Termíny

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky  do 12. 10. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 12. 10. 2023
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 12. 10. 2023 
Termín dodání dokladu o odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka (bakalářský/magisterský stupeň vzdělání) - Diplom a Diploma Supplement příslušným ustanovením o získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění  do 12. 10. 2023

Termín konání přijímací zkoušky

18. 10. 2023

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024 je stanoven na 20. října 2023. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá