Polytechnický seminář

Polytechnický seminář

Polytechnický seminář je série vědecko-popularizačních přednášek na různorodá témata z oblasti techniky, zdravotnictví, ekonomie, sociální práce aj. určená zájemcům z řad široké veřejnosti.

Přednášejícími jsou odborníci na danou problematiku jak z řad akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava, tak i spolupracujících organizací a institucí (Akademie věd ČR aj.).

  • Polytechnický seminář #2

    • Průmysl 4.0: Principy, aktuální stav a budoucí směry - prof. Ing. František Zezulka, CSc. (Katedra technických studií VŠPJ)