Projekty financované v roce 2011 z Fondu rozvoje vysokých škol

Zřízení celoškolsky využitelných počítačových učeben a pořízení mobilních prezentačních pracovišť

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh A/b
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace: Projekt výrazně rozšiřuje stávající infrastrukturu pro uplatnění e-learningu a informačních technologií ve výuce všech studijních oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava. Jedním ze dvou hlavních  výstupů projektu je vytvoření nespecializovaných počítačových učeben, které budou využívány dle potřeby pro výuku předmětů, které z důvodů omezených kapacit v současnosti nemohou probíhat na počítačích. Druhým výstupem projektu je pořízení mobilních prezentačních pracovišť, která budou k dispozici vyučujícím pro seminární výuku.
řešitel
projektu
:
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
celková částka: 1 135 000 Kč 
tisková
zpráva:
Zřízení celoškolsky využitelných PC učeben

Laboratoř internetového řízení

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh A/a
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace: Hlavním cílem projektu je vybavení laboratoří studijního programu Elektrotechnika a informatika fyzickými modely a výkonným serverovým clusterem pro účely internetové výuky. Primárně se jedná o vybavení fyzických internetově přístupných laboratoří pěti pracovišti s profesionálními modely strojů, linek a technologikých procesů, které budou využívány při výuce v několika povinných předmětech studijního programu Elektrotechnika a informatika.
řešitel projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
celková částka: 1 659 000 Kč
tisková
zpráva:
Laboratoř internetového řízení

Inovace předmětu Počítačové řídicí systémy

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F1/a
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace: Projekt Inovace předmětu Počítačové řídicí systémy navazuje na projekt realizovaný v roce 2007 Virtuální laboratoř Automatizační techniky a spočívá v aktualizaci laboratorní výuky v tomto předmětu. Hlavním cílem projektu je dobudování laboratoře počítačových řídicích systémů na Vysoké škole polytechnické Jihlava tak, aby kromě standardní laboratorní výuky umožnil také internetovou výuku automatizační techniky pomocí vzdáleného přístupu. 
řešitel projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
celková částka: 342 000 Kč
tisková
zpráva:
Inovace předmětu PC řídicí systémy

Komplexní inovace studijních předmětů Personalistika a Odměňování

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F5/a
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace: Komplexní inovace studijních předmětů je zaměřena na maximální propojení vyučovaných předmětů s potřebami praxe, což se promítne do nácviku dovedností v oblasti personální práce s použitím audiovizuální techniky a zpracování praktických studií na moderním software na počítačích. Přínosem k rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava bude především komplexní modernizace výuky a zvýšení její úrovně zaváděním nových poznatků z oblasti znalostního managementu a intelektuálního kapitálu, změna metod výuky zaměřená na praktické řešení modelových situací z personální praxe, vytvoření studijních textů a tím zvýšení praktických znalostí studentů.
řešitel projektu: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
celková částka: 149 000 Kč
tisková
zpráva:
Inovace předmětů Personalistika a Odměňování

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá