Centralizované rozvojové projekty realizované v roce 2016

Název: Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů
Koordinátor: ČVUT v Praze
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Řešitel dílčí
části:
Bc. Milan Koša
Období
realizace:
leden - prosinec 2016
Anotace:

Cílem projektu zvýšení kvality vstupních dat.

Výstupy projektu:
1. Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat IS, jednotná metodika a konzistentní postup VVŠ.
2. Doplnění interních metodik VVŠ  v souvislosti se změnami IS a jím podpořené legislativy, rozšíření a zabezpečení datových rozhraní mezi moduly a komponentami IS

Rozpočet dílčí
části:
225 000 Kč

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá