Přípravný kurz k přijímací zkoušce studijního oboru Všeobecná sestra (kombinované studium)

Základní informace:

Centrum celoživotního vzdělávání ve spolupráci s garantující Katedrou zdravotnických studií VŠPJ nabízí přípravný kurz pro uchazeče o studijní obor Všeobecná sestra (kombinované studium). Cílem kurzu je zvýšení úspěšnosti uchazeče u přijímací zkoušky.

E-PŘIHLÁŠKA DO KURZU

Obsah kurzu:

Kurz je koncipován jako teoretický celek. Seznamuje uchazeče se stavbou a funkcí lidského organismu.

Účastníci kurzu si zopakují topografickou orientaci na lidském těle, základy anatomie a fyziologie.

Témata probírané látky:

  1. Anatomie a fyziologie pohybové soustavy
  2. Anatomie a fyziologie dýchací soustavy
  3. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy
  4. Anatomie a fyziologie mužské pohlavní soustavy
  5. Anatomie a fyziologie ženské pohlavní soustavy
  6. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy
  7. Anatomie a fyziologie oběhové soustavy
  8. Anatomie a fyziologie kůže a žláz s vnitřní sekrecí
  9. Anatomie a fyziologie nervové soustavy
  10. Anatomie a fyziologie smyslových ústrojí

 

Rozsah kurzu: 10 hodin (2x 5 hodin)

Cena kurzu: 500 Kč

Termín kurzu: zpravidla měsíc před konáním přijímacích zkoušek

Místo: učebna ZDR 2 (výukové prostory VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava)

Lektor: Mgr. Petra Vršecká

 

Další podmínky: minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření kurzu 10

Způsob přihlášení: elektronicky (E-PŘIHLÁŠKA)

Termín pro podání přihlášek: bude upřesněno

Úhrada kurzovného: dle předpisu uvedeného v e-přihlášce.

Kontaktní osoba pro organizační a administrativní stránku kurzu:

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ, Mgr. Marie Marek, e-mail: marie.marek@vspj.cz, tel.: 567 141 144

Kontaktní osoba pro obsahovou a odbornou stránku kurzu:

Katedra zdravotnických studií, PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD., e-mail: vlasta.dvorakova.@vspj.cz, tel.: 567 141 228

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá