ZLEPŠENÍ POSTUPNOSTI VZDĚLÁNÍ NA ÚROVNI VYSOKÝCH ŠKOL POMOCÍ MIKROCERTIFIKÁTŮ (MICROCREDENTIALS)

Popis způsobu a postupů řešení, jimiž má být dosaženo stanovených cílů.

Aktivita, výstup

Termín

Plnění

Analýza současného stavu na národní úrovni.

3/2023

splněno

Analýza současného stavu na evropské a mezinárodní úrovni

4/2023

splněno

Jednotná podoba mikrocertifikátu.

12/2023

probíhá

Metodika v oblasti uznávání vzdělávání doloženého mikrocertifikátem.

6/2024

probíhá

Společný online katalog kurzů

6/2024

probíhá

Informační systém určený pro ověřování výsledků vzdělávání

6/2024

probíhá

Jednotné doklady o absolvování kurzů u již existujících kurzů

12/2023

probíhá

Metodika pro sjednocení jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS.

12/2023

probíhá

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá