LOGOS POLYTECHNIKOS

English version

LOGOS POLYTECHNIKOS je vysokoškolský odborný recenzovaný časopis, který slouží pro publikační aktivity akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava i jiných vysokých škol, univerzit a výzkumných organizací. Je veden na seznamu recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488187).

Časopis je vydáván od roku 2010 a vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada časopisu sestává z interních i externích odborníků. Funkci šéfredaktora zastává prorektor pro tvůrčí činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava. Funkce odpovědných redaktorů jednotlivých čísel přísluší vedoucím kateder Vysoké školy polytechnické Jihlava. Veškeré vydávané příspěvky prochází recenzním řízením a jsou pečlivě redigovány. 

Tematické a obsahové zaměření časopisu, především na obory sociálně-ekonomické, zdravotnické a technické, reflektuje potřeby oborových kateder Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na základě souhlasu odpovědného redaktora mohou katedry poskytnout publikační prostor i odborníkům bez zaměstnanecké vazby k Vysoké škole polytechnické Jihlava.

V časopisu je možné publikovat odborné články, statě, přehledové studie, recenze a další typy odborných příspěvků v českém, slovenském a anglickém jazyce. Do recenzního řízení jsou přijímány příspěvky tematicky odpovídající zaměření časopisu a formálně upravené dle redakční šablony (viz. níže).

Termíny uzávěrek pro sběr příspěvků:

Pokud rozsah doručených příspěvků překročí kapacitu příslušného vydání, bude přijímání příspěvků ukončeno před uvedeným termínem.

  • 4/2018 - elektrotechnika, informatika, matematika, cizí jazyky (31. 8. 2018)
  • 1/2019 - ošetřovatelství, porodní asistence a další zdravotnické obory (31. 10. 2018)
  • 2/2019 - ošetřovatelství, porodní asistence a další zdravotnické obory, sociologie, sport, psychologie, sociální práce (31. 3. 2019)
  • 3/2019 - ekonomika, management, marketing, statistika, operační výzkum, finanční matematika, pojišťovnictví, cestovní ruch, regionální rozvoj, veřejná správa (31. 5. 2019)
Adresa pro odesílání příspěvků: logos@vspj.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marek Brom (marek.brom@vspj.cz, logos@vspj.cz, tel. +420 567 141 150)

Adresa nakladatele: Vysoká škola polytechnická Jihlava, redakce LOGOS POLYTECHNIKOS, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

ISSN 1804-3682 (Print)
ISSN 2464-7551 (Online)

Registrace MK ČR E 19390

Pro přispěvatele:

Pokyny pro přispěvatele
Šablona
Recenzní řízení

Vedoucí redaktor

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Redakční rada

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (Vysoké učení technické v Brně)
Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Masarykova univerzita)
Mgr. Petr Chládek, Ph.D. (Vysoká škola technická a ekonomická a Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
doc. PhDr. Ján Pavlík (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (Vysoká škola technická e ekonomická v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D (Masarykova univerzita v Brně)

Elektronický archiv

LOGOS POLYTECHNIKOS

2018/Ročník 9/Číslo 1

2017/Ročník 8/Číslo 1
2017/Ročník 8/Číslo 2
2017/Ročník 8/Číslo 3
2017/Ročník 8/Číslo 4

2016/Ročník 7/Číslo 1
2016/Ročník 7/Číslo 2
2016/Ročník 7/Číslo 3
2016/Ročník 7/Číslo 4

2015/Ročník 6/Číslo 1
2015/Ročník 6/Číslo 2
2015/Ročník 6/Číslo 3
2015/Ročník 6/Číslo 4

2014/Ročník 5/Číslo 1
2014/Ročník 5/Číslo 2
2014/Ročník 5/Číslo 3
2014/Ročník 5/Číslo 4

2013/Ročník 4/Číslo 1
2013/Ročník 4/Číslo 2
2013/Ročník 4/Číslo 3
2013/Ročník 4/Číslo 4

2012/Ročník 3/Číslo 1
2012/Ročník 3/Číslo 2
2012/Ročník 3/Číslo 3
2012/Ročník 3/Číslo 4

2011/Ročník 2/Číslo 1
2011/Ročník 2/Číslo 2
2011/Ročník 2/Číslo 3
2011/Ročník 2/Číslo 4

2010/Ročník 1/Číslo 1
2010/Ročník 1/Číslo 2
2010/Ročník 1/Číslo 3
2010/Ročník 1/Číslo 4

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá