanika II P 4 8 10 0 5 Z,ZK Vilímek
Prostředky průmyslové automatizace P 4 6 8 0 5 Z,ZK Dobrovolný
Pružnost a pevnost II P 4 8 8 0 5 Z,ZK Horák
Základy akademického psaní P 4 0 6 0 2 ZA Dostálová
Experiment v technické praxi PV 5 6 8 0 5 Z,ZK Kameník
Právo v technické praxi PV 5 0 6 0 2 ZA Prchalová
Psychologie PV 5 0 6 0 2 ZA Černá
Semestrální projekt P 5 0 14 0 6 ZA Kolman
Senzory a měření P 5 8 4 0 4 Z,ZK Krejčí
Statistika pro techniky PV 5 4 4 0 5 Z,ZK Zámková
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 P 5 8 4 0 4 KZ Zezulka
Základy mechatroniky P 5 8 8 0 5 Z,ZK Belda
Zpracování signálu a obrazu P 5 8 4 0 4 Z,ZK Vondra
Bakalářská práce P 6 0 12 0 6 ZA Kolman
Odborná praxe P 6 0 560 0 22 ZA Jirsa

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 7 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 3 kreditů z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy.

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá