Projekt "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava"

Projekt, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015336, "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava"

Cílem předložené projektové žádosti je v souladu se specifickým cílem vyhlášené výzvy, do které je předložena, vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava, který se stane strategickým materiálem pro koordinaci a plánování poskytovaných služeb na tomto území, tak aby dosaženo maximální efektivity dostupných finančních zdrojů pro zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb na celém území.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá