CO VÁS ČEKÁ ?

 • Získávaní manažerských znalostí
 • Management hotelů a restaurací
 • Management cestovních kanceláří
 • Destinační management a tvorba produktů cestovního ruchu
 • Projektový management
 • Marketingové znalosti
 • Práce s informačními systémy
 • Mezinárodní spolupráce
 • Cestování a výuka v terénu
 • Praktické zkušenosti

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

14 týdnů

STIPENDIA

33% studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

5 833 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100%


Studijní program Cestovní ruch Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Budete připraveni k řešení standardních oborových situací na střední úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání v cestovním ruchu (cestovních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení, informačních center atd.) i ve veřejné správě. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi (celkem 14 týdnů). Již během studia tedy získáte cennou zkušenost, která může obohatit Váš životopis.Znalosti, dovednosti a obecné kompetence:
 • plánovat operativní a taktické činnosti v hotelovém provozu, cestovní kanceláři včetně kalkulace produktů,
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace, navrhnout možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace,
 • posoudit a analyzovat dopady ekonomické situace na podnik,
 • vypracovat plán marketingového průzkumu a realizovat ho,
 • vypracovat podnikatelský záměr,
 • aplikovat základní nástroje řízení lidských zdrojů,
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce,
 • základní matematicko-statistické analýzy,
 • aktivně používat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Aktuálně není otevřené žádné kolo přijímacího řízení.


Expedice

Více fotografií z expedicí naleznete webu katedry cestovního ruchu

Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 - Cestovní ruch

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícími odkazy: Cestovní ruch - prezenční forma studiaCestovní ruch - kombinovaná forma studia

Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka, avšak dne 11. 5. 2020 byla rozhodnutím rektora č. RR 14/2020 změněna forma zkoušky z českého jazyka z prezenční formy na formu distanční. 

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

UPOZORNĚNÍ: maximální počet zapsaných studentů ve studijním programu může činit 400. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum provedení zápisu ke studiu a v případě stejného dne zápisu datum provedení úhrady přihlášky.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení nebo nerozhodne rektor o zrušení 2. nebo 3. doplňkového kola přijímacího řízení.

Uzávěrka přihlášek

prezenční studium kombinované studium
1. kolo
přihlášky podávejte do  11. 5. 2020 11. 5. 2020
zápis do studia 22. - 25. 6. 2020 22. - 25. 6. 2020

2. kolo

přihlášky podávejte do  21. 7. 2020 21. 7. 2020
zápis do studia 28. - 29. 7. 2020 28. - 29. 7. 2020

3. kolo

přihlášky podávejte do  18. 8. 2020 18. 8. 2020
zápis do studia 31. 8. 2020 31. 8. 2020

Pro akademický rok 2020/2021 se do tohoto oboru nekonají přijímací zkoušky.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia nebo ve studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia i u kombinované formy je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 14 týdnů). O uznání Vaší dosavadní praxe se informujte u garanta praxe katedry cestovního ruchu.

A ještě ke státním maturitám a maturitním vysvědčením

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole. V souladu se Zákonem č. 188/2020 Sb. je uchazeč, který nemůže předložit maturitní vysvědčení, přijat ke studiu podmínečně. Tento doklad lze předložit nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, po uplynutí této lhůty pozbude přijetí ke studiu platnost.

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení ?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete na adrese: https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/cestovni-ruch/vysledky-prijimaciho-rizeni

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.


Recenze absolventů

2018

Ester Lachmanová

Nejraději vzpomínám na palačinkové pondělky na koleji! Ale teď vážně - často mě překvapí, co všechno mi studium na VŠPJ dalo. Ráda vzpomínám na čas strávený právě na této škole. V současné době pracuji jako lektorka environmentální výchovy. Ano zdá se to být úplně mimo obor, ale nevěřili byste, kolik má cestovní ruch a ekologie společného :). Často připadám jako animátor - jen je k tomu ještě přidán ten vzdělávací aspekt.

2018

Michaela

Studentská léta v Jihlavě budou pro mě vždy těmi nejhezčími. Jak již bylo zmíněno v příspěvcích - atmosféra byla rodinná, přístup profesorů i prostředí univerzity hodnotím kladně. Největší plus vidím v možnosti vycestovat v rámci praxe do zahraničí. Semestrální praxi jsem strávila se spolužačkou ve Španělsku a nebylo lepšího rozhodnutí, které jsem mohla udělat. :) Kdyby se otevřelo magisterské studium, neváhám :)

2019

Lenka Vlková

Studium na VŠPJ nebylo má první volba po maturitě, ale po jeho absolvování bych za nic jiného neměnila. Nejprve jsem si myslela, že studium bude lehké, ale za nedlouho jsem zjistila, že tak lehce diplom nezískám. Na VŠPJ jsem potkala spoustu skvělých lidí, se kterými jsme zažili nezapomenutelné praxe :D Celá škola mi připomíná jednu velkou rodinu, na kterou budu vzpomínat v dobrém a jsem ráda, že mě nakonec přijali.

2014

Hana

Na období studia na VŠPJ velmi ráda a často vzpomínám. Byly to krásné roky, které mi daly nejen spoustu zkušeností, ale i přátel na celý život. Ještě dnes pořádně nechápeme, jak se nám mohlo podařit celou školu dodělat. :) Velké díky patří všem učitelům, kteří byli často přísní, nekompromisní, ale vždy ochotní nabídnout pomocnou ruku. Bez Vás bychom to nedokázali!

2015

Zdeňka Nováková

Studium mi přineslo plno poznatků, přátel, nových zkušeností, cestování, praxi a také zážitky. Někdy není potřeba uspět na poprvé, i druhý pokus se počítá a život jde dál a nikdo se neptá, na kolikátý pokus jste udělali přijímačky nebo státnice, hlavní je školu udělat úspěšně a být na sebe hrdý.

2008

Petr

Velmi rád bych poděkoval VŠPJ především za lidský přístup jednotlivých akademických pracovníků a jedinečnou nabídku praxí nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Studium na VŠPJ mi poskytlo dobrý základ pro praxi a navazující studium. Na roky strávené na VŠPJ rád vzpomínám. Zkušenosti v oblasti hotelnictví jsem získával v hotelech a restauracích v České republice, Řecku a USA. Od roku 2011 působím jako akademický pracovník na Katedře cestovního ruchu Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

2008

Richard

Škola mi pomohla získat potřebnou praxi, nezbytně nutnou pro uplatnění v cestovním ruchu. Tolik praxe se mi na jiné škole cestovního ruchu nedostalo. Moje kariéra začala v cestovní kanceláři East Sea Travel, kde jsem působil jako prodejce zájezdů do JV Asie (Vietnam, Kambodža, Laos a Thajsko) a provizní prodejce. Poté následovala pozice asistenta produkt manažera v EXIM tours, kde do dneška pracuje rovněž absolventka VŠPJ Martina Chvátalová. Ve společnosti MagicWare zabývající se vývojem a prodejem rezervačního systému is>tour jsem vykonával funkci obchodního zástupce. Nejvíce času jsem strávil ve společnosti DATA AUTOTRANS s.r.o. a CA BEST TOUR Praha s.r.o. (sesterské společnosti), kde jsem měl na starost jako obchodní konzultant prodej dopravy, exkurzí po Praze a ČR, okružních jízd HOP ON – HOP OFF Prahou a prohlídek Návštěvnického centra pivovaru Staropramen. Nyní pracuji jako obchodní zástupce ve společnosti Letuška.cz, která patří pod společnost ASIANA, spol. s r.o.

2008

Martina

Jsem zaměstnána na pozici Marketing Specialist v mediální agentuře Dehner media, s.r.o. Momentálně však zastávám důležitější post, post maminky na rodičovské dovolené. Mé předchozí studium cestovního ruchu bylo spíše ve znamení obecně získaných informací bez specifického cíle. Vysoká škola polytechnická mne již navedla na reálnou profesní cestu, kterou se budu ubírat. Mým průvodcem byl úžasný RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., kterému tímto moc děkuji. Doba strávená na vysoké škole mne zároveň obohatila o výjimečné kamarády, se kterými jsme i nadále v kontaktu a rádi na školní léta vzpomínáme.

2014

Studium na VŠPJ doporučuji, škola pořádá spoustu zajímavých akcí a možností jak si studium zpestřit. Velký důraz je kladen na praxi. Oproti jiným školám jsou zde praxe povinné a mohou Vám být velmi nápomocné při vašem dalším pracovním rozvoji. Záleží jen na Vás, jak své studium uchopíte a kolik nabízejících se možností využijete

2014

Jednoznačně musím vyzdvihnout profesionální přístup mezinárodního oddělení, díky němuž jsem vyjel do Finska, Dánska a Belgie. Lidé, kteří pracují na tomto oddělení zkrátka vědí, co dělají a jsou na správném místě. Co se týče výuky ekonomických předmětů, konkrétně předmětů Finanční účetnictví, DPH a Daňová evidence, tak jsem byl také maximálně spokojen. Vyučující těchto předmětů měli sami účetní firmy. Tyto předměty byly prakticky zaměřeny na reálné použití účetních metod v praxi. Po ukončení mého studia jsem byl přijat na magisterské stadium oboru Strategické podnikání na dánské univerzitě “University of Southern Denmark” na kampusu ve městě Kolding. V současné době pracuji jako marketingový specialista pro neziskovou organizaci “One World Institute“ v Norsku. Díky poznatkům z mých zahraničích pobytů během mého studia na VŠPJ jsem byl dostatečně jazykově vybaven na to, abych mohl studovat magisterské studium v anglickém jazyce. Díky tomu vlastně i dnes pracuji v Norsku. Díky VŠPJ a mým zahraničním pobytům mám certifikát CAE z angličtiny na úrovni C1 a mohu tety pracovat v jakékoliv mezinárodní organizaci.

2015

Co mi studium na VŠPJ dalo - rozhodně dobrou přípravu na vykonávání budoucího povolání, rozvinutí komunikačních a organizačních schopností, chuť pracovat a i dále studovat, ale hlavně skvělou partu kamarádů z celé republiky. Nadále studuji na Masarykově univerzitě Regionální rozvoj a správu a pracuji jako průvodce ve sdružení VOC.

2015

Poznala jsem spoustu nových lidí, získala zkušenosti nejen z profesního hlediska, ale i v soukromém životě. Naučila se hospodařit s penězi a již během studia jsem začala pracovat v cestovní kanceláři.

2015

Před začátkem studia se mi VŠPJ dle "recenzí" jiných moc nepozdávala. Říkalo se, jak je to tam jednoduché, jak vezmou každého apod. Když se na to podívám s odstupem času a také když mám srovnání s navazujícím magisterským studium, tak musím VŠPJ hodnotit velice dobře. Ať se to týká kvality vyučujících, používaných metod, dostupných studijních materiálů apod. Myslím si, že po absolvování VŠPJ je člověk velice dobře připraven na budoucí povolání - i co se týká praxí. Rozhodně tam člověk nedostane nic zadarmo a musí se studiu věnovat.

2015

Praxe pro mě byly přínosem, byla to skvělá zkušenost v daném oboru. Nejraději vzpomínám na ostatní studenty, škola mi dala přátele na celý život. Pracuji v oboru logistiky a zabývám se náborem a řízením lidí, plánovaním akcí a čerpám z toho, že škola mi dala sebejistotu a umění komunikovat.

2016

Mám praktické i teoretické zkušenosti v cestovním ruchu a díky terénním praxím jsem se podívala na krásná místa jako je Řím, Florencie a Tivoli nebo Švýcarsko. Praxe byly poučné a zábavné. Dále oceňuji zkušenosti z praxe v zahraničí, díky které jsem si zlepšila znalost angličtiny. Ráda vzpomínám na různé akce s přáteli, které jsme v Jihlavě podnikali. Poznala jsem spoustu skvělých lidí včetně velmi přátelských vyučujících. Myslím, že jsem dobře připravena na budoucí povolání.

2016

VŠPJ mě naučila jisté samostatnosti, nespoléhat se na ostatní. Ráda vzpomínám na učitele, jejichž zapálení pro věc bylo bezkonkurenční. Praxe pro mě byla velmi užitečná, čerpala jsem z ní zkušenosti i během učení se na státnice, případně i na zkoušky. Po státnicích jsem se dostala na MUNI v Brně a to hned na dva obory - podniková ekonomika a management a humanitní environmentalistika, z nich jsem si nakonec vybrala podnikovou ekonomiku. V rámci dalšího pracovního uplatnění využívám především získané komunikační dovednosti a znalost yield managementu při rezervacích. V současné době se také vzdělávám v oblasti letectví a pracuji na letišti v Brně na informačním a rezervačním centru.

2016

Na VŠPJ jsem získala mnoho odborných znalostí, které v životě uplatním a díky praxi mnoho užitečných kontaktů. Na škole se mi líbila možnost zúčastnit se různých sportovních aktivit a kurzů. Nyní pokračuji v navazujícím studiu na VŠE a pracuji na recepci hotelu a v turistickém informačním centru.

2016

Získal jsem bohaté zkušenosti z workshopů ze zahraničí. Nejvíce oceňuji skvělou spolupráci s vyučujícími na projektu Výzkum, vývoj, Vysočina a především uvědomění si vlastní seberealizace. Pracuji jako noční manager v hotelu, kde využívám informace a zkušenosti, které jsem získal v předmětu Hospitality management.

2016

Přiznám se, že ke studiu na této škole jsem se dostal na poslední chvíli, šel jsem zde spíše proto, abych studoval vysokou školu a nemusel jít na rok pracovat, než kvůli cestovnímu ruchu, bral jsem to tak, že to zkusím, a když tak se připravím na jinou školu. Už po prvním semestru jsem ovšem byl odhodlaný školu dokončit, nadchla mě, skvělí lidé jak mezi studenty, tak mezi akademickými pracovníky. Nejlepší na celém studiu byly jednoznačně terénní praxe. Více týdenní praxe považuji také za velmi přínosné, člověk většinou dělá na nižších pozicích v oblasti cestovního ruchu, ale abychom jednou byli úspěšní odborníci z oboru, musíme si projít celým pracovním koloběhem od základu, nikdo nespadne rovnou do ředitelského křesla a jestli ano, pak mu to bez praxe je k ničemu. Mám-li to shrnout, školu bych doporučil a šel na ní znovu. Po absolvování studia na VŠPJ pokračuji v navazujícím studiu cestovního ruchu na VŠE v Praze. Mohu říci, že škola dokázala bezpečně připravit na přijímací zkoušky. Jsem zatím na začátku studia na VŠE a poznatky získané na škole využívám na brigádách při studiu, které si hledám záměrně v oboru.

2016

Studium na VŠPJ mi dalo mnoho zkušeností především díky praxím, které jsem absolvovala. Je to určitě velká výhoda, člověk se pak po škole lépe a rychleji zařadí do "pracovního procesu". Také oceňuji širokou nabídku kurzů a sportů, které škola nabízí. Po škole jsem začala pracovat jako marketingová specialistka v jedné z nejlepších IT firem v ČR. Do budoucna bych ráda dálkově ve studiu marketingu pokračovala.

2016

Studium na VŠPJ hodnotím velmi pozitivně. Malá škola s velmi osobitým přístupem ke studentům, nabízí možnost získat kvalitní vzdělání a také praxi v oboru, celou řadu nových zkušeností a možností jako je například Erasmus, International Business Week a mnoho dalších jako jsou různé vzdělávací semináře, přednášky či kurzy pořádané na různá témata. Studium se netýká pouze teoretické stránky, ale také praktické části, což studentům dle mého názoru zajišťuje snadnější nástup do profesního života. Na školu a zážitky spojené s ní vzpomínám velmi ráda!! V případě kdybych se měla rozhodovat znova, zvolila bych opět tuto školu. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultu mezinárodních vztahů obor cestovní ruch. Své získané poznatky se snažím i nadále rozšiřovat.

2016

Na studium na VŠPJ velmi ráda vzpomínám. Studium mě bavilo, je zde spousta velmi zajímavých a kvalitních učitelů, kteří jsou lidmi na svém místě. Ne vždy bylo studium procházkou "růžovým sadem", ale po každé splněné zkoušce přišla satisfakce v podobě dobrého a úspěšného pocitu ze sebe sama. VŠPJ na mne působí přátelsky, v některých případech až rodinně, možná je to velikostí školy, ale určitě také jejími zaměstnanci. Dále ráda vzpomínám na proběhlé praxe v zahraničí, které byly vždy velkým zážitkem a určitě i přínosem pro budoucí zaměstnání. V současné době studuji kombinovaně na UTB ve Zlíně ekonomiku v podnikání se specializací na CR a současně působím jako asistentka studijního oddělení na Univerzitě aplikovaného managementu v Brně.

2017

Jsem ráda, že jsem absolvovala během studia praxi, kterou považuji za velmi užitečnou. V současné době studuji navazující magisterské studium na VŠE v Praze obor Cestovní ruch.

2017

Získala jsem široké znalosti nejen z cestovního ruchu, ale i z oblasti ekonomiky, bez problémů jsem byla přijata na navazující magisterské studium ekonomického směru na VUT v Brně. Povinné praxe mi daly dostatek zkušeností pro nový začátek v zaměstnání.

2017

Erasmus, business week, sportovní akce a turnaje - nejlepší co na škole je. Pracuji jako delegátka na Sicílii a odborné znalosti získané při studiu využívám každý den.

2017

Studium na VŠPJ mi dalo odlišný pohled na cestovní ruch. Poznala jsem spoustu nových kamarádu, skvělých vyučujících, navštívila v rámci studia několik evropských zemí, seznámila se zahraničními studenty. Jako největší plus beru osobní přístup, velké množství praxe a odbornost vyučujících. Ve studiu pokračuji na Mendelově univerzitě, obor regionální rozvoj. Poznatky, které jsem získala studiem, využívám při své práci na recepci hotelu. Škola mě opravdu maximálně připravila, jak v rámci rezervačních systémů, tak zákonů, které denně využívám při styku se zákazníky.

2017

Povinné praxe během studia jsem měla již na střední škole, takže to pro mě nebylo nic nového, ale oceňuji celosemestrální praxi, která je dostatečně dlouhá na to, aby se tam student něco naučil. Líbilo se mi velké množství dobrovolných přednášek, kurzů a jiných aktivit, kterým se student může věnovat. Díky těmto možnostem jsem se, v rámci IBW, podívala do Finska a zúčastnila se Expedice Cuba 2015. Z obojího mám zážitky na celý život a ráda na to vzpomínám. Studium na VŠPJ nebylo jednoduché, stálo to hodně úsilí, učení a nervů, ale o to víc mám pocit, že jsem získala diplom zaslouženě.

2017

Co se informací a kvality studia týče, hlavní předměty našeho studijního programu jsou na kvalitní a reprezentativní úrovni. Rád bych vyzdvihl předmět Aplikovaná statistika. VŠPJ je malá "rodinná" škola, za což jsem byl během všech těch let opravdu rád, protože jsem si díky tomu našel stálé kamarády a i vztah s profesory byl mnohdy více osobní než na větších školách. Věc, za kterou jsem asi nejvíce rád a moc si této příležitosti vážím, byl program Erasmus+. Celkově jsem si ty 4 roky užil i navzdory stresu z výuky a zkoušek. V současné době podnikám v obchodním odvětví a oboru a pokračuji v Brně na prezenčním studiu Ekonomika a management

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem zvolit předměty, které budou studovat ze svého studijního planu a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádou nebo dojíždět do školy např. jen 4 dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Uprostřed republiky

Dobrá dostupnost je pro nás samozřejmostí - škola sídlí přímo u autobusového nádraží, navíc má Jihlava přímé spojení z Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždení autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 46 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 37 Kč

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 15 let svojí existence, v životě studenta se jedná o pubertu a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky. Většina informací je dostupná online, máme vlastní inforační systém, ale i naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny a rádi se o svoje poznatky podělí se studenty.

Praxe

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia a je velkou konkurenční výhodou našich absolventů. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Máme širokou nabídku zahraničních programů a stáží, které čekají jen na vás. Oproti velkým školám můžete jet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studetské výhody

U nás studujete ve všech oborech v českém jazyce bezplatně a navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí nejen velké slevy na dopravu, ale také mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Centrum naleznete přímo na škole, pomůže Vám připravit se na zkoušky z jazyka? Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Studijní program Cestovní ruch poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu


Program je koncipován tak, aby v míře odpovídající profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu naplňoval Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pro studijní programy z kategorie Ekonomické obory. Získané znalosti a dovednosti absolventa byly koncipovány tak, aby byly v souladu s Centrální databází kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí.


Z pohledu Centrální databáze kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí disponuje absolvent studijního programu Cestovní ruch následujícími kompetencemi:

 • Odborné znalosti: znalosti v oboru ekonomika firmy, znalosti v oboru účetnictví a daně, znalosti v oboru národohospodářství, znalosti v oboru právní principy, zákony, předpisy a jejich výklady a význam, znalosti v oboru teorie cestovního ruchu, znalosti v oboru management, znalosti v oboru management lidských zdrojů, znalosti v oboru hotelový management, znalosti v oboru management pohostinství, znalosti v oboru management cestovní kanceláře a průvodcovská činnost, znalosti v oboru management destinace, znalosti v oboru marketing, znalosti v oboru geografie, znalosti v oboru statistika a matematika, znalosti v oboru cizí jazyky.
 • Odborné dovednosti: dovednosti v práci s lidmi v oborech ekonomika firmy, management, marketing, hotelnictví, pohostinství, provoz cestovních kanceláří a agentur, dovednosti k duševní práci ve všech uvedených oborech, dovednosti k řízení procesů a činností v uvedených oborech.
 • Obecné dovednosti: jsou implicitně dány rozšířením ekonomického povědomí, a dále jsou posíleny zejména v oblastech počítačové a numerické způsobilosti a jazykové způsobilosti.
 • Měkké kompetence: jedná se především o efektivní komunikaci, kooperaci, kreativitu, samostatnost, flexibilitu, řešení problémů, plánování a organizování práce, objevování a orientace v informacích.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • plánovat operativní a taktické činnosti v hotelovém provozu, cestovní kanceláři včetně kalkulace produktů,
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace, navrhnout možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace,
 • posoudit a analyzovat dopady ekonomické situace na podnik,
 • vypracovat plán marketingového průzkumu a realizovat ho,
 • vypracovat podnikatelský záměr,
 • aplikovat základní nástroje řízení lidských zdrojů,
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce,
 • základní matematicko-statistické analýzy,
 • aktivně používat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Uplatnění absolventa

 • na pozicích středního managementu v oboru hotelnictví např. vedoucí recepce,
 • na pozicích středního managementu v oboru pohostinství např. provozní,
 • na pozicích středního managementu v oboru provoz cestovní kanceláře,
 • jako manažer nebo pracovník regionálního rozvoje v cestovním ruchu,
 • jako administrativně-ekonomický pracovník,
 • jako samostatný podnikatel.

Dovednosti absolventa

Manažerské dovednosti
90%
Týmová práce
80%
Profesionální jednání a komunikační dovednosti
80%
Odborná komunikace v cizím jazyce
100%
Tvorba produktů v cestovním ruchu
100%
Informační a rezervační systémy
90%
Účetnictví
70%

Garant programu

Ing. Ivica Linderová, PhD.
Ing. Ivica Linderová, PhD.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz