LOGOS POLYTECHNIKOS

English version

LOGOS POLYTECHNIKOS je vysokoškolský odborný recenzovaný časopis, který slouží pro publikační aktivity akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava i jiných vysokých škol, univerzit a výzkumných organizací. Je veden na seznamu recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488187).

Časopis je vydáván od roku 2010 a vychází čtyřikrát ročně. Redakční rada časopisu sestává z interních i externích odborníků. Funkci šéfredaktora zastává prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava. Funkce odpovědných redaktorů jednotlivých čísel přísluší vedoucím kateder Vysoké školy polytechnické Jihlava. Veškeré vydávané příspěvky prochází recenzním řízením a jsou pečlivě redigovány. 

Tematické a obsahové zaměření časopisu, především na obory sociálně-ekonomické, zdravotnické a technické, reflektuje potřeby oborových kateder Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na základě souhlasu odpovědného redaktora mohou katedry poskytnout publikační prostor i odborníkům bez zaměstnanecké vazby k Vysoké škole polytechnické Jihlava.

V časopisu je možné publikovat odborné články, statě, přehledové studie, recenze a další typy odborných příspěvků v českém, slovenském a anglickém jazyce. Do recenzního řízení jsou přijímány příspěvky tematicky odpovídající zaměření časopisu a formálně upravené dle redakční šablony (viz. níže).

Pro autory (přispěvatele)

Pokyny pro přispěvatele
Šablona
Recenzní řízení

Jazyky, ve kterých lze publikovat

angličtina, čeština a slovenština

Termíny uzávěrek pro sběr příspěvků:
  • 2/2019 - ošetřovatelství, porodní asistence a další zdravotnické obory, sociologie, sport, psychologie, sociální práce (31. 03. 2019)
  • 3/2019 - ekonomika, management, marketing, statistika, operační výzkum, finanční matematika, pojišťovnictví, cestovní ruch, regionální rozvoj, veřejná správa (31. 05. 2019)
  • 4/2019 - elektrotechnika, informatika, matematika, cizí jazyky (31. 08. 2019)
  • 1/2020 - ošetřovatelství, porodní asistence a další zdravotnické obory (31. 10. 2019)

Pokud rozsah doručených příspěvků překročí kapacitu příslušného vydání, bude přijímání příspěvků ukončeno před uvedeným termínem.

Adresa pro odesílání příspěvků: logos@vspj.cz
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Mafková: zuzana.mafkova@vspj.cz

Adresa nakladatele: Vysoká škola polytechnická Jihlava, redakce LOGOS POLYTECHNIKOS, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

ISSN 1804-3682 (Print)
ISSN 2464-7551 (Online)

Registrace MK ČR E 19390

Šéfredaktor

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Redakční rada

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (Vysoké učení technické v Brně)
Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Masarykova univerzita)
Mgr. Petr Chládek, Ph.D. (Vysoká škola technická a ekonomická a Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
doc. PhDr. Ján Pavlík (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (Vysoká škola technická e ekonomická v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D (Masarykova univerzita v Brně)

Aktuální ročník/číslo časopisu

2018/Ročník 9/Číslo 1
2018/Ročník 9/Číslo 2
2018/Ročník 9/Číslo 3

Archiv

2017/Ročník 8/Číslo 1
2017/Ročník 8/Číslo 2
2017/Ročník 8/Číslo 3
2017/Ročník 8/Číslo 4

2016/Ročník 7/Číslo 1
2016/Ročník 7/Číslo 2
2016/Ročník 7/Číslo 3
2016/Ročník 7/Číslo 4

2015/Ročník 6/Číslo 1
2015/Ročník 6/Číslo 2
2015/Ročník 6/Číslo 3
2015/Ročník 6/Číslo 4

2014/Ročník 5/Číslo 1
2014/Ročník 5/Číslo 2
2014/Ročník 5/Číslo 3
2014/Ročník 5/Číslo 4

2013/Ročník 4/Číslo 1
2013/Ročník 4/Číslo 2
2013/Ročník 4/Číslo 3
2013/Ročník 4/Číslo 4

2012/Ročník 3/Číslo 1
2012/Ročník 3/Číslo 2
2012/Ročník 3/Číslo 3
2012/Ročník 3/Číslo 4

2011/Ročník 2/Číslo 1
2011/Ročník 2/Číslo 2
2011/Ročník 2/Číslo 3
2011/Ročník 2/Číslo 4

2010/Ročník 1/Číslo 1
2010/Ročník 1/Číslo 2
2010/Ročník 1/Číslo 3
2010/Ročník 1/Číslo 4

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá