Studijní plány

Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk /PSAI-u1 CJ 1 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Ekonomika podniku 1 P 1 2 2 4 Z,ZK Lízalová
Matematika 1 / Mathematics 1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Programování 2 P 1 2 2 5 Z,ZK Richta
Teoretické základy informatiky P 1 2 2 5 Z,ZK Bureš
Základy lineární algebry P 1 2 2 5 Z,ZK Gurka
Anglický jazyk /PSAI-u2 CJ 2 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Architektura počítačů P 2 2 2 4 ZA Bílek
Matematika 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Multimédia / Multimedia P 2 1 2 4 ZA Bureš
Programování 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Richta
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 3 2 ZA Černá
Základy elektrotechniky P 2 3 2 6 Z,ZK Vondra
Anglický jazyk /PSAI-u3 CJ 3 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Číslicové systémy / Digital Systems PV 3 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Databázové systémy 1 / Database systems 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Bureš
Datové struktury a algoritmy P 3 2 2 4 Z,ZK Voráček
Geografické informační systémy PV 3 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Numerické metody / Numerical Methods P 3 1 2 3 ZA Dvořáková
Počítačové sítě 1 / Computer Networks 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Statistika pro techniky P 3 1 2 4 Z,ZK Zámková
Webové technologie 1 P 3 2 2 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk /PSAI-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Databázové systémy 2 P 4 1 2 4 Z,ZK Bureš
Ekonomika podniku 2 PV 4 2 2 4 Z,ZK Lízalová
Operační systémy P 4 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Počítačové sítě 2 P 4 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Programování desktopových aplikací PV 4 1 3 4 ZA Musil
Prostředky průmyslové automatizace PV 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Příprava na praxi PV 4 0 0 4 ZA Přibyl
Softwarové inženýrství / Software Engineering P 4 2 2 4 Z,ZK Richta
Webové technologie 2 PV 4 2 2 4 ZA Smrčka
Bezpečnost a ochrana dat P 5 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Informační systémy 1 P 5 2 2 4 Z,ZK Vojáčková
Mikroprocesorová technika PV 5 1 2 4 ZA Krejčí
Návrh uživatelských rozhraní PV 5 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Odborná praxe P 5 0 0 20 ZA Přibyl
Pokročilé programovací techniky P 5 1 2 4 Z,ZK Musil
Programování webových aplikací PV 5 1 2 4 ZA Smrčka
Řízení softwarových projektů P 5 1 3 4 ZA Voráček
Semestrální projekt P 5 0 0 4 ZA Smrčka
Serverová a desktopová administrace PV 5 2 2 4 ZA Přibyl
Umělá inteligence PV 5 2 2 4 Z,ZK Voráček
Zpracování signálu a obrazu PV 5 2 2 5 Z,ZK Vondra
Informační systémy 2 PV 6 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Multimediální a studiová technika PV 6 2 2 4 ZA Bureš
Právo v technické praxi P 6 2 0 2 ZA Prchalová
Programovací jazyky a překladače / Programming Languages and Compilers P 6 2 2 5 Z,ZK Voráček
Programování pro mobilní platformy PV 6 1 2 4 ZA Musil
Projektový management P 6 2 2 4 Z,ZK Voráček
Seminář k bakalářské práci P 6 0 1 6 ZA Smrčka
Elektronické obchodování PV 2 2 4 Z,ZK Frendlovská
Počítačová grafika PV 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Počítačové řídicí systémy PV 2 2 5 Z,ZK Zezulka

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 156 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 20 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – dva PV předměty, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr jeden PV předmět.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Na jednání kolegia rektora VŠPJ konaného dne 10. června 2016 4/2016 bylo rozhodnuto, že studentům prezenční formy studia s nástupem od ZS 2016/2017 dva dodatečné kredity za volitelný předmět Odborná anglická/německá konverzace v případě absolvování odborného předmětu vyučovaného v anglickém/německém jazyce již udělovány nebudou.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj. Pro oblast vývoje SW se doporučují předměty Programování desktopových aplikací, Webové technologie 2, Návrh uživatelských rozhraní, Programování webových aplikací a Programování pro mobilní platformy; pro oblast podnikového IT a informačních systémů předměty Webové technologie 2, Ekonomika podniku 2, Serverová a desktopová administrace, Umělá inteligence a Informační systémy 2.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, softwarového inženýrství, informačních systémů, řízení projektů a elektrotechnického základu.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Datové struktury a algoritmy, Programovací jazyky a překladače, Databázové systémy 1, Počítačové sítě 1, Softwarové inženýrství, Operační systémy, Základy elektrotechniky, Pokročilé programovací techniky, Řízení softwarových projektů, Informační systémy 1.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá