Obecné informace
Publikováno: 14. 3. 2024 10:57
Autor: Ing. Pavlína Nová

Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava má status výzkumné organizace a své tvůrčí aktivity rozvíjí v oblastech základního i aplikovaného výzkumu. Akademičtí pracovníci školy řeší projekty Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky nebo Ministerstva průmyslu a obchodu. Externím organizacím poskytují odborné služby v rámci inovačních voucherů i smluvního výzkumu. Prostřednictvím řady centralizovaných rozvojových projektů spolupracuje VŠPJ s ostatními vysokými školami.

Úspěšně a v rostoucí míře publikují pracovníci školy výsledky své tvůrčí činnosti v časopisech s impakt faktorem, aktivně se účastní prestižních konferencí, vydávají odborné monografie a dosahují kvalitních aplikačních výstupů. Nejlepší práce vzniklé na VŠPJ jsou každoročně vyhodnocovány v soutěži Opus optimum. Vysoká obsahová i formální úroveň tvůrčích výstupů školy bývá pravidelně oceňována na domácím i mezinárodním fóru. Nové odborné záměry a pedagogické inovace jsou podporovány formou Interní grantové soutěže.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...