Zájemci o studium ze států mimo Českou a Slovenskou republiku

Informace o přijímacím řízení a žádosti o víza UA (rozbalte a spusťte soubor VSPJ_Guide_UA uvnitř)

Doložení znalosti českého jazyka

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

  • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

NEBO

  • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava
    • ústní pohovor u přijímací zkoušky (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta
    • pro studijní programy Cestoní ruch a Finance a řízení také prokázání schopnosti písemné komunikace v českém jazyce 

Bez doložení znalosti českého jazyka způsobem příslušným pro jednotlivé studijní obory/programy nemůže být uchazeč o studium přijat ke studiu.

Vzorový test z minulých let zaměřený na gramatiku s použitím obecné slovní zásoby

Termíny konání zkoušky z českého jazyka bakalářské i navazující magisterské studijní obory/programy

pro 1. kolo přijímacího řízení – 31. 5. 2022 až 2. 6. 2022 (termín bude upřesněn v pozvánce po uzavírce 1. kola)

pro 2. kolo přijímacího řízení – 3. 8. 2022 až 4. 8. 2022 (termín bude upřesněn v pozvánce po uzavírce 2. kola)

pro 3. kolo přijímacího řízení – 7. 9. 2022

Pracoviště na podporu integrace cizinců

V Kraji Vysočina můžete využít také služeb Pracoviště na podporu integrace cizinců, které nabízí sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, tlumočení, internetové pracoviště a knihovnu a vzdělávací akce. Více informací naleznete na letáčku nebo na webových stránkách Pracoviště na podporu integrace cizinců.

Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání

Problematikou uznávání rovnocennosti a uznávání platnosti zahraničních vysvědčení (nostrifikace) se zabývají krajské úřady. Podrobný proces a potřebné doklady, které je k nostrifikaci nutné doložit, naleznete na stránkách Kraje Vysočina.

Na Krajském úřadě Kraje Vysočina řeší tuto problematiku oddělení právní a krajského živnostenského úřadu.

Kontakt:

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá