Termíny

Důležité termíny  k přihláškám a přijímacímu řízení

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

1. kolo
Termín podávání přihlášek do 11. 5. 2022
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení 650 Kč do 11. 5. 2022 
Termín konání přijímací zkoušky 31. 5. 2022 až 2. 6. 2022 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti  do 11. 5. 2022
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikačního osvědčení do 15. 9. 2022
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

2. kolo

Termín podávání přihlášek do 20. 7. 2022
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení 650 Kč do 20. 7. 2022
Termín konání přijímací zkoušky 3. 8. 2022 a 4. 8. 2022 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti  do 20. 7. 2022
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikačního osvědčení do 15. 9. 2022
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

3. kolo

Termín podávání přihlášek do 24. 8. 2022
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení 650 Kč do 24. 8. 2022 
Termín konání přijímací zkoušky 7. 9. 2022
Termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti  do 24. 8. 2022
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikačního osvědčení do 15. 9. 2022
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá