Termíny

Důležité termíny

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 12. 5. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 12. 5. 2021
Termín dodání potvrzení o praxi (kombinovaná forma) do 12. 5. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

2. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 7. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 21. 7. 2021
Termín dodání potvrzení o praxi (kombinovaná forma) do 21. 7. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 4. 8. 2021 a 5. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

3. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 19. 8. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 19. 8. 2021
Termín dodání potvrzení o praxi (kombinovaná forma) do 19. 8. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 2. 9. 2021
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá