Konference realizované v letech 2006 - 2013

2013

Software Development and Object Technologies 2013

Konference MME 2013 (Mathematical Methods in Economy)

5. ročník konference Konkurence

Konference Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistence

8. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj"

2012

Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu

Konkurence - "Role nehmotných faktorů ve vytvoření konkurenční výhody organizací"

Jihlavské zdravotnické dny – II. ročník

7. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“

Tvorba e-learningových opor na VŠ

2011

Regionální rozvoj a cestovní ruch

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle

Zásah 2011

Jihlavské zdravotnické dny 2011 - I. ročník

Konkurence - 3. ročník

6. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Culinary Tourism"

2010

Konkurence - teoretické a praktické aspekty

5. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Kulturní cestovní ruch"

Modelování procesů

Matematika v ekonomické praxi

2009

4. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu"

Konkurence - teoretické a praktické aspekty

Podniková výkonnost a její faktory

2008

3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu"

2007

2. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Komunikace v cestovním ruchu"

2006

1. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu "Evropská unie a cestovní ruch"

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá