Termíny

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 11. 5. 2022
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení 650 Kč do 11. 5. 2022
Termín dodání potvrzení o praxi (kombinovaná forma) do 11. 5. 2022
Termín konání přijímací zkoušky 31. 5. 2022 až 2. 6. 2022 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  do 11. 5. 2022
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikačního osvědčení do 15. 9. 2022
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

2. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 20. 7. 2022
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení 650 Kč do 20. 7. 2022
Termín dodání potvrzení o praxi (kombinovaná forma) do 20. 7. 2022
Termín konání přijímací zkoušky 3. 8. 2022 a 4. 8. 2022 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  do 20. 7. 2022
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikačního osvědčení do 15. 9. 2022
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

3. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 24. 8. 2022
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení 650 Kč do 24. 8. 2022
Termín dodání potvrzení o praxi (kombinovaná forma) do 24. 8. 2022
Termín konání přijímací zkoušky 7. 9. 2022
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti do 24. 8. 2022
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikačního osvědčení do 15. 9. 2022 
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá