Termíny

Důležité termíny

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

 
1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 22. 6. 2021
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 8. 7. 2021 a 9. 7. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 8. 7. 2021, 9. 7. 2021 a 10. 7. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

2. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek do 21. 7. 2021
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 4. 8. 2021 a 5. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 4. 8. 2021, 5. 8. 2021 a 7. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

3. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek do 31. 8. 2021
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 15. 9. 2021 a 16. 9. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 15. 9. 2021, 16. 9. 2021 a 18. 9. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá