Studijní plány

Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk / PSAI-u1 CJ 1 0 2 0 2 Z,ZK Dostálová
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 2 0 1 ZA Procházka
Ekonomika podniku 1 P 1 4 4 0 4 Z,ZK Lízalová
Matematika 1 P 1 6 8 0 6 Z,ZK Gurka
Programování 2 P 1 6 8 0 5 Z,ZK Richta
Teoretické základy informatiky P 1 6 8 0 5 Z,ZK Bureš
Základy lineární algebry P 1 6 8 0 5 Z,ZK Pultarová
Anglický jazyk / PSAI-u2 CJ 2 0 2 0 2 Z,ZK Dostálová
Architektura počítačů P 2 4 8 0 4 ZA Bílek
Matematika 2 P 2 6 8 0 5 Z,ZK Gurka
Multimédia P 2 4 8 0 4 ZA Bureš
Programování 1 P 2 6 8 0 5 Z,ZK Richta
Základy elektrotechniky P 2 6 8 0 6 Z,ZK Vondra
Anglický jazyk / PSAI-u3 CJ 3 0 2 0 2 Z,ZK Dostálová
Databázové systémy 1 P 3 4 8 0 4 Z,ZK Bureš
Datové struktury a algoritmy P 3 4 8 0 4 Z,ZK Voráček
Numerické metody P 3 4 4 0 3 ZA Pultarová
Počítačové sítě 1 P 3 0 12 0 4 Z,ZK Přibyl
Statistika pro techniky P 3 4 4 0 4 Z,ZK Zámková
Webové technologie 1 P 3 0 12 0 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk / PSAI-u4 CJ 4 0 2 0 2 Z,ZK Dostálová
Databázové systémy 2 P 4 4 4 0 4 Z,ZK Bureš
Ekonomika podniku 2 PV 4 4 4 0 4 Z,ZK Lízalová
Operační systémy P 4 0 12 0 4 Z,ZK Smrčka
Počítačová grafika PV 4 0 12 0 4 Z,ZK Dvořák
Programování desktopových aplikací P 4 0 12 0 4 ZA Musil
Prostředky průmyslové automatizace PV 4 0 12 0 5 Z,ZK Zezulka
Softwarové inženýrství P 4 4 8 0 4 Z,ZK Richta
Webové technologie 2 P 4 0 8 0 4 ZA Smrčka
Základy efektivní komunikace a prezentace P 4 0 4 0 2 ZA Černá
Bezpečnost a ochrana dat P 5 4 8 0 4 Z,ZK Přibyl
Číslicové systémy PV 5 0 12 0 4 Z,ZK Krejčí
Informační systémy 1 P 5 4 8 0 4 Z,ZK Vojáčková
Mikroprocesorová technika PV 5 0 12 0 4 ZA Krejčí
Návrh uživatelských rozhraní PV 5 0 12 0 4 Z,ZK Dvořák
Odborná praxe P 5 0 0 0 20 ZA Přibyl
Počítačové řídicí systémy PV 5 0 12 0 5 Z,ZK Zezulka
Pokročilé programovací techniky P 5 0 8 0 4 Z,ZK Musil
Programování webových aplikací PV 5 0 8 0 4 ZA Smrčka
Řízení softwarových projektů P 5 0 8 0 4 ZA Voráček
Semestrální projekt P 5 0 0 0 4 ZA Smrčka
Serverová a desktopová administrace P 5 0 12 0 4 ZA Přibyl
Informační systémy 2 PV 6 4 4 0 4 Z,ZK Dvořák
Multimediální a studiová technika PV 6 0 12 0 4 ZA Bureš
Počítačové sítě 2 P 6 0 12 0 4 Z,ZK Přibyl
Právo v technické praxi P 6 2 0 0 2 ZA Prchalová
Programovací jazyky a překladače P 6 6 8 0 5 Z,ZK Voráček
Programování pro mobilní platformy PV 6 0 12 0 4 ZA Musil
Projektový management P 6 0 12 0 4 Z,ZK Voráček
Seminář k bakalářské práci P 6 0 2 0 6 ZA Smrčka

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho v kombinované formě studia musí získat 168 kreditů v povinných předmětech a 12 kreditů v povinně volitelných předmětech, volitelné předměty nejsou v kombinované formě studia nabízeny.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu a tvoří pevný základ oboru.

Nabídka povinně volitelných předmětů umožňuje studentovi výraznější orientaci zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj.

Odborná praxe:

Součástí studia je povinné absolvování odborné praxe v trvání 12 týdnů. Praxi může student v kombinované formě studia absolvovat kdykoli dle svých časových možností, v doporučeném studijním plánu je předmět Odborná praxe zařazen do 5. semestru a je ukončen zápočtem. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce pro organizaci poskytující praxi.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, softwarového inženýrství, informačních systémů, řízení projektů a elektrotechnického základu.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Datové struktury a algoritmy, Programovací jazyky a překladače, Databázové systémy 1, Počítačové sítě 1, Softwarové inženýrství, Operační systémy, Základy elektrotechniky, Pokročilé programovací techniky, Řízení softwarových projektů, Informační systémy 1.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá