Fond rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) po vyjádření Rady vysokých škol (RVŠ) každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.

Těmito finančními prostředky jsou dotovány projekty, které rozvíjejí tvůrčím způsobem vzdělávací činnost na vysokých školách a jejichž realizace probíhá během jednoho kalendářního roku.

Projekty  FRVŠ musí být v souladu se zaměřením tematických okruhů, které každoročně na návrh Výboru FRVŠ a po schválení předsednictvem RVŠ vyhlašuje MŠMT. Projekty podávané za VŠPJ musí zároveň naplňovat cíle platného Dlouhodobého záměru VŠPJ. Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit pracovníci a studenti veřejných vysokých škol.

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol předkládá poté na MŠMT návrh na poskytnutí dotace pro řešení jednotlivých projektů, schválených ve výběrovém řízení.

VŠPJ každoročně podává několik projektů do FRVŠ, které jsou jednak zaměřené na modernizaci přístrojového a IT vybavení vysoké školy, jednak jsou zaměřené na inovaci jednotlivých předmětů. Každým rokem je několik projektů VŠPJ ve výběrovém řízení schváleno k realizaci.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá