TVORBA NOVÝCH PROFESNĚ ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Specifický cíl A3 je zaměřen na přípravu 3 nových profesně zaměřených studijních programů. V rámci realizace SC A3 vzniknou dva nové bakalářské studijní programy Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství a jeden nový navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví Přípravou akreditace těchto studijních programů VŠPJ reaguje na aktuální a budoucí potřeby trhu práce. Součástí řešení je i pořízení materiálně-technického zabezpečení, které umožní a podpoří rozvoj těchto nových studijních programů, ale také stávajících technicky zaměřených studijních programů.

 Cíle a výstupy projektu:

1)     Vybudování infrastruktury

 S ohledem na požadavky materiálně-technického zabezpečení zdravotnických a technických studijních programů proběhla výběrová řízení na dodávku potřebných učebních pomůcek a vybavení učeben.

2)     Příprava nových studijních programů

Na základě aktuální situace na trhu práce a nutnosti posílit zdravotně-sociální studijní programy VŠPJ byly připraveny návrhy na akreditaci dvou bakalářských studijních programů Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství a jednoho navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce v péči o duševní zdraví.

V září 2023 byl akreditován navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví v kombinované formě studia.

3)     Zpracování akreditačních spisů

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá