Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

CHCEŠ SI ŘÍKAT VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR?

...nebo technolog, zkušební technik, chceš obchodovat se softwarem nebo hardwarem?

NYNÍ BEZ PŘIJÍMAČEK! Stačí se přihlásit!

Lze studovat prezenčně.

Studijní obor Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení, zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahující elektronicky řízené mechanické systémy. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů jako jsou mechanika těles a soustav, nauka o materiálech, základy výrobní technologie, základy mechatroniky, základy elektrotechniky, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

CO BUDEŠ UMĚT PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA?

  • zpracovat signál ze senzorů fyzikálních veličin
  • navrhovat a vyvíjet počítačové řídicí systémy průmyslové automatizace
  • navrhovat konstrukce strojních dílů a elektro součástek
  • dimenzovat konstrukční díly a soustavy
  • ovládat automatické řízení procesů a řízení mechatronických systémů
  • navrhovat technologické postupy výroby
  • kontrolovat kvalitu výroby
  • používat základy komunikace a prezentace
  • ovládat základy projektového řízení a práce v týmu

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?

Stačí nám zanechat telefon nebo email a my se osobně ozveme s dalšími informacemi.

JSME MALÁ ŠKOLA A KE KAŽDÉMU PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ a proto s tebou osobně projdeme přihlášku, řekneme ti všechny detaily o daném oboru a zodpovíme tvé otázky. Tak neváhej!

Dávám výslovný souhlas k pořízení a zpracování svých osobních údajů Vysokou školou polytechnickou Jihlava (VŠPJ) v tomto rozsahu:
jméno, příjmení, email a telefonní číslo
Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto souhlasu, budou použity pouze k následujícímu účelu:
Kontaktování zájemce o studium daného oboru a zodpovězením jeho otázek týkajících se studia.
Tento souhlas se uděluje VŠPJ po dobu trvání přijímacího řízení.
Dále:
a) Souhlasím s tím, že VŠPJ je oprávněna poskytnout výše specifikované osobní údaje pouze svým smluvně vázaným partnerům, zaručujícím stejné podmínky jejich zpracování, jako deklaruje VŠPJ ve své Směrnici k ochraně a zpracování osobních údajů na VŠPJ, a to výhradně za účelem dosažení výše uvedeného účelu.
b) Beru na vědomí, že zpracování poskytnutých osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se zejména o respektování následujících zásad: zákonnost, korektnost a transparentnost ve vztahu k subjektu osobních údajů, legitimita účelu i způsobů zpracování, minimalizace rozsahu, přesnost a aktuálnost, časová omezenost uložení a zachování integrity a důvěrnosti.
c) Jsem si vědom svých práv na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznesení námitky, odvolání souhlasu, absenci profilování a podání stížnosti k dozorovému úřadu.
d) Vyjádřením elektronického souhlasu stvrzuji, že všem výše uvedeným skutečnostem plně rozumím a dobrovolně je akceptuji.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá