Zájemci o studium ze států mimo Českou a Slovenskou republiku

Informace o přijímacím řízení a žádosti o víza UA (rozbalte a spusťte soubor VSPJ_Guide_UA uvnitř)

Doložení znalosti českého jazyka

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

  • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

NEBO

  • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
    • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů)
    • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Bez doložení znalosti českého jazyka způsobem příslušným pro jednotlivé studijní obory nemůže být uchazeč o studium zapsán ke studiu.

Vzorový test z minulých let zaměřený na gramatiku s použitím obecné slovní zásoby

Termíny konání zkoušky z českého jazyka bakalářské studijní programy

pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021 (termín bude upřesněn v pozvánce po uzavírce 1. kola)

pro 2. kolo přijímacího řízení - 4. 8. 2021

pro 3. kolo přijímacího řízení - 2. 9. 2021

Termíny konání zkoušky z českého jazyka navazující magisterské studijní programy

pro 1. kolo přijímacího řízení - 8. 7. 2021  

pro 2. kolo přijímacího řízení - 4. 8. 2021

pro 3. kolo přijímacího řízení - 15. 9. 2021

Pracoviště na podporu integrace cizinců

V Kraji Vysočina můžete využít také služeb Pracoviště na podporu integrace cizinců, které nabízí sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, tlumočení, internetové pracoviště a knihovnu a vzdělávací akce. Více informací naleznete na letáčku nebo na webových stránkách Pracoviště na podporu integrace cizinců.

Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání

Problematikou uznávání rovnocennosti a uznávání platnosti zahraničních vysvědčení (nostrifikace) se zabývají krajské úřady. Podrobný proces a potřebné doklady, které je k nostrifikaci nutné doložit, naleznete na stránkách Kraje Vysočina.

Na Krajském úřadě Kraje Vysočina řeší tuto problematiku oddělení právní a krajského živnostenského úřadu.

Kontakt:

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá