Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – navazující magisterský program Sociální práce v péči o duševní zdraví

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:

 • dosažení bakalářského nebo magisterského stupně vzdělání opravňujícího k výkonu povolání sociálního pracovníka (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění), 
 • způsobilost ke studiu:
  • doložená motivačním dopisem (v rozsahu 1-2 normostrany A4) obsahující zdůvodnění zájmu studovat v programu Sociální práce v péči o duševní zdraví na Vysoké škole polytechnické Jihlava (max. 20 bodů),
  • ústní pohovor k praxi v oboru (max. 10 bodů),
  • ústní pohovor k posouzení přehledu uchazeče/uchazečky o aktuálnímu stavu péče o duševní zdraví v České republice (max. 20 bodů).
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE.

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete ZDE. Zkouška z českého jazyka proběhne v rámci zkoušky způsobilosti ke studiu.

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Bakalářský/magisterský diplom a Diploma Supplement s příslušným ustanovením o získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT) - jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan, nebudou akceptovány
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Bakalářský/magisterský diplom a Diploma Supplement musí být dodán do 12. 10. 2023 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč pozván k ústnímu pohovoru).
 • Způsobilost/motivační dopis (včetně všech požadovaných náležitostí) je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - prostý scan bude akceptován, zároveň je možné originál dodat v listinné podobě na studijní oddělení
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení
 • Motivační dopis musí být dodán dle termínů jednotlivých kol přijímacího řízení AR 2023/2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč pozván k ústnímu pohovoru).

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo na e-mailu studijni@vspj.cz.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá