KURZY ZAMĚŘENÉ NA ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ (UPSKILLING) NEBO REKVALIFIKACE (RESKILLING)

Popis způsobu a postupů řešení, jimiž má být dosaženo stanovených cílů.

Aktivita, výstup

Termín

Plnění

Analýza vzdělávacích potřeb, aktuálních a budoucích požadavků aplikační sféry a porovnání s možnostmi a odborným zaměřením školy.

9/2022

splněno

Návrh zaměření, obsahu a garantů programů dalšího profesního vzdělávání upskillingu. Schválení vedením VŠPJ.

12/2022

splněno

Vytvoření týmu pro zpracování kurikula a zpracování kurikula programu profesního vzdělávání upskillingu.

2/2023

 

 

Zpracování projektů programu dalšího profesního vzdělávání upskillingu. Zajištění lektorů.

6/2023

 

Zpracování studijních materiálů, učebních pomůcek a dalších nástrojů pro vzdělávání.

8/2023

 

Harmonizace kurikula vytvořených programů upskillingu v souvislosti s národní standardizací v oblasti mikrocertifikátů.

9/2023

 

Organizační příprava a zajištění programů profesního vzdělávání upskillingu.

9/2023

 

Pilotní ověření programů profesního vzdělávání upskillingu.

9/2023 4/2024

 

Evaluace vzdělávání, vyhodnocení v rámci národního systému mikrocertifikátů.

6/2024

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá