Termíny

Důležité termíny

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

 
1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 22. 6. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650,- Kč do 22. 6. 2021
Termín nepovinné konzultace k přijímací zkoušce 7. 7. 2021 (18:00 - 19:00 hodin)
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 8. 7. 2021 a 9. 7. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 8. 7. 2021, 9. 7. 2021 a 10. 7. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

2. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 7. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650,- Kč do 21. 7. 2021
Termín nepovinné konzultace k přijímací zkoušce 28. 7. 2021 (18:00 - 19:00 hodin)
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 4. 8. 2021 a 5. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 4. 8. 2021, 5. 8. 2021 a 7. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

3. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 31. 8. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650,- Kč do 31. 8. 2021
Termín nepovinné konzultace k přijímací zkoušce 7. 9. 2021 (18:00 - 19:00 hodin)
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 15. 9. 2021 a 16. 9. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 15. 9. 2021, 16. 9. 2021 a 18. 9. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá