Termíny

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky  do 10. 5. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 10. 5. 2023
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 10. 5. 2023 
Termín dodání dokladu o dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (Bc.) do 15. 9. 2023

2. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky  do 19. 7. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 19. 7. 2023
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 19. 7. 2023
Termín dodání dokladu o dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (Bc.) do 15. 9. 2023

3. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky  do 23. 8. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 23. 8. 2023
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 23. 8. 2023 
Termín dodání dokladu o dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (Bc.) do 15. 9. 2023

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024 je stanoven na 17. září 2023. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá