Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

CO VÁS ČEKÁ?

 • Automatizované řízení procesů, mechatronických systémů a robotiky
 • Návrh a vývoj systémů průmyslové automatizace pro Průmysl 4.0
 • Návrh optimalizace, programování a realizace počítačových sítí
 • Dimenzování soustav těles a vlastností tekutin a termomechaniky
 • Návrh a realizace výpočtů pomocí metod konečných prvků

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

12 týdnů

PRŮMĚRNÁ MZDA

DLE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU

58 567 Kč

TITUL

PO ÚPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ STUDIA ZÍSKÁŠ AKADEMICKÝ TITUL

Ing.

ERASMUS+

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené magisterské vzdělání v oblasti strojírenství, elektrotechniky, automatizace řízení a elektronicky řízených mechanických systémů, a to zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů, jako jsou mechanika těles a soustav, mechanika tekutin a termomechanika, mechatronické systémy a robotika, aplikované metody konečných prvků, základy automatizace a Průmyslu 4.0, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Aktuálně není otevřené žádné kolo přijímacího řízení.


Laboratoře a učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry technických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 – navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

 • dosažení bakalářského titulu Bc. na vysoké škole (úspěšně složená státní závěrečná zkouška na vysoké škole)
 • způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (odpovídající znalosti z oborů strojírenství a elektrotechnika v rozsahu, který odpovídá bakalářskému stupni studia technického směru) bude ověřena
  • písemným testem z oblasti matematiky, mechaniky tuhých a poddajných těles, průmyslové automatizace a základů elektrotechniky (max. 50 bodů)
  • ústním pohovorem – ověření znalostí z oblasti strojírenství a elektrotechniky a motivace uchazeče (max.  50 bodů), absolventi Bc. studijního programu technického směru se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku, kteří složili státní závěrečnou zkoušku s výsledným průměrným hodnocením do 2,0, mohou získat na základě doloženého sylabu bodové zvýhodnění do maximální výše 25 bodů, které se připočítává k výsledkům ústního pohovoru

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 naleznete ZDE.

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Sylabus (dodatek diplomu) pro bodové zvýhodnění je možné doložit při ústním pohovoru.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných v prezenční formě studia činil celkem 25 a v kombinované formě studia činil celkem 30.

Cizí státní příslušníci:

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

 • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

NEBO

 • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
  • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů)
  • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete ZDE.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Důležité termíny

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

 
1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 22. 6. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650,- Kč do 22. 6. 2021
Termín nepovinné konzultace k přijímací zkoušce 7. 7. 2021 (18:00 - 19:00 hodin)
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 8. 7. 2021 a 9. 7. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 8. 7. 2021, 9. 7. 2021 a 10. 7. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

2. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 7. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650,- Kč do 21. 7. 2021
Termín nepovinné konzultace k přijímací zkoušce 28. 7. 2021 (18:00 - 19:00 hodin)
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 4. 8. 2021 a 5. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 4. 8. 2021, 5. 8. 2021 a 7. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

3. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 31. 8. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650,- Kč do 31. 8. 2021
Termín nepovinné konzultace k přijímací zkoušce 7. 9. 2021 (18:00 - 19:00 hodin)
Termín konání přijímací zkoušky (prezenční forma studia) 15. 9. 2021 a 16. 9. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín konání přijímací zkoušky (kombinovaná forma studia) 15. 9. 2021, 16. 9. 2021 a 18. 9. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Dodání ověřené kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání (Bc.)  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

Recenze absolventů

Recenze absolventů intenzivně připravujeme.
Děkujeme za pochopení

Proč zvolit VŠPJ ?

Vše pod jednou střechou

Budova VŠPJ v centru Jihlavy nabízí studentům jedinečné zázemí, ve kterém naleznou vše, co potřebují, pod jednou střechou – od učeben a pracoven vyučujících přes odborné laboratoře a knihovnu až po menzu či studijní oddělení. Stavba v sobě jedinečným způsobem spojuje historii s nejmodernější architekturou. Původní část budovy, ve které najdeme i historickou aulu, pochází z roku 1905. V těsné blízkosti se nachází moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní virtuální továrnou, které je s původní částí spojené nově vytvořenou chodbou.Každodenní kontakt s moderními technologiemi

V průběhu studia na VŠPJ budete mít příležitost si osahat ty nejmodernější technologie. V suterénu nového výukového centra se nachází unikátní virtuální továrna simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce. Nechybí v ní robotizované výrobní linky či zmenšeniny automatizovaných továrních zařízení od obráběcích strojů až po unikátní přístroj na balení hotových výrobků. Jedinečná možnost každodenního kontaktu s vyspělou technikou se vám naskytne i v dalších laboratořích a pracovištích katedry technických studií, které disponují například 3D tiskárnami, drony nebo špičkovou audiovizuální technikou.

Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Studenti navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v průběhu studia absolvují 12 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky budou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí diplomových prací. V kombinované formě studia vám praxi v oboru uznáme v plném rozsahu.

Možnost účasti na zajímavých projektech

Své znalosti, dovednosti i kreativitu mohou studenti uplatnit v rámci různých zajímavých projektů, jako je například XR-Buggy – studentský projekt, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla.

Bugina

Tvorba rozvrhu na míru

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádami a volnočasovými aktivitami. Pokud se rozhodnete pro studium v kombinované formě, můžete počítat s výukou pouze o sobotách.

Osobní, individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra, kteří se mimo jiné věnují i studentům se specifickými potřebami.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Odkud Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že pokud nepřekročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, studujete bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta a karta ISIC Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Na VŠPJ naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit celou zkoušku nanečisto. Mezinárodně platný jazykový certifikát můžete získat přímo ve škole.


Dovednosti absolventa

35 % Automatizace, mechatronika a robotika
20 % Mechanika těles a soustav
15 % Projekty a týmová spolupráce
10 % Základy informatiky
20 % Ostatní

Šance na přijetí

Počet přijatých za ak. rok 2021/2022:

15/20

(75 %)


Výsledky přijímaček

Garant programu

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz