Sociální práce v péči o duševní zdraví

Začátkem prosince 2022 byl na MPSV odeslán akreditační spis pro nově plánovaný navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví. Protože se jedná o regulované povolání, je zapotřebí, aby se k plánované akreditaci vyjádřilo MPSV. Po jejich kladném vyjádření byl ve druhé polovině prosince akreditační spis včetně všech příloh odeslán na Národní akreditační ústav pro vysoké školství (NAÚ).

Garantem tohoto studijního programu bude doc. PhDr. David Urban, Ph.D. Na vytváření profilu absolventa, cíle studia, studijního plánu atd. spolupracovali odborníci z praxe.

Podle metodických pokynů NAÚ jsou zpracovány studijní opory pro předměty, které jsou plánované k výuce v prvním semestru. Na ostatních studijních oporách garanti předmětů pracují. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá